ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඉන්ෆිතාර්
වාක්‍යය:
 

Al-Infitâr

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ
Wenn der Himmel zerbricht
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ
und wenn die Sterne sich zerstreuen
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ
und wenn die Meere gesprengt werden
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثِرَتۡ
und wenn die Gräber durchwühlt werden,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ وَأَخَّرَتۡ
wird eine (jede) Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ
O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ
Der dich erschaffen und da(bei) zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ
und dich, in welcher Gestalt Er wollte, zusammengefügt hat?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ
Keineswegs! Vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ
Über euch sind wahrlich Hüter (eingesetzt),
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كِرَامٗا كَٰتِبِينَ
edle, die (alles) aufschreiben
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ
und die wissen, was ihr tut.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ
Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ
Und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ
dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآئِبِينَ
und dem sie nicht abwesend sein werden.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ
Und was läßt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ
Abermals: Was läßt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ
Am Tag, da keine Seele für eine (andere) Seele etwas (auszurichten) vermag; und der Befehl wird an jenem Tag Allah (allein) zustehen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඉන්ෆිතාර්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්‍රෑන්ක් බූපන්හායිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මදීනාහි උතුම් කුර්ආනය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වූ රජු ෆහද් සංකීර්ණය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න