വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തുർകിഷ് വിവർത്തനം - ഡോ. അലി ഓസ്കും സംഘവും * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

പരിഭാഷ അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുശ്ശർഹ്   ആയത്ത്:

Sûretu'ş-Şerh

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
yükünü senden alıp atmadık mı?
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
Belini büken
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
Boş kaldın mı hemen başka işe koyul
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
ve yalnız Rabbine yönel.
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
 
പരിഭാഷ അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുശ്ശർഹ്
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തുർകിഷ് വിവർത്തനം - ഡോ. അലി ഓസ്കും സംഘവും - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആശയ വിവർത്തനം തുർകിഷ് ഭാഷയിൽ, ഒരു സംഘം പണ്ഡിതന്മാർ നിർവഹിച്ചത്. തർജമ റുവ്വാദ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ നിർവഹിച്ചു. അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും, മൂല്യനിർണയത്തിനും, ഇനിയും വിപുലീകരിക്കാനുമായി അസ്സൽ പരിഭാഷയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അടക്കുക