Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo businiiwo - basiim korkut * - Tippudi firooji ɗii


Firo maanaaji Aaya: (3) Simoore: Simoore al-Maawuun
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
Faccirooji aarabeeji:
 
Firo maanaaji Aaya: (3) Simoore: Simoore al-Maawuun
Tippudi cimooje Tonngoode hello ngoo
 
Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo businiiwo - basiim korkut - Tippudi firooji ɗii

Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo e ɗemngal busni , firi ɗum ko Basiim Kurkuut. Ngo feewnitaama e ngardiingo hentorde kanngameeji firo, ina newnaa ƴellitaade e firo asliiwo ngoo ngam feññinde yiyannde e horde e ƴellito duumiingo.

Uddude