పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జర్మన్ అనువాదం - బుబెన్ హీమ్ * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అత్-తకాథుర్   వచనం:

At-Takâthur

أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
Die Vermehrung lenkt euch ab,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ
bis ihr die Friedhöfe besucht.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
Keineswegs! Ihr werdet (es noch) erfahren.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
Abermals: Keineswegs! Ihr werdet (es noch) erfahren.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ
Keineswegs! Wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewißheit wüßtet!
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ
Ihr werdet ganz gewiß den Höllenbrand sehen.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ
Abermals: Ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewißheit sehen.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ
Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiß nach der Wonne gefragt werden.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అత్-తకాథుర్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జర్మన్ అనువాదం - బుబెన్ హీమ్ - అనువాదాల విషయసూచిక

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను జర్మన్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు అబ్దుల్లా అస్-సమిత్ (ఫ్రాంక్ బుబెన్ హైమ్) మరియు డా: నదీమ్ ఇల్యాస్.

మూసివేయటం