Vertaling van de betekenissen Edele Qur'an - Chinese vertaling - Basair * - Index van vertaling


Kies alstublieft een surah
1. 法提哈 - Soerat Alfaatiha (Het Begin) 2. 拜格勒 - Soerat Albaqarah (De Koe) 3. 阿里欧姆拉尼 - Soerat Aal-Imraan ( Het Huis van Imraan ) 4. 尼萨仪 - Soerat An-nisa (de vrouwen) 5. 玛仪戴 - Soerat El-Maidah (De tafel) 6. 艾奈尔姆 - Soerat el-Anaam (Het vee) 7. 艾尔拉夫 - Soerat el-Araf (De verheven plaatsen) 8. 安法里 - Soerat el-Anfaal (De oorlogsbuit) 9. 讨拜 - Soerat at-Tauba (Berouw) 10. 优努斯 - Soerat Joenoes (Jonas) 11. 呼德 - Soerat Hoed 12. 优素福 - Soerat Joesoef (Jozef) 13. 拉尔德 - Soerat ar-Rad (De donder) 14. 易卜拉欣 - Soerat Ibrahim (Abraham) 15. 哈吉拉 - Soerat al-Hidjr (Het rotsachtige pad) 16. 奈哈里 - Soerat De bij (an-Nahl) 17. 伊斯拉仪 - Soerat al-Israa (De nachtelijke tocht) 18. 开海菲 - Soerat al-Kahf (De spelonk) 19. 麦尔彦 - Soerat Marjam ( Maria) 20. 塔哈 - Soerat Taa Haa 21. 安比亚仪 - Soerat Al-Ani'jaa (De Profeten) 22. 哈吉 - Soerat Al-Hadj (De Pelgrimstocht) 23. 穆米尼奈 - Soerat Al-Moeminoen (De Gelovigen) 24. 奴尔 - Soerat An-Noer (Het Licht) 25. 福勒嘎里 - Soerat Al-Forqaan (Het Criterion) 26. 舍尔拉仪 - Soerat Asj-Sjoaraa (De Dichters) 27. 奈姆里 - Soerat An-Naml (De Mieren) 28. 盖萨斯 - Soerat Al-Qasas (De Vertelling) 29. 尔开布特 - Soerat Al-Ankaboet (De Spin) 30. 罗姆 - Soerat Ar-Roem (De Romeinen) 31. 鲁格玛尼 - Soerat Loqmaan (De Wijzen) 32. 赛智德 - Soerat As-Sadjdah (De Aanbidding) 33. 艾哈拉布 - Soerat Al-Ahzaab (De Confrères) 34. 赛拜艾 - Soerat Saba (De Stad van Saba) 35. 嘎推勒 - Soerat Faatir ( De Schepper ) 36. 亚斯 - Soerat Jaa Sien 37. 隋法提 - Soerat As-Saaffaat (Zij die in de Rangen behoren) 38. 隋德 - Soerat Saad 39. 宰姆拉 - Soerat Az-Zomar (De Groepen) 40. 艾菲拉 - Soerat Gafier 41. 嘎萨特 - Soerat Fussilat 42. 舒拉 - Soerat Asj-Sjoera (De Consultatie) 43. 宰哈柔福 - Soerat Az-Zochrof (Gouden Juwelen) 44. 杜哈尼 - Soerat Ad-Dochaan (De Rook) 45. 嘉斯亚 - Soerat Al-Djaasi'jah (Het Knielen) 46. 艾哈嘎夫 - Soerat Al-Ahqaaf (Bochtige Zandpaden) 47. 穆罕默德 - Soerat Mohammed 48. 法提哈 - Soerat Al-Fat'h (Overwinning) 49. 哈吉拉特 - Soerat Al-Hodjoraat (De binnenkamers) 50. 嘎夫 - Soerat Qaaf 51. 扎勒亚提 - Soerat Az-Zaari'jaat (De Winden die Verspreiden) 52. 图勒 - Soerat At-Toer (De Berg) 53. 奈智姆 - Soerat An-Nadjm (De Ster) 54. 嘎姆勒 - Soerat Al-Qamar (De Maan) 55. 拉哈迈尼 - Soerat Ar-Rahmaan (De Meest Gracieuze) 56. 瓦格尔 - Soerat Al-Waaqiah (De Onoverkomelijke Gebeurtenis) 57. 哈地德 - Soerat Al-Hadied (Het IJzer) 58. 穆扎底拉 - Soerat Al-Modjaadalah (De Vrouw die Pleit) 59. 哈舍拉 - Soerat Al-Hasjr (De Bijeenkomst) 60. 穆姆泰哈戴 - Soerat Al-Momtahanah (De Vrouw die Ondervraagt zal worden) 61. 