पवित्र कुरअानको विश्वकोश

विश्वका भाषाहरूमा पवित्र कुरअानका विश्वासनीय अनुवाद र व्याख्याहरूको उपलब्धितिर।

 

अनुवादहरूको सूची

पवित्र कुरअानको अर्थको व्याख्याको विभिन्न भाषाहरूमा प्रदर्शनी डाउनलोड र खोज गर्ने सुविधाको साथ


पवित्र कुर्आनको अर्थको नेपाली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : जम्-ईयत अह्ले हदीस । 2021-03-11 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्
 
 

पूर्ण अनुवादहरू

पवित्र कुर्आनको अर्थको अंग्रेजी भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा कार्य गरिरहेका छन् । 2022-09-01 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अंग्रेजी भाषामा अनुवाद, सही इन्टरनेशनल संस्करण, प्रकाशन : मर्कज नूर इन्टरनेशनल । 2022-07-20 - V1.1.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अंग्रेजी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : तकियुद्दीन हिलाली र मुहसिन खान । 2019-12-27 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अंग्रेजी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : डा. वलीद ब्लेहेश उमरी, अनुवाद भइरहेको छ । 2022-04-05 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अंग्रेजी अनुवाद, अनुवादक : डा. टी. बी. इरविन्ज, सम्पादक : डा. मुहम्मद हिजाब । 2022-08-10 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको फ्रेन्च भाषामा अनुवाद, अनुवादक : डा. नबील रिजवान प्रकाशन : नूर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, संस्करण २०१७ । 2018-10-11 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको फ्रेन्च भाषामा अनुवाद, अनुवादक : रशीद मआश । 2021-06-06 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको फ्रेन्च भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद हमीदुल्लाह र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2022-01-10 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको स्पेनिश भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद ईसा गार्सिया, संस्करण १४३३ हिज्री । 2021-03-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको स्पेनिश भाषामा अनुवाद, अनुवादक : नूर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, संस्करण २०१७ । 2018-10-09 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको स्पेनिश भाषामा अनुवाद, (ल्याटिन अमेरिकन) अनुवादक : नूर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, संस्करण २०१७ । 2018-10-09 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको पुर्तगाली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : डा. हिलमी नस्र र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ, बर्ष १४४० हिज्री । 2020-09-22 - V1.3.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको जर्मन भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अब्दुल्लाह अस्सामित (फ्रान्क बुबेनहिम) र डा. नदीम इलयास । 2021-01-07 - V1.1.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको जर्मन भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अबू रजा मुहम्मद बिन अहमद बिन रसूल, प्रकाशन : २०१५ । 2016-11-27 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको इटालियन भाषामा अनुवाद, अनुवादक : उसमान अश्-शरीफ, प्रकाशन : रव्वाद अनुवाद केन्द्र १४४० हिज्री । 2022-08-29 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको बुल्गेरियन भाषामा अनुवाद । 2021-06-07 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको रोमानियन भाषामा अनुवाद, रोमानियामा इस्लामिक र सांस्कृतिक लीग द्वारा प्रकाशित, २०१० । 2022-03-27 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको डच भाषामा अनुवाद, डच इस्लामिक केन्द्र र अनुवाद कार्य भइरहेको छ । 2022-10-29 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको टर्की भाषामा अनुवाद, अनुवादक : शाअबान ब्रिटिश, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2019-12-26 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको टर्की भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा १४४० मा अनुवाद गरेका छन् । 2018-10-16 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको टर्की भाषामा अनुवाद, अनुवादक : धर्मगुरुहरूको एक समूह र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2017-05-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अजरबैजानी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अली खान मुसाईफ र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2021-11-23 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्नआनको अर्थको जोरजियन भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा अनुवाद कार्य भइरहेको छ । 2022-10-05 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको म्यासेडोनियन भाषामा अनुवाद, अनुवाद र शंसोधन : म्यासेडोनियन विद्वानहरूको समूह । 2021-04-22 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अल्बेनियन भाषामा अनुवाद, अनुवादक : हसन नाही, अल्बेनियन इन्स्टिच्युट अफ इस्लामिक थॉट एण्ड सिभिलाइजेशन द्वारा प्रकाशित २००६ । 2019-12-22 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अल्बेनियाली भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा कार्य गरिरहेका छन् । 2022-11-20 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको बोस्नियाई भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद मिहानोविच, प्रकाशन : २०१३ । रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2019-12-21 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको बोस्नियाई भाषामा अनुवाद, अनुवादक : बेसिम कोरकुत र रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2017-04-10 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको बोस्नियाई भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा गरेको छ । 2022-08-15 - V2.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको सर्बियन भाषामा अनुवाद, अनुवादक : रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा गरेको छ । 2022-10-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको यूक्रेनी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : डा. मिखाइलू यअकूबूफिश, संस्करण १४३३ हिज्री र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2021-06-21 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको कजाख भाषामा अनुवाद, अनुवादक : खलीफा अत्ताइ ले गरेका छन् र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2017-03-30 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको उज्बेक भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद सादिक मुहम्मद युसुफ, प्रकाशन : १४३० हिज्री । रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2017-06-09 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको उज्बेक भाषामा अनुवाद, अनुवादक : रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा अनुवाद गरेको छ । 2021-12-14 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको उज्बेक भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अलाउद्दीन मन्सूर, प्रकाशन : १४३० हिज्री । रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2017-03-25 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको ताजिक भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा अनुवाद गरेका छन् । 2018-09-29 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको ताजिक भाषामा अनुवाद, अनुवादक : खाजा मीरूफ खाजा मीर र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2022-01-24 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको पंजाबी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : आरिफ हलीम, प्रकाशन : मक्तबा दारुस्सलाम। 2022-10-26 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको इन्डोनेसियन भाषामा अनुवाद, अनुवादक : साबिक कम्पनी, संस्क्रण : २०१६ र रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2022-05-26 - V1.1.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको इन्डोनेसियन भाषामा अनुवाद, इन्डोनेसिया स्थित इस्लामिक मामिला मन्त्रालयबाट प्रकाशित । रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2021-04-04 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको इन्डोनेसियाली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : इन्डोनेसियाको धार्मिक मामिला मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित आयोग । यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2018-04-19 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको फिलिपिनो (तागालोग) भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा गरेको छ । 2020-06-29 - V1.1.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको मलाया भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अब्दुल्लाह बासमीयह । 2021-01-27 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको चिनियाँ भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद मकीन र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2022-09-07 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको चिनियाँ भाषामा अनुवाद, अनुवादक : पवित्र कुर्आन र विज्ञान सेवा ट्रस्टको निरीक्षणमा 'मा युलोङ' को अनुवाद । 2022-05-31 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको चिनियाँ भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद मकीन, संशोधन : मुहम्मद सुलैमान तथा अन्य भाषा विशेषज्ञहरू । 2022-10-19 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको उइगुर भाषामा अनुवाद, अनुवादक : शैख मुहम्मद सालेह र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2018-02-20 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको जापानी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : सईद सातु, संस्क्रण १४४० हिज्री । 2022-11-09 - V1.0.8

