पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - यूक्रेनी अनुवाद : डा. मिखाइल याकुबोविक । * - अनुवादहरूको सूची


अर्थको अनुवाद सूरः: सूरतुल् काफिरून   श्लोक:

Аль-Кафірун (Невіруючі)

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ
Скажи: «О ви, невіруючі!
अरबी व्याख्याहरू:
لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ
Я не поклоняюся тому, чому поклоняєтеся ви,
अरबी व्याख्याहरू:
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
а ви не поклоняєтесь тому, чому я поклоняюся!
अरबी व्याख्याहरू:
وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ
Я не поклоняюся так, як поклоняєтеся ви,
अरबी व्याख्याहरू:
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
а ви не будете поклонятися так, як буду поклонятись я,[CDLXXI]
[CDLXXI] Як свідчать тафсіри, «ви» тут стосується конкретних осіб, адже Господь знав, що вони ніколи не увірують.
अरबी व्याख्याहरू:
لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ
вам — ваша віра, а мені — моя!»
अरबी व्याख्याहरू:
 
अर्थको अनुवाद सूरः: सूरतुल् काफिरून
अध्यायहरूको (सूरःहरूको) सूची رقم الصفحة
 
पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - यूक्रेनी अनुवाद : डा. मिखाइल याकुबोविक । - अनुवादहरूको सूची

पवित्र कुर्आनको अर्थको यूक्रेनी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : डा. मिखाइलू यअकूबूफिश, संस्करण १४३३ हिज्री र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ ।

बन्द गर्नुस्