蒜夫 - Soerat As-Saff (De Strijdplaats) 62. 朱姆尔 - "Soerat Al-Djomo'ah (De Vrijdag, Bijeenkomst)" 63. 穆奈夫古奈 - Soerat Al-Monaafiqoen (De Huichelaars) 64. 塔哈仪尼 - Soerat At-Taghaabon (Beider Verlies en Winst) 65. 泰拉格 - Soerat At-Talaaq (De Scheiding) 66. 塔哈勒姆 - Soerat At-Tahriem (Denkende dat iets Verboden is) 67. 迈立克 - Soerat Al-Molk (De Dominie) 68. 盖拉姆 - Soerat Al-Qalam (De Pen) 69. 哈格 - Soerat Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit) 70. 穆阿智姆 - Soerat Al-Ma'aaridj (De Manieren van Ascentie) 71. 努哈 - Soeart Noeh (Noach) 72. 金尼 - Soerat Al-Djinn (De Djinn) 73. 穆资米拉 - Soerat Al-Mozzammil (Gevouwen in Kleding) 74. 穆丹斯拉 - Soerat Al-Moddassir (Iemand die Gebundeld is) 75. 给亚迈 - Soerat Al-Qi'jaamah (De Resurrectie) 76. 印萨尼 - Soerat Al-Insaan (De Tijd) 77. 穆勒萨拉提 - Soerat Al-Morsalaat (Zij Die Gezonden Waren) 78. 奈拜艾 - Soerat An-Naba (Het Nieuws) 79. 奈扎尔提 - Soerat An-Naziaat 80. 阿拜萨 - Soerat Abasa (Hij Fronste) 81. 泰嘎唯拉 - Soerat At-Takwier (Het Opvouwen) 82. 印菲塔尔 - Soerat Al-Infitaar (Het Klievende) 83. 穆团菲给尼 - Soerat Al-Motaffifeen (Daden in Fraude) 84. 印舍嘎格 - Soerat Al-Insjiqaaq (De Splijting) 85. 布柔智 - Soerat Al-Boroej (De Tekens van de Zodiak) 86. 塔勒格 - Soerat At-Taariq (De Nachtelijke Bezoeker) 87. 艾尔拉 - Soerat Al-Ala (De Allerhoogste) 88. 阿舍也 - Soerat Al-Ghaasjijah (Het Overweldigende Evenement) 89. 法吉尔 - Soerat Al-Fadjr (De Dageraad) 90. 拜莱德 - Soerat Al-Balad (De Stad) 91. 舍姆斯 - Soerat Asj-Sjams (De Zon) 92. 莱仪拉 - Soerat Al-Lail (De Nacht) 93. 杜哈 - Soerat Ad-Dhohaa (De Glorieuze Ochtend) 94. 舍拉哈 - Soerat Asj-Sjarh (De Expansie) 95. 提尼 - Soerat At-Tien (De Vijg) 96. 塔拉格 - Soerat Al-Alaq (Het Geronnen Bloed) 97. 盖德尔 - Soerat Al-Qadr (De Waardevolle Nacht) 98. 伴仪奈 - Soerat Al-Bajjinah (Het Uitsluitende Bewijs) 99. 则里扎莱 - Soerat Az-Zalzalah (Het Geschudene) 100. 阿迪亚特 - Soerat Al-Aadi'jaat (Zij Die Rennen) 101. 嘎勒尔 - Soerat Al-Qaariah (De Dag van Oproering) 102. 泰开苏尔 - Soerat At-Takaathor (Opstapelen) 103. 阿苏尔 - Soerat Al-Asr (De Tijd) 104. 哈姆宰 - Soerat Al-Homazah (De Schandaal Verspreider) 105. 菲里 - Soerat Al-Fiel (De Olifant) 106. 古莱氏 - Soerat Qoraisj 107. 玛欧奈 - Soerat Al-Maa'oen (De Noden van Buren) 108. 考赛尔 - Soerat Al-Kauthar (Overvloed) 109. 卡菲柔乃 - Soerat Al-Kaafiroen (De Ongelovigen) 110. 奈苏尔 - Soerat A-Nasr (De Overwinning) 111. 麦赛德 - "Soerat Al-Masad (De Palmvezel, De Vlam)" 112. 仪赫拉斯 - Soerat Al-Ikhlaas (Zuiverheid van Geloof) 113. 法莱格 - Soerat Al-Falaq (De Dauw) 114. 奈斯 - Soerat A-Naas (De Mensheid)
Sluit