ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាទួរគី - បណ្ឌិត​ អាលី អូហ្សុីក និងអ្នកដទៃទៀត * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: អាស្ហស្ហើរហ៍   អាយ៉ាត់:

Sûretu'ş-Şerh

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
yükünü senden alıp atmadık mı?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
Belini büken
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
Boş kaldın mı hemen başka işe koyul
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
ve yalnız Rabbine yönel.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: អាស្ហស្ហើរហ៍
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាទួរគី - បណ្ឌិត​ អាលី អូហ្សុីក និងអ្នកដទៃទៀត - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាទួរគី ដោយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនា។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។

បិទ