Übersetzung der Bedeutungen von dem heiligen Quran - Die deutsche Übersetzung-Bubenheim * - Übersetzungen

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Bitte wählen Sie eine Surah
1. Al-Fâtihah 2. Al-Baqarah 3. Al -I-‘Imrân 4. An-Nisâ’ 5. Al-Mâ’ida 6. Al-An‘âm 7. Al-A‘râf 8. Al-Anfâl 9. At-Tawba 10. Yûnus 11. Hûd 12. Yûsuf 13. Ar-Ra‘d 14. Ibrâhîm 15. Al-Hijr 16. An-Nahl 17. Al-Isrâ’ 18. Al-Kahf 19. Maryam 20. Tâ-Hâ 21. Al-Anbiyâ’ 22. Al-Hajj 23. Al-Mu’minûn 24. An-Nûr 25. Al-Furqân 26. Ash-Shu‘arâ’ 27. An-Naml 28. Al-Qasas 29. Al-‘Ankabût 30. Ar-Rûm 31. Luqmân 32. As-Sajdah 33. Al-Ahzâb 34. Saba’ 35. Fâtir 36. Yâ-Sîn 37. As-Sâffât 38. Sâd 39. Az-Zumar 40. Ghâfir 41. Fussilat 42. Ash-shûrâ 43. Az-Zukhruf 44. Ad-Dukhân 45. Al-Jâthiyah 46. Al-Ahqâf 47. Muhammad 48. Al-Fath 49. Al-Hujurât 50. Qâf 51. Adh-Dhâriyât 52. At-Tûr 53. An-Najm 54. Al-Qamar 55. Ar-Rahmân 56. Al-Wâqi‘ah 57. Al-Hadîd 58. Al-Mujâdilah 59. Al-Hashr 60. Al-Mumtahanah 61. As-Saff 62. Al-Jumu‘a 63. Al-Munâfiqûn 64. At-Taghâbun 65. At-Talâq 66. At-Tahrîm 67. Al-Mulk 68. Al-Qalam 69. Al-Hâqqa 70. Al-Ma‘ârij 71. Nûh 72. Al-Jinn 73. Al-Muzzammil 74. Al-Muddaththir 75. Al-Qiyâmah 76. Al-Insân 77. Al-Mursalât 78. An-Naba’ 79. An-Nâzi‘ât 80. ‘Abasa 81. At-Takwîr 82. Al-Infitâr 83. Al-Mutaffifîn 84. Al-Inshiqâq 85. Al-Burûj 86. At-Târiq 87. Al-A‘lâ 88. Al-Ghâshiyah 89. Al-Fajr 90. Al-Balad 91. Ash-Shams 92. Al-Layl 93. Ad-Dhuhâ 94. Al-Sharh 95. At-Tîn 96. Al-‘Alaq 97. Al-Qadr 98. Al-Bayyinah 99. Al-Zalzalah 100. Al-‘Adiyât 101. Al-Qâri‘ah 102. At-Takâthur 103. Al-‘Asr 104. Al-Humazah 105. Al-Fîl 106. Quraysh 107. Al-Mâ‘ûn 108. Al-Kawthar 109. Al-Kâfirûn 110. An-Nasr 111. Al-Masad 112. Al-Ikhlâs 113. Al-Falaq 114. An-Nâs
Schließen