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको कोरियाली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : हामिद चोइ । यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2022-03-03 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको कोरियाली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा अनुवाद गरेको छ र कार्य भइरहेको छ । 2022-03-03 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको भियतनामी भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा अनुवाद गरेका छन् । 2021-08-19 - V1.0.4

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको भियतनामी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : हसन अब्दुल करीम र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2017-05-31 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको थाईल्याण्ड भाषामा अनुवाद, अनुवादक : थाईल्याण्डका विश्वविद्यालय र संस्थानका पूर्व छात्रसंघ र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2016-10-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको खमेर भाषामा अनुवाद, मुस्लिम कम्बोडियन विकास समाजद्वारा प्रकाशित, संस्करण : २०१२ । 2021-10-25 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको फारसी भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा अनुवाद गरेका छन् । 2020-05-10 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको फारसी दरी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मोलवी मुहम्मद अनवर बदख्शानी । 2021-02-16 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको कुर्दिश भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद सालेह बामुकी । यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2019-12-28 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको कुर्दिश भाषामा अनुवाद, अनुवादक : सलाहुद्दीन अब्दुल करीम । 2021-03-28 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको कुर्दिश कुर्मन्जी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : डा. इस्माइल सेगारी। 2022-01-13 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको पश्तो भाषामा अनुवाद, अनुवादक : जकरिया अब्दुस्सलाम, संशोधन : मुफ्ती अब्दुल वली खान, प्रकाशन : १४२३ हिज्री । 2020-06-15 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको हिब्रू भाषामा अनुवाद, मर्कज दारुस्सलाम कुदुस, द्वारा प्रकाशित । 2022-03-07 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको उर्दु भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद इब्राहीम जुनागढी र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2021-11-29 - V1.1.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको हिन्दी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अजीजुल हक्क अल् उमरी । 2021-11-16 - V1.1.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको बंगाली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : डा. अबू बक्र मुहम्मद जक्रिया । 2021-05-22 - V1.1.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको मराठी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद शफीअ अनसारी, अल-बिर संस्था मुम्बई द्वारा प्रकाशित । 2018-10-03 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको तेलगु भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अब्दुर्रहीम बिन मुहम्मद । 2020-06-03 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको गुजराती भाषामा अनुवाद, अनुवादक : राबीला अल उमरी; इस्लामी अनुसन्धान र शिक्षा केन्द्र प्रमुख, अल-बिर संस्था मुम्बई द्वारा प्रकाशित २०१७ । 2022-08-29 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको मलयालम भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अब्दुल हमीद हैदर र कनही मुहम्मद । 2021-05-30 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको असामी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : शैख रफीकुल इस्लाम हबीबुर्रहमान, प्रकाशन : १४३८ हिज्री । 2022-04-10 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको तामिल भाषामा अनुवाद, अनुवादक : शैख उमर शरीफ बिन अब्दुस्सलाम । 2022-07-31 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

