Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - الترجمة الكيروندية * - Translations’ Index

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Please Choose Surah
1. SURATU L- FAATIHA - Al-Fātihah 2. SURATU L-BAQARA - Al-Baqarah 3. SURATU AALI IMRAANI - Āl-‘Imrān 4. SURATU NNISAA-I - An-Nisā’ 5. SURATU L-MAA-IDA - Al-Mā’idah 6. SURATU L-AN’AAM - Al-An‘ām 7. SURATU L-A’RAAF - Al-A‘rāf 8. SURATU L-ANFAAL - Al-Anfāl 9. SURATU TTAWBA - At-Tawbah 10. SURATU YUUNUS - Yūnus 11. SURATU HUUD - Hūd 12. SURATU YUUSUF - Yūsuf 13. SURATU RRA’D - Ar-Ra‘d 14. SURATU IBRAAHIIMU - Ibrāhīm 15. SURATU L-HIJR - Al-Hijr 16. SURATU NNAHL - An-Nahl 17. SURATU L-ISRAA-I - Al-Isrā’ 18. SURATU L-KAHF - Al-Kahf 19. SURATU MAR-YAM - Maryam 20. SURATU TWAA HAA - Tā-ha 21. SURATU L-AMBIYAA-I - Al-Anbiyā’ 22. SURATU L-HAJJI - Al-Hajj 23. SURATU L-MU-MINUUNA - Al-Mu’minūn 24. SURATU NNUUR - An-Noor 25. SURATU L-FURQAAN - Al-Furqān 26. SURATU SSHU’ARAA-I - Ash-Shu‘arā’ 27. SURATU NNAML - An-Naml 28. SURATU L-QASWASW - Al-Qasas 29. SURATU L’ANKABUUT - Al-‘Ankabūt 30. SURATU RRUUM - Ar-Rūm 31. SURATU LUQMAANI - Luqmān 32. SURATU SSAJDA - As-Sajdah 33. SURATU L-AHZAAB - Al-Ahzāb 34. SURATU SABA-I - Saba’ 35. SURATU FAATWIR - Fātir 36. SURATU YAASIIN - Yā-Sīn 37. SURATU SSWAAFFAAT - As-Sāffāt 38. SURATU SWAAD - Sād 39. SURATU ZZUMAR - Az-Zumar 40. SURATU GHAAFIR - Ghāfir 41. SURATU FUSSWILAT - Fussilat 42. SURATU SSHUURAA - Ash-Shūra 43. SURATU ZZUKHRUF - Az-Zukhruf 44. SURATU DDUKHAAN - Ad-Dukhān 45. SURATU L-JAATHIYAH - Al-Jāthiyah 46. SURATU L-AHQAAF - Al-Ahqāf 47. SURATU MUHAMMAD - Muhammad 48. SURATU L-FAT-HI - Al-Fat'h 49. SURATU L-HUJURAATI - Al-Hujurāt 50. SURATU QAAF - Qāf 51. SURATU DDHAARIYAAT - Adh-Dhāriyāt 52. SURATU TTWUUR - At-Toor 53. SURATU NNAJMI - An-Najm 54. SURATU L-QAMAR - Al-Qamar 55. SURATU RRAHMAANI - Ar-Rahmān 56. SURATU L-WAAQI’A - Al-Wāqi‘ah 57. SURATU L-HADIID - Al-Hadīd 58. SURATU L-MUJAADALAH - Al-Mujādalah 59. SURATU L-HASHRI - Al-Hashr 60. SURATU L-MUMTAHANAH - Al-Mumtahanah 61. SURATU SSWAFF - As-Saff 62. SURATU L-JUMU’AH - Al-Jumu‘ah 63. SURATU L-MUNAAFIQUUNA - Al-Munāfiqūn 64. SURATU TTAGHAABUN - At-Taghābun 65. SURATU TTWALAAQ - At-Talāq 66. SURATU TTAHRIIM - At-Tahrīm 67. SURATU L-MULK - Al-Mulk 68. SURATU L-QALAM - Al-Qalam 69. SURATU L-HAAQQAH - Al-Hāqqah 70. SURATU L-MA’AARIJ - Al-Ma‘ārij 71. SURATU NUUH - Nūh 72. SURATU L-JINNI - Al-Jinn 73. SURATU L-MUZZAMMIL - Al-Muzzammil 74. SURATU L-MUDDATTHIR - Al-Muddaththir 75. SURATU L-QIYAAMAH - Al-Qiyāmah 76. SURATU L-INSAAN - Al-Insān 77. SURATU L-MURSALAAT - Al-Mursalāt 78. SURATU NNABA-I - An-Naba’ 79. SURATU NNAAZI’AAT - An-Nāzi‘āt 80. SURATU ABAS - ‘Abasa 81. SURATU TTAKWIIR - At-Takwīr 82. SURATU L-INFITWAAR - Al-Infitār 83. SURATU L-MUTWAFFIFIINA - Al-Mutaffifīn 84. SURATU L-INSHIQAAQ - Al-Inshiqāq 85. SURATU L-BURUUJI - Al-Burūj 86. SURATU TTWAARIQ - At-Tāriq 87. SURATU L-A’LAA - Al-A‘lā 88. SURATU L-GHAASHIYAH - Al-Ghāshiyah 89. SURATU L-FAJRI - Al-Fajr 90. SURATU L-BALADI - Al-Balad 91. SURATU SSHAMSI - Ash-Shams 92. SURATU LLAYLI - Al-Layl 93. SURATU DDWUHAA - Ad-Duhā 94. SURATU SSHARHI - Ash-Sharh 95. SURATU TTIINI - At-Teen 96. SURATU L’ALAQ - Al-‘Alaq 97. SURATU L-QADRI - Al-Qadr 98. SURATU L-BAYYINAH - Al-Bayyinah 99. SURATU ZZALZALAH - Az-Zalzalah 100. SURATU L'AADIYAATI - Al-‘Ādiyāt 101. SURATU L-QAARI’AH - Al-Qāri‘ah 102. SURATU TTAKAATHUR - At-Takāthur 103. SURATU L’ASWRI - Al-‘Asr 104. SURATU L-HUMAZAH - Al-Humazah 105. SURATU L-FIIL - Al-Feel 106. SURATU QURAYSH - Quraysh 107. SURATU L-MAA’UUN - Al-Mā‘ūn 108. SURATU L-KAWTHAR - Al-Kawthar 109. SURATU L-KAAFIRUUNA - Al-Kāfirūn 110. SURATU NNASWR - An-Nasr 111. SURATU L-MASADI - Al-Masad 112. SURATU L-IKHLAASW - Al-Ikhlās 113. SURATU L-FALAQI - Al-Falaq 114. SURATU NNAASI - An-Nās
close