ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆජ්ර්   වාක්‍යය:

Al-Fajr

وَٱلۡفَجۡرِ
Bei der Morgendämmerung
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَيَالٍ عَشۡرٖ
und den zehn Nächten
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ
und dem geraden und dem ungeraden (Tag)
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ
und der Nacht, wenn sie fortzieht!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ
Ist darin ein (ausreichender) Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
Siehst du nicht, wie dein Herr mit den ’Ad verfuhr,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ
(mit) Iram mit den Stützen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ
dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ
Und (mit) den Tamud, die im Tal die Felsen aushöhlten?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَفِرۡعَوۡنَ ذِي ٱلۡأَوۡتَادِ
Und (mit) Fir’aun, dem Besitzer der Pfähle,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ
die (sie alle) das Maß (an Frevel) in den Landstrichen überschritten
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ
und darin viel Unheil stifteten?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
Da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ
Gewiß, dein Herr wartet ja (auf sie).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ
Was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn da(bei) freigebig behandelt und ihm ein wonnevolles Leben verschafft, so sagt er: Mein Herr behandelt mich freigebig.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ
Was (ihn) aber angeht, wenn Er ihn prüft und ihm da(bei) seine Versorgung bemißt, so sagt er: Mein Herr setzt mich der Schmach aus.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ
Keineswegs! Vielmehr behandelt ihr die Waise nicht freigebig
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
und haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung des Armen an.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا
Und ihr verzehrt das Erbe, ja ihr verzehrt es ganz und gar.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا
Und ihr liebt den Besitz, ja ihr liebt ihn voll und ganz.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّآۖ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا
Keineswegs! Wenn die Erde eingeebnet, ja platt eingeebnet wird
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا
und dein Herr kommt und die Engel, Reihe um Reihe,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ
und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle, an jenem Tag wird der Mensch bedenken. Wie soll ihm dann die Selbstbesinnung (nützen)?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي
Er wird sagen: O hätte ich doch für mein (jenseitiges) Leben (etwas) vorausgeschickt!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ
An jenem Tag wird niemand strafen, so wie Er straft,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ
und niemand wird fesseln, so wie Er fesselt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ
O du Seele, die du Ruhe gefunden hast,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ
kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي
Tritt ein unter Meine Diener,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي
und tritt ein in Meinen (Paradies)garten.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆජ්ර්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න