ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆජ්ර්
වාක්‍යය:
 

الفجر

وَٱلۡفَجۡرِ
89-1 قسم دى په فجر (سبا) باندې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَيَالٍ عَشۡرٖ
89-2 او په لسو شپو باندې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ
89-3 او په جفت او طاق باندې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ
89-4 او په شپه باندې كله چې روانه وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ
89-5 ایا په دغو (قسمونو) كې خاوند د عقل لره (كوم قانع كوونكى) قسم شته؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
89-6 ایا تا نه دي كتلي چې ستا رب څه وكړل له ’’قوم عاد‘‘ سره؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ
89-7 چې ارم و د ستنو والا
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ
89-8 هغه چې په ښارونو كې د دوى په مثل نه و پیدا كړى شوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ
89-9 او ثمودیانو سره (يې څه وكړل) هغه چې په دره كې يې تیګې غوڅې كړې (تراشلې) وې؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَفِرۡعَوۡنَ ذِي ٱلۡأَوۡتَادِ
89-10 او له میخونو والا فرعون سره (يې څه وكړل)
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ
89-11 هغه كسان چې دوى په ښارونو كې سركشي كړې وه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ
89-12 نو په دغو كې يې فساد ډېر كړى و
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
89-13 نو ستا رب په دوى باندې د عذاب قمچینه (كروړه) نازله كړه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ
89-14 بېشكه ستا رب یقینًا په ځاى د انتظار كې دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ
89-15 نو هر چې انسان دى، كله چې ده لره خپل رب وازمايي، پس ده ته عزت وركړي او ده ته نعمت وركړي، نو دى وايي: زما رب ما ته عزت راكړ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ
89-16 او خو هر كله چې دى وازمايي، پس په ده باندې د ده رزق تنګ كړي، نو دى وايي: زما رب زه سپك كړم
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ
89-17 داسې نه ده، بلكې تاسو د یتیم (سره احسان او د هغه) عزت نه كوئ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَا تَحَـٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
89-18 او مسكین ته په طعام وركولو یو بل ته ترغیب نه وركوئ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا
89-19 او تاسو د میراث (پردى) مال خورئ، په خوړلو ټولو سره
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا
89-20 او تاسو له مال سره مینه كوئ، ډېره زیاته مینه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّآۖ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا
89-21 داسې نه ده كله چې ځمكه وټكولى شي، په ټكولو ماتولو سختو سره
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا
89-22 او ستا رب راشي او ملايك قطار قطار (راشي)
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ
89-23 او په دغې ورځ كې به دوزخ راوستى شي، په دغې ورځ كې به انسان نصیحت (او پند) اخلي او (په دغه وخت كې) د ده لپاره نصیحت به څنګه (نفعمن) وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي
89-24 دى به وايي: اى كاشكې ما د خپل ژوند لپاره مخكې (څه نېك عملونه) لېږلي وى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ
89-25 نو په دغې ورځ كې به د ده (يعنې د رب) د عذاب په شان هیڅوك عذاب نه وركوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ
89-26 او د ده د تړلو په شان به هیڅوك تړل نه كوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَـٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ
89-27 اى اطمینان نیوونكیه نفسه!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ
89-28 ته وګرځه خپل رب ته، په داسې حال كې چې خوشاله او راضي كړى شوى به يې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي
89-29 نو ته زما په بنده ګانو كې داخل شه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي
89-30 او زما جنت ته ننوځه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆජ්ර්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න