ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ   អាយ៉ាត់:

At-Takâthur

أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
Die Vermehrung lenkt euch ab,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ
bis ihr die Friedhöfe besucht.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
Keineswegs! Ihr werdet (es noch) erfahren.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
Abermals: Keineswegs! Ihr werdet (es noch) erfahren.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ
Keineswegs! Wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewißheit wüßtet!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ
Ihr werdet ganz gewiß den Höllenbrand sehen.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ
Abermals: Ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewißheit sehen.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ
Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiß nach der Wonne gefragt werden.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