Kilniojo Korano reikšmių vertimas - Kilniojo Korano sutrumpinto aiškinimo vertimas į filipiniečių (taglog) kalbą * - Vertimų turinys


Prašome pasirinkti sūrą
1. Al-Fātihah - Sūra Al-Fāticha 2. Al-Baqarah - Sūra Al-Bakara 3. Āl-‘Imrān - Sūra Al-’Imran 4. An-Nisā’ - Sūra An-Nisa 5. Al-Mā’idah - Sūra Al-Ma’idah’ 6. Al-An‘ām - Sūra Al-An’am 7. Al-A‘rāf - Sūra Al-A’raf 8. Al-Anfāl - Sūra Al-Anfal 9. At-Tawbah - Sūra At-Taubah 10. Yūnus - Sūra Jūnus 11. Hūd - Sūra Hūd 12. Yūsuf - Sūra Jūsuf 13. Ar-Ra‘d - Sūra Ar-Ra’d 14. Ibrāhīm - Sūra Ibrahim 15. Al-Hijr - Sūra Al-Chidžr 16. An-Nahl - Sūra An-Nachl 17. Al-Isrā’ - Sūra Al-Isra’ 18. Al-Kahf - Sūra Al-Kahf’ 19. Maryam - Sūra Marjama 20. Tā-ha - Sūra Ta-Ha 21. Al-Anbiyā’ - Sūra Al-Anbija 22. Al-Hajj - Sūra Al-Hadždž 23. Al-Mu’minūn - Sūra Al-Mu’minūn 24. An-Noor - Sūra An-Nūr 25. Al-Furqān - Sūra Al-Furkan 26. Ash-Shu‘arā’ - Sūra Aš-Šu’ara 27. An-Naml - Sūra An-Naml 28. Al-Qasas - Sūra Al-kasas 29. Al-‘Ankabūt - Sūra Al-’Ankabūt 30. Ar-Rūm - Sūra Ar-Rūm 31. Luqmān - Sūra Lukman 32. As-Sajdah - Sūra As-Sadždah 33. Al-Ahzāb - Sūra Al-Ahzab 34. Saba’ - Sūra Saba’ 35. Fātir - Sūra Fatir 36. Yā-Sīn - Sūra Ja-Syn 37. As-Sāffāt - Sūra As-Saffat 38. Sād - Sūra Sad 39. Az-Zumar - Sūra Az-Zumar 40. Ghāfir - Sūra Ghafir 41. Fussilat - Sūra Fussilat 42. Ash-Shūra - Sūra Aš-Šūra 43. Az-Zukhruf - Sūra Az-Zukhruf 44. Ad-Dukhān - Sūra Ad-Dukhan 45. Al-Jāthiyah - Sūra Al-Džasyja 46. Al-Ahqāf - Sūra Al-Ahkaaf 47. Muhammad - Sūra Muhammad 48. Al-Fat'h - Sūra Al-Fath 49. Al-Hujurāt - Sūra Al-Hudžuraat 50. Qāf - Sūra Kaaf 51. Adh-Dhāriyāt - Sūra Az-Zaarijaat 52. At-Toor - Sūra At-Tūr 53. An-Najm - Sūra An-Nadžm 54. Al-Qamar - Sūra Al-Kamar 55. Ar-Rahmān - Sūra Ar-Rahmaan 56. Al-Wāqi‘ah - Sūra Al-Vaaki`ah 57. Al-Hadīd - Sūra Al-Hadid 58. Al-Mujādalah - Sūra AlMudžaadilah 59. Al-Hashr - Sūra Al-Chašr 60. Al-Mumtahanah - Sūra Al-Mumtachinah 61. As-Saff - Sūra As-Saf 62. Al-Jumu‘ah - Sūra Al-Džumuʻah 63. Al-Munāfiqūn - Sūra Al-Munaafikūn 64. At-Taghābun - Sūra At-Taghaabun 65. At-Talāq - Sūra At-Talaak 66. At-Tahrīm - Sūra At-Tachrym 67. Al-Mulk - Sūra Al-Mulk 68. Al-Qalam - Sūra Al-Kalam 69. Al-Hāqqah - Sūra Al-Chaakkah 70. Al-Ma‘ārij - Sūra Al-Maʻaridž 71. Nūh - Sūra Nūch 72. Al-Jinn - Sūra Al-Džinn 73. Al-Muzzammil - Sūra Al-Muzzammil 74. Al-Muddaththir - Sūra Al-Muddassir 75. Al-Qiyāmah - Sūra Al-Kijaamah 76. Al-Insān - Sūra Al-Insaan 77. Al-Mursalāt - Sūra Al-Mursalaat 78. An-Naba’ - Sūra An-Naba’ 79. An-Nāzi‘āt - Sūra An-Naaziʻaat 80. ‘Abasa - Sūra ʻAbasa 81. At-Takwīr - Sūra At-Takuyr 82. Al-Infitār - Sūra Al-Infitaar 83. Al-Mutaffifīn - Sūra Al-Mutaffiffyn 84. Al-Inshiqāq - Sūra Al-Inšikaak 85. Al-Burūj - Sūra Al-Burūdž 86. At-Tāriq - Sūra At-Taarik 87. Al-A‘lā - Sūra Al-Aʻlaa 88. Al-Ghāshiyah - Sūra Al-Ghaašijah 89. Al-Fajr - Sūra Al-Fadžr 90. Al-Balad - Sūra Al-Balad 91. Ash-Shams - Sūra Aš-Šams 92. Al-Layl - Sūra Al-Lail 93. Ad-Duhā - Sūra Ad-Duchaa 94. Ash-Sharh - Sūra Aš-Šarch 95. At-Teen - Sūra At-tyn 96. Al-‘Alaq - Sūra Al-ʻAlak 97. Al-Qadr - Sūra Al-Kadr 98. Al-Bayyinah - Sūra Al-Baijinah 99. Az-Zalzalah - Sūra Az-Zalzalah 100. Al-‘Ādiyāt - Sūra Al- ʻAadijaat 101. Al-Qāri‘ah - Sūra Al- Kaariʻah 102. At-Takāthur - Sūra At- Takaasur 103. Al-‘Asr - Sūra Al-ʻAsr 104. Al-Humazah - Sūra Al-Humazah 105. Al-Feel - Sūra Al-Fyl 106. Quraysh - Sūra Al-Kuraiš 107. Al-Mā‘ūn - Sūra Al-Maaʻūn 108. Al-Kawthar - Sūra Al-Kausar 109. Al-Kāfirūn - Sūra Al-Kaafirūn 110. An-Nasr - Sūra An-Nasr 111. Al-Masad - Sūra Al-Masad 112. Al-Ikhlās - Sūra Al-Ikhlaas 113. Al-Falaq - Sūra Al-Falak 114. An-Nās - Sūra An-Naas
Uždaryti