ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߔߊߛߑߕߏߣߌߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. الفاتحة - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. البقرة - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. آل عمران - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. النساء - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. المائدة - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. الأنعام - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. الأعراف - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. الأنفال - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. التوبة - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. يونس - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. هود - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. يوسف - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. الرعد - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. ابراهيم - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. الحجر - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. النحل - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. الإسراء - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. الكهف - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. مريم - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. طه - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. الأنبياء - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. الحج - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. المؤمنون - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. النور - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. الفرقان - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. الشعراء - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. النمل - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. القصص - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. العنكبوت - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. الروم - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. لقمان - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. السجدة - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. الأحزاب - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. سبإ - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. فاطر - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. يس - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. الصافات - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. ص - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. الزمر - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. غافر - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. فصلت - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. الشورى - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. الزخرف - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. الدخان - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. الجاثية - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. الأحقاف - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. محمد - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. الفتح - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. الحجرات - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. ق - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. الذاريات - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. الطور - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. النجم - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. القمر - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. الرحمن - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. الواقعة - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. الحديد - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. المجادلة - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. الحشر - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. الممتحنة - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. الصف - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. الجمعة - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. المنافقون - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. التغابن - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. الطلاق - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. التحريم - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. الملك - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. القلم - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. الحاقة - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. المعارج - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. نوح - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. الجن - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. المزمل - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. المدثر - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. القيامة - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. الانسان - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. المرسلات - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. النبإ - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. النازعات - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. عبس - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. التكوير - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. الإنفطار - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. المطففين - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. الإنشقاق - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. البروج - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. الطارق - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. الأعلى - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. الغاشية - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. الفجر - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. البلد - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. الشمس - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. الليل - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. الضحى - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. الشرح - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. التين - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. العلق - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. القدر - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. البينة - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. الزلزلة - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. العاديات - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. القارعة - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. التكاثر - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. العصر - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. الهمزة - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. الفيل - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. قريش - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. الماعون - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. الكوثر - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. الكافرون - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. النصر - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. المسد - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. الإخلاص - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. الفلق - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. الناس - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