Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Ukrainian Translation - Dr. Mikhailo Yaqubovic * - Translations’ Index


Please Choose Surah
1. Аль-Фатiха (Відкриваюча) - Al-Fātihah 2. Аль-Бакара (Корова) - Al-Baqarah 3. Аль-Імран (Родина Імрана) - Āl-‘Imrān 4. Ан-Ніса (Жінки) - An-Nisā’ 5. Аль-Ма’іда (Трапеза) - Al-Mā’idah 6. Аль-Ан’ам (Худоба) - Al-An‘ām 7. Аль-А’раф (Загорожі) - Al-A‘rāf 8. Аль-Анфаль (Військова здобич) - Al-Anfāl 9. Ат-Тауба (Каяття) - At-Tawbah 10. Юнус - Yūnus 11. Гуд - Hūd 12. Юсуф - Yūsuf 13. Ар-Рад (Грім) - Ar-Ra‘d 14. Ібрагім - Ibrāhīm 15. Аль-Хіджр - Al-Hijr 16. Ан-Нахль (Бджоли) - An-Nahl 17. Аль-Ісра (Нічна подорож) - Al-Isrā’ 18. Аль-Кагф (Печера) - Al-Kahf 19. Мар’ям - Maryam 20. Та Га - Tā-ha 21. Аль-Анбія (Пророки) - Al-Anbiyā’ 22. Аль-Хаджж - Al-Hajj 23. Аль-Мумінун (Віруючі) - Al-Mu’minūn 24. Ан-Нур (Світло) - An-Noor 25. Аль-Фуркан (Розрізнення) - Al-Furqān 26. Аш-Шуара (Поети) - Ash-Shu‘arā’ 27. Ан-Намль (Мурахи) - An-Naml 28. Аль-Касас (Розповідь) - Al-Qasas 29. Аль-Анкабут (Павук) - Al-‘Ankabūt 30. Ар-Рум (Ромеї) - Ar-Rūm 31. Лукман - Luqmān 32. Ас-Саджда (Земний уклін) - As-Sajdah 33. Аль-Ахзаб (Військові загони) - Al-Ahzāb 34. Саба (Савське царство) - Saba’ 35. Фатір (Творець) - Fātir 36. Йа. Сін - Yā-Sīn 37. Ас-Саффат (Вишикувані) - As-Sāffāt 38. Сад - Sād 39. Аз-Зумар (Натовпи) - Az-Zumar 40. Гафір (Той, Хто дарує прощення) - Ghāfir 41. Фуссилят (Роз’яснені) - Fussilat 42. Аш-Шура (Рада) - Ash-Shūra 43. Аз-Зухруф (Прикраси) - Az-Zukhruf 44. Ад-Духан (Дим) - Ad-Dukhān 45. Аль-Джасійя (Схилена на коліна) - Al-Jāthiyah 46. Аль-Ахкаф - Al-Ahqāf 47. Мухаммад - Muhammad 48. Аль-Фатх (Перемога) - Al-Fat'h 49. Аль-Худжурат (Кімнати) - Al-Hujurāt 50. Кяф - Qāf 51. Аз-Зарійят (Розсіюючі) - Adh-Dhāriyāt 52. Ат-Тур (Гора) - At-Toor 53. Ан-Наджм (Зоря) - An-Najm 54. Аль-Камар (Місяць) - Al-Qamar 55. Ар-Рахман (Милостивий) - Ar-Rahmān 56. Аль-Вакиа (Подія) - Al-Wāqi‘ah 57. Аль-Хадід (Залізо) - Al-Hadīd 58. Аль-Муджаділя (Суперечка) - Al-Mujādalah 59. Аль-Хашр (Зібрання) - Al-Hashr 60. Аль-Мумтахана (Випробувана) - Al-Mumtahanah 61. Ас-Сафф (Лави) - As-Saff 62. Аль-Джумуа (Соборна) - Al-Jumu‘ah 63. Аль-Мунафікун (Лицеміри) - Al-Munāfiqūn 64. Ат-Тагабун (Взаємний обман) - At-Taghābun 65. Ат-Таляк (Розлучення) - At-Talāq 66. Ат-Тахрім (Заборона) - At-Tahrīm 67. Аль-Мульк (Влада) - Al-Mulk 68. Аль-Калям (Тростина для письма) - Al-Qalam 69. Аль-Хакка (Невідворотне) - Al-Hāqqah 70. Аль-Маарідж (Сходи) - Al-Ma‘ārij 71. Нух - Nūh 72. Аль-Джін (Джіни) - Al-Jinn 73. Аль-Муззаміль (Загорнутий) - Al-Muzzammil 74. Аль-Мудассір (Закутаний) - Al-Muddaththir 75. Аль-Кийама (Воскресіння) - Al-Qiyāmah 76. Аль-Інсан (Людина) - Al-Insān 77. Аль-Мурсалят (Відіслані) - Al-Mursalāt 78. Ан-Наба (Звістка) - An-Naba’ 79. Ан-Назіат (Ті, що висмикують) - An-Nāzi‘āt 80. Абаса (Він насупився) - ‘Abasa 81. Ат-Таквір (Згортання) - At-Takwīr 82. Аль-Інфітар (Розколювання) - Al-Infitār 83. Мутаффіфін (Ті, що міряють неправдиво) - Al-Mutaffifīn 84. Аль-Іншикак (Розривання) - Al-Inshiqāq 85. Аль-Бурудж (Сузір’я) - Al-Burūj 86. Ат-Тарік (Подорожній) - At-Tāriq 87. Аль-Аля (Всевишній) - Al-A‘lā 88. Аль-Гашійя (Покриваюче) - Al-Ghāshiyah 89. Аль-Фаджр (Зоря) - Al-Fajr 90. Аль-Баляд (Місто) - Al-Balad 91. Аш-Шамс (Сонце) - Ash-Shams 92. Аль-Лєйль (Ніч) - Al-Layl 93. Ад-Духа (Ранок) - Ad-Duhā 94. Аш-Шарх (Розкриття) - Ash-Sharh 95. Ат-Тін (Смоківниця) - At-Teen 96. Аль-Аляк (Згусток) - Al-‘Alaq 97. Аль-Кадр (Величність) - Al-Qadr 98. Аль-Бейїна (Ясний доказ) - Al-Bayyinah 99. Аз-Зальзаля (Землетрус) - Az-Zalzalah 100. Аль-Адіят (Ті, що скачуть) - Al-‘Ādiyāt 101. Аль-Каріа (Лихо) - Al-Qāri‘ah 102. Ат-Такясур (Примноження) - At-Takāthur 103. Аль-Аср (Час) - Al-‘Asr 104. Аль-Гумаза (Насмішник) - Al-Humazah 105. Аль-Філь (Слон) - Al-Feel 106. Курайш (Курайшити) - Quraysh 107. Аль-Маун (Милостиня) - Al-Mā‘ūn 108. Аль-Каусар (Достаток) - Al-Kawthar 109. Аль-Кафірун (Невіруючі) - Al-Kāfirūn 110. Ан-Наср (Допомога) - An-Nasr 111. Аль-Масад (Пальмові волокна) - Al-Masad 112. Аль-Іхляс (Чистота) - Al-Ikhlās 113. Аль-Фаляк (Світанкова зоря) - Al-Falaq 114. Ан-Нас (Люди) - An-Nās
close