ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඉන්ෆිතාර්   වාක්‍යය:

Al-Infitâr

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ
Wenn der Himmel zerbricht
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ
und wenn die Sterne sich zerstreuen
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ
und wenn die Meere gesprengt werden
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثِرَتۡ
und wenn die Gräber durchwühlt werden,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ وَأَخَّرَتۡ
wird eine (jede) Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ
O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ
Der dich erschaffen und da(bei) zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ
und dich, in welcher Gestalt Er wollte, zusammengefügt hat?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ
Keineswegs! Vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ
Über euch sind wahrlich Hüter (eingesetzt),
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كِرَامٗا كَٰتِبِينَ
edle, die (alles) aufschreiben
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ
und die wissen, was ihr tut.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ
Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ
Und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ
dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآئِبِينَ
und dem sie nicht abwesend sein werden.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ
Und was läßt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ
Abermals: Was läßt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ
Am Tag, da keine Seele für eine (andere) Seele etwas (auszurichten) vermag; und der Befehl wird an jenem Tag Allah (allein) zustehen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඉන්ෆිතාර්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න