Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi gjermanisht - Bubenheim * - Përmbajtja e përkthimeve

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Përkthimi i kuptimeve Surja: Suretu En Nas   Ajeti:

An-Nâs

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen,
Tefsiret në gjuhën arabe:
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
dem König der Menschen,
Tefsiret në gjuhën arabe:
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
dem Gott der Menschen,
Tefsiret në gjuhën arabe:
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers,
Tefsiret në gjuhën arabe:
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
der in die Brüste der Menschen einflüstert,
Tefsiret në gjuhën arabe:
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
von den Ginn und den Menschen.
Tefsiret në gjuhën arabe:
 
Përkthimi i kuptimeve Surja: Suretu En Nas
Përmbajtja e sureve Numri i faqes
 
Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi gjermanisht - Bubenheim - Përmbajtja e përkthimeve

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën gjermane - Përkthyer nga Abdullah Es-Samit (Frank Bubenheim) dhe dr. Nedim Iljas. Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1423 h. (2002).

Mbyll