ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අස් සල්සලා
වාක්‍යය:
 

الزلزلة

إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا
99-1 كله چې ځمكه وخوزلى شي په خپلو سختو خوزولو سره
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا
99-2 او ځمكه خپل درانه بارونه بهر ته راوباسي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا
99-3 او انسان به ووايي چې په دې څه شوي دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا
99-4 په دغې ورځې كې به دا ځمكه خپلې خبرې (حالات) بیانوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا
99-5 په دې سبب چې ستا رب به دې ته وحي وكړي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ
99-6 په دغې ورځ كې به خلق بېرته راګرځي، په داسې حال كې چې بېل بېل (او مختلف) به وي، د دې لپاره چې دوى ته خپل عملونه وښودل شي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ
99-7 نو هغه څوك چې د یوې ذرې په اندازه نېك عمل وكړي (،نو) دى به هغه وویني
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ
99-8 او هغه څوك چې د یوې ذرې په اندازه د شر (او بدۍ) عمل كوي (، نو) دى به هغه وویني
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අස් සල්සලා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න