पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - बोस्नियाई अनुवाद : बेसिम कोरकत । * - अनुवादहरूको सूची


अर्थको अनुवाद श्लोक: (3) सूरः: सूरतुल् माऊन
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
अरबी व्याख्याहरू:
 
अर्थको अनुवाद श्लोक: (3) सूरः: सूरतुल् माऊन
अध्यायहरूको (सूरःहरूको) सूची رقم الصفحة
 
पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - बोस्नियाई अनुवाद : बेसिम कोरकत । - अनुवादहरूको सूची

पवित्र कुर्आनको अर्थको बोस्नियाई भाषामा अनुवाद, अनुवादक : बेसिम कोरकुत र रव्वाद अनुवाद केन्द्रको निरीक्षणमा सच्याइएको छ । सुझाव, मूल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका लागि मूल अनुवाद हेर्न सक्नुहुन्छ ।

बन्द गर्नुस्