وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی چینی - (البصائر) * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌
1. 法提哈 - سورەتی الفاتحة 2. 拜格勒 - سورەتی البقرة 3. 阿里欧姆拉尼 - سورەتی آل عمران 4. 尼萨仪 - سورەتی النساء 5. 玛仪戴 - سورەتی المائدة 6. 艾奈尔姆 - سورەتی الأنعام 7. 艾尔拉夫 - سورەتی الأعراف 8. 安法里 - سورەتی الأنفال 9. 讨拜 - سورەتی التوبة 10. 优努斯 - سورەتی یونس 11. 呼德 - سورەتی هود 12. 优素福 - سورەتی یوسف 13. 拉尔德 - سورەتی الرعد 14. 易卜拉欣 - سورەتی إبراهیم 15. 哈吉拉 - سورەتی الحجر 16. 奈哈里 - سورەتی النحل 17. 伊斯拉仪 - سورەتی الإسراء 18. 开海菲 - سورەتی الكهف 19. 麦尔彦 - سورەتی مریم 20. 塔哈 - سورەتی طه 21. 安比亚仪 - سورەتی الأنبياء 22. 哈吉 - سورەتی الحج 23. 穆米尼奈 - سورەتی المؤمنون 24. 奴尔 - سورەتی النور 25. 福勒嘎里 - سورەتی الفرقان 26. 舍尔拉仪 - سورەتی الشعراء 27. 奈姆里 - سورەتی النمل 28. 盖萨斯 - سورەتی القصص 29. 尔开布特 - سورەتی العنكبوت 30. 罗姆 - سورەتی الروم 31. 鲁格玛尼 - سورەتی لقمان 32. 赛智德 - سورەتی السجدة 33. 艾哈拉布 - سورەتی الأحزاب 34. 赛拜艾 - سورەتی سبأ 35. 嘎推勒 - سورەتی فاطر 36. 亚斯 - سورەتی یس 37. 隋法提 - سورەتی الصافات 38. 隋德 - سورەتی ص 39. 宰姆拉 - سورەتی الزمر 40. 艾菲拉 - سورەتی غافر 41. 嘎萨特 - سورەتی فصلت 42. 舒拉 - سورەتی الشوری 43. 宰哈柔福 - سورەتی الزخرف 44. 杜哈尼 - سورەتی الدخان 45. 嘉斯亚 - سورەتی الجاثیة 46. 艾哈嘎夫 - سورەتی الأحقاف 47. 穆罕默德 - سورەتی محمد 48. 法提哈 - سورەتی الفتح 49. 哈吉拉特 - سورەتی الحجرات 50. 嘎夫 - سورەتی ق 51. 扎勒亚提 - سورەتی الذاریات 52. 图勒 - سورەتی الطور 53. 奈智姆 - سورەتی النجم 54. 嘎姆勒 - سورەتی القمر 55. 拉哈迈尼 - سورەتی الرحمن 56. 瓦格尔 - سورەتی الواقعة 57. 哈地德 - سورەتی الحدید 58. 穆扎底拉 - سورەتی المجادلة 59. 哈舍拉 - سورەتی الحشر 60. 穆姆泰哈戴 - سورەتی الممتحنة 61. 蒜夫 - سورەتی الصف 62. 朱姆尔 - سورەتی الجمعة 63. 穆奈夫古奈 - سورەتی المنافقون 64. 塔哈仪尼 - سورەتی التغابن 65. 泰拉格 - سورەتی الطلاق 66. 塔哈勒姆 - سورەتی التحریم 67. 迈立克 - سورەتی الملك 68. 盖拉姆 - سورەتی القلم 69. 哈格 - سورەتی الحاقة 70. 穆阿智姆 - سورەتی المعارج 71. 努哈 - سورەتی نوح 72. 金尼 - سورەتی الجن 73. 穆资米拉 - سورەتی المزمل 74. 穆丹斯拉 - سورەتی المدثر 75. 给亚迈 - سورەتی القیامة 76. 印萨尼 - سورەتی الإنسان 77. 穆勒萨拉提 - سورەتی المرسلات 78. 奈拜艾 - سورەتی النبأ 79. 奈扎尔提 - سورەتی النازعات 80. 阿拜萨 - سورەتی عبس 81. 泰嘎唯拉 - سورەتی التكویر 82. 印菲塔尔 - سورەتی الإنفطار 83. 穆团菲给尼 - سورەتی المطففین 84. 印舍嘎格 - سورەتی الانشقاق 85. 布柔智 - سورەتی البروج 86. 塔勒格 - سورەتی الطارق 87. 艾尔拉 - سورەتی الأعلى 88. 阿舍也 - سورەتی الغاشیة 89. 法吉尔 - سورەتی الفجر 90. 拜莱德 - سورەتی البلد 91. 舍姆斯 - سورەتی الشمس 92. 莱仪拉 - سورەتی اللیل 93. 杜哈 - سورەتی الضحی 94. 舍拉哈 - سورەتی الشرح 95. 提尼 - سورەتی التین 96. 塔拉格 - سورەتی العلق 97. 盖德尔 - سورەتی القدر 98. 伴仪奈 - سورەتی البینة 99. 则里扎莱 - سورەتی الزلزلة 100. 阿迪亚特 - سورەتی العادیات 101. 嘎勒尔 - سورەتی القارعة 102. 泰开苏尔 - سورەتی التكاثر 103. 阿苏尔 - سورەتی العصر 104. 哈姆宰 - سورەتی الهمزة 105. 菲里 - سورەتی الفیل 106. 古莱氏 - سورەتی قریش 107. 玛欧奈 - سورەتی الماعون 108. 考赛尔 - سورەتی الكوثر 109. 卡菲柔乃 - سورەتی الكافرون 110. 奈苏尔 - سورەتی النصر 111. 麦赛德 - سورەتی المسد 112. 仪赫拉斯 - سورەتی الإخلاص 113. 法莱格 - سورەتی الفلق 114. 奈斯 - سورەتی الناس
داخستن