Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi boshnjakisht - Besim Korkuti * - Përmbajtja e përkthimeve


Përkthimi i kuptimeve Ajeti: (3) Surja: Suretu El Maun
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
Tefsiret në gjuhën arabe:
 
Përkthimi i kuptimeve Ajeti: (3) Surja: Suretu El Maun
Përmbajtja e sureve Numri i faqes
 
Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi boshnjakisht - Besim Korkuti - Përmbajtja e përkthimeve

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën boshnjake - Përkthyer nga Besim Korkuti - Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1412 h (1991). Redaktuar nga qendra "Ruvad et-Terxheme". Çdo vërejtje a kritikë lidhur me përkthimin është e mirëseardhur.

Mbyll