ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් හුමසා
වාක්‍යය:
 

الهمزة

وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ
104-1 هلاكت دى د هر ډېر غیبت كوونكي، ډېر عیبت لګوونكي لپاره
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ
104-2 هغه چې مال يې جمع كړى دى او دغه يې بیا بیا شمېرلى (او ذخیره كړى) دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ
104-3 دى خیال كوي چې بېشكه د ده مال به دى تل ژوندى وساتي؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ
104-4 داسې هیڅكله نشي كېدى، دى به خامخا ضرور په حطمه (ماتوونكي او سوځوونكي دوزخ) كې وغورځول شي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ
104-5 او ته څه شي پوه كړې چې حطمه څه شى دى؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ
104-6 د الله هغه بل كړى شوى اور دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ
104-7 هغه چې په زړونو راخېژي (او غالب كېږي)
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ
104-8 بېشكه دغه (اور) به په دوى باندې (له هره جانبه) رابند كړى شوى وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۭ
104-9 په اوږدو (راښكلى شویو) ستنو كې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් හුමසා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න