ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាត់ទូហា   អាយ៉ាត់:

Ad-Dhuhâ

وَٱلضُّحَىٰ
Bei der Morgenhelle
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ
und der Nacht, wenn sie (alles) umhüllt!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet noch haßt Er (dich).
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ
Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ
Und dein Herr wird dir wahrlich geben, und dann wirst du zufrieden sein.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ
Hat Er dich nicht als Waise gefunden und (dir) dann Zuflucht verschafft
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ
und dich irregehend gefunden und dann rechtgeleitet
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ
und dich arm gefunden und dann reich gemacht?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ
Was nun die Waise angeht, so unterjoche (sie) nicht,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ
und was den Bettler angeht, so fahre (ihn) nicht an,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ
und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle (davon).
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាត់ទូហា
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