ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් අඃලා   වාක්‍යය:

Al-A‘lâ

سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى
Preise den Namen deines höchsten Herrn,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ
Der erschafft und dann zurechtformt
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ
und Der das Maß festsetzt und dann rechtleitet
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ
und Der die Weide hervorbringt
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ
und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ
Wir werden dich lesen lassen, und dann wirst du nichts vergessen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ
außer dem, was Allah will. Er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ
Und Wir werden dir den Weg zum Leichteren leicht machen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ
So ermahne -, wenn die Ermahnung nützt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ
Bedenken wird jemand, der gottesfürchtig ist.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى
Meiden aber wird es der Unseligste,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ
der dem größten (Höllen)feuer ausgesetzt sein wird;
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ
darin wird er hierauf weder sterben noch leben.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
Wohl ergehen wird es ja jemandem, der sich läutert,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ
und des Namens seines Herrn gedenkt; so betet er.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا
Nein! Vielmehr zieht ihr das diesseitige Leben vor,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ
während das Jenseits besser und beständiger ist.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ
Dies ist wahrlich in den früheren Blättern (enthalten),
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ
den Blättern Ibrahims und Musas.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් අඃලා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න