ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសានេប៉ាល់ - សមាគម៌អះលុលហាទីស * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: អាស្ហស្ហើរហ៍
អាយ៉ាត់:
 

सूरतुश्शरह

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
१) के हामीले तिम्रो छाती खोलिदिएनौं ?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
२) र तिमीमाथिबाट तिम्रो बोझ पनि हामीले उतारिदियौं ।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
३) जसले तिम्रो कम्मर भाँचिराखेको थियो ।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
४) र हामीले तिम्रो मर्यादा उच्च पार्यौं ।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
५) निःसन्देह कठिनाइको साथमा सरलता पनि छ ।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
६) निःसन्देह कष्टको साथ सजिलो (सरलता) छ ।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
७) जब तिमीलाई फुर्सद हुन्छ, तब इबादत (पूजा)मा परिश्रम गर,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
८) र आफ्नो पालनकर्तातिरै प्रवृत्त भइहाल्ने गर ।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: អាស្ហស្ហើរហ៍
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសានេប៉ាល់ - សមាគម៌អះលុលហាទីស - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសានេប៉ាល់ ដោយសមាគមអះលុលហាឌីសនៅនេប៉ាល់។

បិទ