ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් බලද්   වාක්‍යය:

Al-Balad

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ
Nein, Ich schwöre bei dieser Ortschaft
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ
-, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ
und bei einem (jeden) Erzeuger und dem, was er zeugt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ
Wir haben den Menschen ja (zu einem Leben) in Mühsal erschaffen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أَحَدٞ
Meint er etwa, daß überhaupt niemand Macht über ihn hat?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَقُولُ أَهۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا
Er sagt: Ich habe Besitz in Mengen verbraucht.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ
Meint er etwa, daß niemand ihn gesehen hat?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ
Haben Wir ihm nicht zwei Augen gemacht,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلِسَانٗا وَشَفَتَيۡنِ
eine Zunge und zwei Lippen
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَهَدَيۡنَٰهُ ٱلنَّجۡدَيۡنِ
und ihn beide Hochebenen geleitet?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ
Aber er ist nicht den steilen Paßweg hinaufgestürmt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ
Und was läßt dich wissen, was der steile Paßweg ist?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَكُّ رَقَبَةٍ
(Es ist) die Freilassung eines Sklaven
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَوۡ إِطۡعَٰمٞ فِي يَوۡمٖ ذِي مَسۡغَبَةٖ
oder zu speisen am Tag der Hungersnot
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ
eine Waise, die einem nahe ist,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ
oder einen Armen, der dem Boden nahe ist.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ
Und daß man hierauf zu denjenigen gehört, die glauben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ
Das sind die Gefährten der rechten Seite.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ
Diejenigen aber, die Unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَلَيۡهِمۡ نَارٞ مُّؤۡصَدَةُۢ
Über ihnen liegt ein (sie) einschließendes Feuer.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් බලද්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න