Қуръони Карим маъноларининг таржимаси - Қуръон Карим мухтасар тафсирининг филиппинча (тагалогча) таржимаси * - Таржималар мундарижаси


Лутфан, сурани танланг
1. Al-Fātihah - Фотиҳа сураси 2. Al-Baqarah - Бақара сураси 3. Āl-‘Imrān - Оли Имрон сураси 4. An-Nisā’ - Нисо сураси 5. Al-Mā’idah - Моида сураси 6. Al-An‘ām - Анъом сураси 7. Al-A‘rāf - Аъроф сураси 8. Al-Anfāl - Анфол сураси 9. At-Tawbah - Тавба сураси 10. Yūnus - Юнус сураси 11. Hūd - Ҳуд сураси 12. Yūsuf - Юсуф сураси 13. Ar-Ra‘d - Раъд сураси 14. Ibrāhīm - Иброҳим сураси 15. Al-Hijr - Ҳижр сураси 16. An-Nahl - Наҳл сураси 17. Al-Isrā’ - Исроъ сураси 18. Al-Kahf - Каҳф сураси 19. Maryam - Марям сураси 20. Tā-ha - Тоҳа сураси 21. Al-Anbiyā’ - Анбиё сураси 22. Al-Hajj - Ҳаж сураси 23. Al-Mu’minūn - Мўъминун сураси 24. An-Noor - Нур сураси 25. Al-Furqān - Фурқон сураси 26. Ash-Shu‘arā’ - Шуъаро сураси 27. An-Naml - Намл сураси 28. Al-Qasas - Қасас сураси 29. Al-‘Ankabūt - Анкабут сураси 30. Ar-Rūm - Рум сураси 31. Luqmān - Луқмон сураси 32. As-Sajdah - Сажда сураси 33. Al-Ahzāb - Аҳзоб сураси 34. Saba’ - Сабаъ сураси 35. Fātir - Фотир сураси 36. Yā-Sīn - Ёсин сураси 37. As-Sāffāt - Соффот сураси 38. Sād - Сод сураси 39. Az-Zumar - Зумар сураси 40. Ghāfir - Ғофир сураси 41. Fussilat - Фуссилат сураси 42. Ash-Shūra - Шўро сураси 43. Az-Zukhruf - Зухруф сураси 44. Ad-Dukhān - Духон сураси 45. Al-Jāthiyah - Жосия сураси 46. Al-Ahqāf - Аҳқоф сураси 47. Muhammad - Муҳаммад сураси 48. Al-Fat'h - Фатҳ сураси 49. Al-Hujurāt - Ҳужурот сураси 50. Qāf - Қоф сураси 51. Adh-Dhāriyāt - Зориёт сураси 52. At-Toor - Тур сураси 53. An-Najm - Нажм сураси 54. Al-Qamar - Қамар сураси 55. Ar-Rahmān - ар-Раҳмон сураси 56. Al-Wāqi‘ah - Воқеъа сураси 57. Al-Hadīd - Ҳадид сураси 58. Al-Mujādalah - Мужодала сураси 59. Al-Hashr - Ҳашр сураси 60. Al-Mumtahanah - Мумтаҳана сураси 61. As-Saff - Софф сураси 62. Al-Jumu‘ah - Жумъа сураси 63. Al-Munāfiqūn - Мунофиқун сураси 64. At-Taghābun - Тағобун сураси 65. At-Talāq - Талоқ сураси 66. At-Tahrīm - Таҳрим сураси 67. Al-Mulk - Мулк сураси 68. Al-Qalam - Қалам сураси 69. Al-Hāqqah - ал-Ҳааққаҳ сураси 70. Al-Ma‘ārij - Маъориж сураси 71. Nūh - Нуҳ сураси 72. Al-Jinn - Жин сураси 73. Al-Muzzammil - Муззаммил сураси 74. Al-Muddaththir - Муддассир сураси 75. Al-Qiyāmah - Қиёмат сураси 76. Al-Insān - Инсон сураси 77. Al-Mursalāt - Мурсалот сураси 78. An-Naba’ - Набаъ сураси 79. An-Nāzi‘āt - Нозиъот сураси 80. ‘Abasa - Абаса сураси 81. At-Takwīr - Таквир сураси 82. Al-Infitār - Инфитор сураси 83. Al-Mutaffifīn - Мутоффифийн сураси 84. Al-Inshiqāq - Иншиқоқ сураси 85. Al-Burūj - Буруж сураси 86. At-Tāriq - Ториқ сураси 87. Al-A‘lā - Аъло сураси 88. Al-Ghāshiyah - Ғошия сураси 89. Al-Fajr - Фажр сураси 90. Al-Balad - Балад сураси 91. Ash-Shams - Шамс сураси 92. Al-Layl - Лайл сураси 93. Ad-Duhā - Зуҳо сураси 94. Ash-Sharh - Иншироҳ сураси 95. At-Teen - Тийн сураси 96. Al-‘Alaq - Алақ сураси 97. Al-Qadr - Қадр сураси 98. Al-Bayyinah - Баййина сураси 99. Az-Zalzalah - Залзала сураси 100. Al-‘Ādiyāt - вал-Одиёт сураси 101. Al-Qāri‘ah - Қориъа сураси 102. At-Takāthur - Такосур сураси 103. Al-‘Asr - Аср сураси 104. Al-Humazah - Ҳумаза сураси 105. Al-Feel - Фил сураси 106. Quraysh - Қурайш сураси 107. Al-Mā‘ūn - Моун сураси 108. Al-Kawthar - Кавсар сураси 109. Al-Kāfirūn - Кофирун сураси 110. An-Nasr - Наср сураси 111. Al-Masad - Масад сураси 112. Al-Ikhlās - Ихлос сураси 113. Al-Falaq - Фалақ сураси 114. An-Nās - Нос сураси
Ёпиш