वित्र कुर्आनको अर्थको तमिल भाषामा अनुवाद, अनुवादक : शैख अब्दुल हमीद अल बक्वी । 2021-01-07 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको सिंहलाली भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा गरेको छ । 2022-09-06 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको नेपाली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : जम्-ईयत अह्ले हदीस । 2021-03-11 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको स्वाहिली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अली मुहसिन अल् बेरवानी । 2021-03-09 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको स्वाहिली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : डा. अब्दुल्लाह मुहम्मद अबू बक्र र शैख नासिर खमीस । 2016-11-28 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको सोमाली भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अब्दुल्लाह हसन याअ्कूब । 2022-11-29 - V1.0.8

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अम्हरी भाषामा अनुवाद, अनुवादक : शैख मुहम्मद सादिक र मुहम्मद अस्सानी हबीब र यसको संशोधन रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा गरिएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2019-12-25 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको योरुबा भाषामा अनुवाद, अनुवादक शैख अबू रहीमा मिकाईल एकविनी, प्रकाशन : १४३२ हिज्री । 2021-11-16 - V1.0.6

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको हौसा भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अबु बक्र महमूद जुमी र रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ । 2021-01-07 - V1.2.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको ओरोमो भाषामा अनुवाद, अनुवादक : गाली अबाबूर अबागूना, प्रकाशन : २००९ । 2017-03-19 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अफार भाषामा शेख महमूद अब्लदु कादिर हमजाको नेतृत्वमा विद्वानहरूको समूहले अनुवाद गरेका छन्, संस्करण १४४१ हिज्री । 2022-05-24 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको लुगान्डा भाषामा अनुवाद, अनुवादक : अफ्रिकी विकास फाउन्डेशन । 2019-10-13 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको ईन्को भाषामा अनुवाद, अनुवादक : फोडी र सुलैमान कान्ती । 2021-11-28 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको ईन्को भाषामा अनुवाद, अनुवादक : करामो र बाबामामादी जानी । 2021-12-20 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको किन्यारवाण्डा भाषामा अनुवाद, अनुवादक : रुवाण्डा मुस्लिम संघ समूह । 2022-08-21 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको दगबानियन भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद बाबा गुतुबु । 2020-10-29 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको चेवा भाषामा अनुवाद, अनुवादक : खालिद इब्राहीम बेताला, प्रकाशन : २०२० । 2022-04-04 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको अशान्ति भाषामा अनुवाद, अनुवादक : शैख हारून इस्माईल । 2021-08-31 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको यावु भाषामा अनुवाद, अनुवादक : मुहम्मद बिन अब्दुल हमीद सिलिका । 2020-12-06 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको फलानो भाषामा अनुवाद, रव्वाद अनुवाद केन्द्रको टोलीले इस्लाम हाउस वेबसाइट (www.islamhouse.com) को सहयोगमा अनुवाद गरेको छ । 2022-02-09 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको अर्थको लिंगाला भाषामा अनुवाद, अनुवादक : जकरिया मुहम्मद बलिन्गुगु । 2021-09-27 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्
 
 
 

संक्षिप्त कुरअानको व्याख्या

अरबी भाषा : पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्या, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2017-02-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको टर्की भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2021-08-22 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको फ्रेन्च भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2019-10-03 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको इन्डोनेसियन भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2017-01-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको भियतनामी भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2019-02-10 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको बोस्नियाली भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2019-04-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको इटालियन भाषामा अनुवाद. तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2019-04-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको स्प्यानिश भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2020-12-31 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको फिलिपिनी (तागालोग) भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2017-01-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको बंगाली भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2020-10-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको फारसी भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2017-01-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको चिनियाँ (चाइनिज) अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2020-09-29 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको जापानी भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2020-10-01 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको असामी भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2021-08-24 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको मलयालम भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2021-09-07 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको खमेर भाषामा अनुवाद, तफ्सीर सेन्टरद्वारा प्रकाशित । 2021-09-14 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्
 
 

अरबी व्याख्याहरू

अरबी भाषामा अत्तफसीरुल मुयस्सर (सजिलो व्याख्या) राजा फहद, कुर्आन प्रिन्टिंग कम्प्लेक्स मदीना द्वारा प्रकाशित । 2017-02-15 - V1.0.0

व्याख्या - व्याख्यालार्इ डाउनलोड गर्नुस्

अस्-सिराज फि बयान गरिबिल-कुर्आन पुस्तकबाट शब्दहरूको अर्थ। 2017-02-15 - V1.0.0

व्याख्या - व्याख्यालार्इ डाउनलोड गर्नुस्
 
 

ती अनुवादहरू जसमा कार्य भइरहेको छ

اللغة البلغارية
اللغة البلغارية
اللغة الهولندية
اللغة الهولندية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

विकासकर्ताहरूका सेवाहरू

विकासकर्ताहरूका ती सेवाहरू जुन विकासकर्तालार्इ पवित्र कुरअानसित संबन्धित प्रोग्रामहरूको अविष्कारमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यले उपलब्ध गराइएको छ

XML

एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् XML

डाउनलोड गर्नुस्


एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् XML

डाउनलोड गर्नुस्

CSV

एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् CSV

डाउनलोड गर्नुस्


एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् CSV

डाउनलोड गर्नुस्

Excel

एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् Excel

डाउनलोड गर्नुस्


एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् Excel

डाउनलोड गर्नुस्