Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Hind dilinə tərcümə * - Tərcumənin mündəricatı

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Zəhmət olmasa surə seçin
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - əl-Fatihə 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - əl-Bəqərə 3. सूरा आले इम्रान - Ali-İmran 4. सूरा अन्-निसा - ən-Nisa 5. सूरा अल्-माइदा - əl-Maidə 6. सूरा अल्-अन्आम - əl-Ənam 7. सूरा अल्-आराफ़ - əl-Əraf 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - əl-Ənfal 9. सूरा अत्-तौबा - ət-Tovbə 10. सूरा यूनुस - Yunus 11. सूरा हूद - Hud 12. सूरा यूसुफ़ - Yusuf 13. सूरा अर्-रअ़्द - ər-Rəd 14. सूरा इब्राहीम - İbrahim 15. सूरा अल्-ह़िज्र - əl-Hicr 16. सूरा अन्-नह़्ल - ən-Nəhl 17. सूरा अल्-इस्रा - əl-İsra 18. सूरा अल्-कह्फ़ - əl-Kəhf 19. सूरा मर्यम - Məryəm 20. सूरा ताहा - Ta ha 21. सूरा अल्-अम्बिया - əl-Ənbiya 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - əl-Həcc 23. सूरा अल्-मुमिनून - əl-Muminun 24. सूरा अन्-नूर - ən-Nur 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - əl-Furqan 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - əş-Şuəra 27. सूरा अन्-नम्ल - ən-Nəml 28. सूरा अल्-क़सस - əl-Qəsəs 29. सूरा अल्-अन्कबूत - əl-Ənkəbut 30. सूरा अर्-रूम - ər-Rum 31. सूरा लुक़्मान - Loğman 32. सूरा अस्-सज्दा - əs-Səcdə 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - əl-Əhzab 34. सूरा सबा - Səba 35. सूरा फ़ातिर - Fatir 36. सूरा यासीन - Ya sin 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - əs-Saffat 38. सूरा साद - Sad 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - əz-Zumər 40. सूरा ग़ाफ़िर - Ğafir 41. सूरा फ़ुस्सिलत - Fussilət 42. सूरा अश़्-शूरा - əş-Şura 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - əz-Zuxruf 44. सूरा अद्-दुख़ान - əd-Duxan 45. सूरा अल्-जासिया - əl-Casiyə 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - əl-Əhqaf 47. सूरा मुह़म्मद - Muhəmməd 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - əl-Fəth 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - əl-Hucurat 50. सूरा क़ाफ़ - Qaf 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - əz-Zariyat 52. सूरा अत्-तूर - ət-Tur 53. सूरा अन्-नज्म - ən-Nəcm 54. सूरा अल्-क़मर - əl-Qəmər 55. सूरा अर्-रह़मान - ər-Rəhman 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - əl-Vaqiə 57. सूरा अल्-ह़दीद - əl-Hədid 58. सूरा अल्-मुजादिला - əl-Mucadilə 59. सूरा अल्-ह़श्र - əl-Həşr 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - əl-Mumtəhənə 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - əs-Saff 62. सूरा अल्-जुमुआ - əl-Cumuə 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - əl-Munafiqun 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - ət-Təğabun 65. सूरा अत्-तलाक़ - ət-Talaq 66. सूरा अत्-तह़रीम - ət-Təhrim 67. सूरा अल्-मुल्क - əl-Mulk 68. सूरा अल्-क़लम - əl-Qələm 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - əl-Haqqə 70. सूरा अल्-मआ़रिज - əl-Məaric 71. सूरा नूह़ - Nuh 72. सूरा अल्-जिन्न - əl-Cinn 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - əl-Muzzəmmil 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - əl-Muddəssir 75. सूरा अल्-क़ियामह - əl-Qiyamə 76. सूरा अल्-इन्सान - əl-İnsan 77. सूरा अल्-मुर्सलात - əl-Mursəlat 78. सूरा अन्-नबा - ən-Nəbə 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - ən-Naziat 80. सूरा अ़बस - Əbəsə 81. सूरा अत्-तक्वीर - ət-Təkvir 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - əl-İnfitar 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - əl-Mutaffifin 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - əl-İnşiqaq 85. सूरा अल्-बुरूज - əl-Buruc 86. सूरा अत्-तारिक़ - ət-Tariq 87. सूरा अल्-आला - əl-Əla 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - əl-Ğaşiyə 89. सूरा अल्-फ़ज्र - əl-Fəcr 90. सूरा अल्-बलद - əl-Bələd 91. सूरा अश्-शम्स - əş-Şəms 92. सूरा अल्-लैल - əl-Leyl 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - əd-Duha 94. सूरा अश्-शर्ह़ - əş-Şərh 95. सूरा अत्-तीन - ət-Tin 96. सूरा अल्-अ़लक़ - əl-Ələq 97. सूरा अल्-क़द्र - əl-Qədr 98. सूरा अल्-बय्यिना - əl-Beyyinə 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - əz-Zəlzələ 100. सूरा अल्-आ़दियात - əl-Adiyat 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - əl-Qariə 102. सूरा अत्-तकासुर - ət-Təkasur 103. सूरा अल्-अ़स्र - əl-Əsr 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - əl-Huməzə 105. सूरा अल्-फ़ील - əl-Fil 106. सूरा क़ुरैश - Qureyş 107. सूरा अल्-माऊ़न - əl-Maun 108. सूरा अल्-कौसर - əl-Kovsər 109. सूरा अल्-काफ़िरून - əl-Kafirun 110. सूरा अन्-नस्र - ən-Nəsr 111. सूरा अल्-मसद - əl-Məsəd 112. सूरा अल-इख़्लास - əl-İxlas 113. सूरा अल्-फ़लक़ - əl-Fələq 114. सूरा अन्-नास - ən-Nas
Bağlamaq