Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Tajik Translation - Khawja Mirov Khawja * - Translations’ Index


Please Choose Surah
1. Сураи Фотиҳа - Al-Fātihah 2. Сураи Бақара (Гов) - Al-Baqarah 3. Сураи Оли Имрон (Хонадони Имрон) - Āl-‘Imrān 4. Сураи Нисо (Занҳо) - An-Nisā’ 5. Сураи Моида (Дастархон) - Al-Mā’idah 6. Сураи Анъом (Чаҳорпоён) - Al-An‘ām 7. Сураи Аъроф (Баландиҳо) - Al-A‘rāf 8. Сураи Анфол (Ғаниматҳо) - Al-Anfāl 9. Сураи Тавба - At-Tawbah 10. Сураи Юнус - Yūnus 11. Сураи Ҳуд - Hūd 12. Сураи Юсуф - Yūsuf 13. Сураи Раъд (Тундар) - Ar-Ra‘d 14. Сураи Иброҳим - Ibrāhīm 15. Сураи Ҳиҷр - Al-Hijr 16. Сураи Наҳл (Занбӯри асал) - An-Nahl 17. Сураи Исро - Al-Isrā’ 18. Сураи Каҳф (Ғор) - Al-Kahf 19. Сураи Марям - Maryam 20. Сураи Тоҳо (То, Ҳо) - Tā-ha 21. Сураи Анбиё (Паёмбарон) - Al-Anbiyā’ 22. Сураи Ҳаҷ - Al-Hajj 23. Сураи Муъминун (Муъминон) - Al-Mu’minūn 24. Сураи Нур (Рӯшнои) - An-Noor 25. Сураи Фурқон - Al-Furqān 26. Сураи Шуъаро (Шоирон) - Ash-Shu‘arā’ 27. Сураи Намл (Мурча) - An-Naml 28. Сураи Қасас (Достонҳо) - Al-Qasas 29. Сураи Анкабут (Тортанак) - Al-‘Ankabūt 30. Сураи Рум - Ar-Rūm 31. Сураи Луқмон - Luqmān 32. Сураи Саҷда - As-Sajdah 33. Сураи Аҳзоб (Гурӯҳҳо) - Al-Ahzāb 34. Сураи Сабаъ (Қабилаи Сабаъ) - Saba’ 35. Сураи Фотир (Офаринанда) - Fātir 36. Сураи Ёсин (Ё, Син) - Yā-Sīn 37. Сураи Соффот (Фариштагони сафбаста) - As-Sāffāt 38. Сураи Сод - Sād 39. Сураи Зумар (Ҷамоъатҳо) - Az-Zumar 40. Сураи Ғофир (Омӯрзанда) - Ghāfir 41. Сураи Фуссилат (Равшан сохта шуд) - Fussilat 42. Сураи Шуро (Машварат кардан) - Ash-Shūra 43. Сураи Зухруф (Зинат) - Az-Zukhruf 44. Сураи Духон (Дуд) - Ad-Dukhān 45. Сураи Ҷосия (Зонузананда) - Al-Jāthiyah 46. Сураи Аҳқоф (Регистонҳо) - Al-Ahqāf 47. Сураи Муҳаммад - Muhammad 48. Сураи Фатҳ (Пирӯзӣ) - Al-Fat'h 49. Сураи Ҳуҷурот (Ҳуҷраҳо) - Al-Hujurāt 50. Сураи Қоф - Qāf 51. Сураи Зориёт (Бодҳои хокпарокандасоз) - Adh-Dhāriyāt 52. Сураи Тур (Кӯҳи Тур) - At-Toor 53. Сураи Наҷм (Ситора) - An-Najm 54. Сураи Қамар (Моҳ) - Al-Qamar 55. Сураи Раҳмон (Бахшоянда) - Ar-Rahmān 56. Сураи Воқиъа (Қиёмат) - Al-Wāqi‘ah 57. Сураи Ҳадид (Оҳан) - Al-Hadīd 58. Сураи Муҷодала (Ҷидол ва муноқиша кардан) - Al-Mujādalah 