ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߊߟߌߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߓߎ߯ߓߌ߲ߤߊ߯ߦߡ ߓߟߏ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ ߘߏ߫: ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ   ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫:

An-Nâs

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen,
ߊߙߊߓߎߞߊ߲ߡߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬:
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
dem König der Menschen,
ߊߙߊߓߎߞߊ߲ߡߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬:
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
dem Gott der Menschen,
ߊߙߊߓߎߞߊ߲ߡߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬:
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers,
ߊߙߊߓߎߞߊ߲ߡߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬:
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
der in die Brüste der Menschen einflüstert,
ߊߙߊߓߎߞߊ߲ߡߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬:
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
von den Ginn und den Menschen.
ߊߙߊߓߎߞߊ߲ߡߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬:
 
ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ ߘߏ߫: ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߝߐߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߞߐߜߍ ߝߙߍߕߍ
 
ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߊߟߌߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߓߎ߯ߓߌ߲ߤߊ߯ߦߡ ߓߟߏ߫ - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߌߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߊ.ߛ߫ߑ߫ߊ߯ߡߌߕߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ (ߝߑߙߊ߲ߞ ߓߐߓ.ߣߑߤߊ߯ߦߡ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߓ. ߣߊ߬ߘߌ߯ߡ ߌߟߑߦߊ߯ߛ.

ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