Traduction des sens du Noble Coran - Traduction en ukrainien- Mikhaïlo Yaqubovic * - Lexique des traductions


S'il vous plait , choisissez une sourate


Numéro de la page
1. Аль-Фатiха (Відкриваюча) - AL-FÂTIHAH 2. Аль-Бакара (Корова) - AL-BAQARAH 3. Аль-Імран (Родина Імрана) - AL ‘IMRÂN 4. Ан-Ніса (Жінки) - AN-NISÂ’ 5. Аль-Ма’іда (Трапеза) - AL-MÂÏDAH 6. Аль-Ан’ам (Худоба) - AL-AN’ÂM 7. Аль-А’раф (Загорожі) - AL-A’RÂF 8. Аль-Анфаль (Військова здобич) - AL-ANFÂL 9. Ат-Тауба (Каяття) - AT-TAWBAH 10. Юнус - YOUNOUS 11. Гуд - HOUD 12. Юсуф - YOUSOUF 13. Ар-Рад (Грім) - AR-RA’D 14. Ібрагім - IBRÂHÎM 15. Аль-Хіджр - AL-HIJR 16. Ан-Нахль (Бджоли) - AN-NAHL 17. Аль-Ісра (Нічна подорож) - AL-ISRÂ’ 18. Аль-Кагф (Печера) - AL-KAHF 19. Мар’ям - MARIAM 20. Та Га - TÂ-HÂ 21. Аль-Анбія (Пророки) - AL-ANBIYÂ’ 22. Аль-Хаджж - AL-HAJJ 23. Аль-Мумінун (Віруючі) - AL-MOU’MINOUN 24. Ан-Нур (Світло) - AN-NOUR 25. Аль-Фуркан (Розрізнення) - AL-FOURQÂN 26. Аш-Шуара (Поети) - ACH-CHOU’ARÂ’ 27. Ан-Намль (Мурахи) - AN-NAML 28. Аль-Касас (Розповідь) - AL-QASAS 29. Аль-Анкабут (Павук) - AL-‘ANKABOUT 30. Ар-Рум (Ромеї) - AR-ROUM 31. Лукман - LOUQMAN 32. Ас-Саджда (Земний уклін) - AS-SAJDAH 33. Аль-Ахзаб (Військові загони) - AL-AHZÂB 34. Саба (Савське царство) - SABA 35. Фатір (Творець) - FÂTIR 36. Йа. Сін - YÂ-SÎN 37. Ас-Саффат (Вишикувані) - AS-SÂFFÂT 38. Сад - SÂD 39. Аз-Зумар (Натовпи) - AZ-ZOUMAR 40. Гафір (Той, Хто дарує прощення) - GHÂFIR 41. Фуссилят (Роз’яснені) - FOUSSILAT 42. Аш-Шура (Рада) - ACH-CHOURÂ 43. Аз-Зухруф (Прикраси) - AZ-ZOUKHROUF 44. Ад-Духан (Дим) - AD-DOUKHÂN 45. Аль-Джасійя (Схилена на коліна) - AL-JÂTHIYAH 46. Аль-Ахкаф - AL-AHQÂF 47. Мухаммад - MOUHAMMAD 48. Аль-Фатх (Перемога) - AL-FAT’H 49. Аль-Худжурат (Кімнати) - AL-HOUJOURÂT 50. Кяф - QÂF 51. Аз-Зарійят (Розсіюючі) - ADH-DHÂRIYÂT 52. Ат-Тур (Гора) - AT-TOUR 53. Ан-Наджм (Зоря) - AN-NAJM 54. Аль-Камар (Місяць) - AL-QAMAR 55. Ар-Рахман (Милостивий) - AR-RAHMÂN 56. Аль-Вакиа (Подія) - AL-WÂQI’AH 57. Аль-Хадід (Залізо) - AL-HADÎD 58. Аль-Муджаділя (Суперечка) - AL-MOUJÂDALAH 59. Аль-Хашр (Зібрання) - AL-HACHR 60. Аль-Мумтахана (Випробувана) - AL-MOUMTAHANAH 61. Ас-Сафф (Лави) - AS-SAFF 62. Аль-Джумуа (Соборна) - AL-JOUMOU’AH 63. Аль-Мунафікун (Лицеміри) - AL-MOUNÂFIQOUN 64. Ат-Тагабун (Взаємний обман) - AT-TAGHÂBOUN 65. Ат-Таляк (Розлучення) - AT-TALÂQ 66. Ат-Тахрім (Заборона) - AT-TAHRÎM 67. Аль-Мульк (Влада) - AL-MOULK 68. Аль-Калям (Тростина для письма) - AL-QALAM 69. Аль-Хакка (Невідворотне) - AL-HÂQQAH 70. Аль-Маарідж (Сходи) - AL-MA’ÂRIJ 71. Нух - NOUH 72. Аль-Джін (Джіни) - AL-JINN 73. Аль-Муззаміль (Загорнутий) - AL-MOUZZAMMIL 74. Аль-Мудассір (Закутаний) - AL-MOUDDATHTHIR 75. Аль-Кийама (Воскресіння) - AL-QIYÂMAH 76. Аль-Інсан (Людина) - AL-INSÂN 77. Аль-Мурсалят (Відіслані) - AL-MOURSALÂT 78. Ан-Наба (Звістка) - AN-NABA’ 79. Ан-Назіат (Ті, що висмикують) - AN-NÂZI’ÂT 80. Абаса (Він насупився) - ‘ABASA 81. Ат-Таквір (Згортання) - AT-TAKWÎR 82. Аль-Інфітар (Розколювання) - AL-INFITÂR 83. Мутаффіфін (Ті, що міряють неправдиво) - AL-MOUTAFFIFOUN 84. Аль-Іншикак (Розривання) - AL-INCHIQÂQ 85. Аль-Бурудж (Сузір’я) - AL-BOUROUJ 86. Ат-Тарік (Подорожній) - AT-TÂRIQ 87. Аль-Аля (Всевишній) - AL-A’LÂ 88. Аль-Гашійя (Покриваюче) - AL-GHÂCHIYAH 89. Аль-Фаджр (Зоря) - AL-FAJR 90. Аль-Баляд (Місто) - AL-BALAD 91. Аш-Шамс (Сонце) - ACH-CHAMS 92. Аль-Лєйль (Ніч) - AL-LAYL 93. Ад-Духа (Ранок) - AD-DOUHÂ 94. Аш-Шарх (Розкриття) - ACH-CHARH 95. Ат-Тін (Смоківниця) - AT-TÎN 96. Аль-Аляк (Згусток) - AL-‘ALAQ 97. Аль-Кадр (Величність) - AL-QADR 98. Аль-Бейїна (Ясний доказ) - AL-BAYYINAH 99. Аз-Зальзаля (Землетрус) - AZ-ZALZALAH 100. Аль-Адіят (Ті, що скачуть) - AL-‘ÂDIYÂT 101. Аль-Каріа (Лихо) - AL-QÂRI’AH 102. Ат-Такясур (Примноження) - AT-TAKÂTHOUR 103. Аль-Аср (Час) - AL-‘ASR 104. Аль-Гумаза (Насмішник) - AL-HOUMAZAH 105. Аль-Філь (Слон) - AL-FÎL 106. Курайш (Курайшити) - QOURAYCH 107. Аль-Маун (Милостиня) - AL-MÂ’OUN 108. Аль-Каусар (Достаток) - AL-KAWTHAR 109. Аль-Кафірун (Невіруючі) - AL-KÂFIROUN 110. Ан-Наср (Допомога) - AN-NASR 111. Аль-Масад (Пальмові волокна) - AL-MASAD 112. Аль-Іхляс (Чистота) - AL-IKHLÂS 113. Аль-Фаляк (Світанкова зоря) - AL-FALAQ 114. Ан-Нас (Люди) - AN-NÂS
Fermeture