59. Сураи Ҳашр (Рондан) - Al-Hashr 60. Сураи Мумтаҳана (Зани Имтиҳоншуда) - Al-Mumtahanah 61. Сураи Сафф - As-Saff 62. Сураи Ҷумъа - Al-Jumu‘ah 63. Сураи Мунофиқун (Дурӯяҳо) - Al-Munāfiqūn 64. Сураи Тағобун (Рӯзе ки муъмин аз кофир ҷудо мешавад) - At-Taghābun 65. Сураи Талоқ - At-Talāq 66. Сураи Таҳрим (Ҳаром кардан) - At-Tahrīm 67. Сураи Мулк - Al-Mulk 68. Сураи Қалам - Al-Qalam 69. Сураи Ҳоққа (Рӯзи барҳақ, Рӯзи қиёмат) - Al-Hāqqah 70. Сураи Маъориҷ (Осмонҳо) - Al-Ma‘ārij 71. Сураи Нӯҳ - Nūh 72. Сураи Ҷин - Al-Jinn 73. Сураи Музаммил (Ҷома бар худ печида) - Al-Muzzammil 74. Сураи Мудассир (Ҷома дар сар кашида) - Al-Muddaththir 75. Сураи Қиёмат - Al-Qiyāmah 76. Сураи Инсон - Al-Insān 77. Сураи Мурсалот (Бодҳо) - Al-Mursalāt 78. Сураи Наба (Хабар) - An-Naba’ 79. Сураи Нозиъот (Фариштагони гирандаи ҷон) - An-Nāzi‘āt 80. Сураи Абаса (Рӯй турш кард) - ‘Abasa 81. Сураи Таквир (Дарҳампечида ва камнур) - At-Takwīr 82. Сураи Инфитор (Шикофтан) - Al-Infitār 83. Сураи Мутаффифин (Камкунандагон) - Al-Mutaffifīn 84. Сураи Иншиқоқ (Шикофта шудан) - Al-Inshiqāq 85. Сураи Буруҷ (Бурҷҳо) - Al-Burūj 86. Сураи Ториқ (Ончӣ дар шаб ояд) - At-Tāriq 87. Сураи Аъло (Бартар) - Al-A‘lā 88. Сураи Ғошия (Пӯшида) - Al-Ghāshiyah 89. Сураи Фаҷр (Сапедаи субҳ) - Al-Fajr 90. Сураи Балад (Шаҳр) - Al-Balad 91. Сураи Шамс (Офтоб) - Ash-Shams 92. Сураи Лайл (Шаб) - Al-Layl 93. Сураи Зуҳо (Оғози рӯз) - Ad-Duhā 94. Сураи Шарҳ (Кушодан) - Ash-Sharh 95. Сураи Тин (Анҷир) - At-Teen 96. Сураи Алақ (Хунлахта) - Al-‘Alaq 97. Сураи Қадр (Тақдир) - Al-Qadr 98. Сураи Байина (Бурҳони равшан) - Al-Bayyinah 99. Сураи Залзала (Ларзиш) - Az-Zalzalah 100. Сураи Одиёт (Аспони даванда) - Al-‘Ādiyāt 101. Сураи Қориъа (Кӯбанда) - Al-Qāri‘ah 102. Сураи Такосур (Афзунхоҳӣ) - At-Takāthur 103. Сураи Аср (Замон) - Al-‘Asr 104. Сураи Ҳуммаза (Айбҷӯ) - Al-Humazah 105. Сураи Фил - Al-Feel 106. Сураи Қурайш - Quraysh 107. Сураи Моъун (Ёварӣ) - Al-Mā‘ūn 108. Сураи Кавсар - Al-Kawthar 109. Сураи Кофирун - Al-Kāfirūn 110. Сураи Наср (Пирӯзӣ) - An-Nasr 111. Сураи Масад (Лифи хурмо) - Al-Masad 112. Сураи Ихлос - Al-Ikhlās 113. Сураи Фалақ (Субҳгоҳ) - Al-Falaq 114. Сураи Нос (Мардум) - An-Nās
close