Қуръони Карим маъноларининг таржимаси - Немисча таржима - Бубинҳайм * - Таржималар мундарижаси

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Лутфан, сурани танланг
1. Al-Fâtihah - Фотиҳа сураси 2. Al-Baqarah - Бақара сураси 3. Al -I-‘Imrân - Оли Имрон сураси 4. An-Nisâ’ - Нисо сураси 5. Al-Mâ’ida - Моида сураси 6. Al-An‘âm - Анъом сураси 7. Al-A‘râf - Аъроф сураси 8. Al-Anfâl - Анфол сураси 9. At-Tawba - Тавба сураси 10. Yûnus - Юнус сураси 11. Hûd - Ҳуд сураси 12. Yûsuf - Юсуф сураси 13. Ar-Ra‘d - Раъд сураси 14. Ibrâhîm - Иброҳим сураси 15. Al-Hijr - Ҳижр сураси 16. An-Nahl - Наҳл сураси 17. Al-Isrâ’ - Исроъ сураси 18. Al-Kahf - Каҳф сураси 19. Maryam - Марям сураси 20. Tâ-Hâ - Тоҳа сураси 21. Al-Anbiyâ’ - Анбиё сураси 22. Al-Hajj - Ҳаж сураси 23. Al-Mu’minûn - Мўъминун сураси 24. An-Nûr - Нур сураси 25. Al-Furqân - Фурқон сураси 26. Ash-Shu‘arâ’ - Шуъаро сураси 27. An-Naml - Намл сураси 28. Al-Qasas - Қасас сураси 29. Al-‘Ankabût - Анкабут сураси 30. Ar-Rûm - Рум сураси 31. Luqmân - Луқмон сураси 32. As-Sajdah - Сажда сураси 33. Al-Ahzâb - Аҳзоб сураси 34. Saba’ - Сабаъ сураси 35. Fâtir - Фотир сураси 36. Yâ-Sîn - Ёсин сураси 37. As-Sâffât - Соффот сураси 38. Sâd - Сод сураси 39. Az-Zumar - Зумар сураси 40. Ghâfir - Ғофир сураси 41. Fussilat - Фуссилат сураси 42. Ash-shûrâ - Шўро сураси 43. Az-Zukhruf - Зухруф сураси 44. Ad-Dukhân - Духон сураси 45. Al-Jâthiyah - Жосия сураси 46. Al-Ahqâf - Аҳқоф сураси 47. Muhammad - Муҳаммад сураси 48. Al-Fath - Фатҳ сураси 49. Al-Hujurât - Ҳужурот сураси 50. Qâf - Қоф сураси 51. Adh-Dhâriyât - Зориёт сураси 52. At-Tûr - Тур сураси 53. An-Najm - Нажм сураси 54. Al-Qamar - Қамар сураси 55. Ar-Rahmân - ар-Раҳмон сураси 56. Al-Wâqi‘ah - Воқеъа сураси 57. Al-Hadîd - Ҳадид сураси 58. Al-Mujâdilah - Мужодала сураси 59. Al-Hashr - Ҳашр сураси 60. Al-Mumtahanah - Мумтаҳана сураси 61. As-Saff - Софф сураси 62. Al-Jumu‘a - Жумъа сураси 63. Al-Munâfiqûn - Мунофиқун сураси 64. At-Taghâbun - Тағобун сураси 65. At-Talâq - Талоқ сураси 66. At-Tahrîm - Таҳрим сураси 67. Al-Mulk - Мулк сураси 68. Al-Qalam - Қалам сураси 69. Al-Hâqqa - ал-Ҳааққаҳ сураси 70. Al-Ma‘ârij - Маъориж сураси 71. Nûh - Нуҳ сураси 72. Al-Jinn - Жин сураси 73. Al-Muzzammil - Муззаммил сураси 74. Al-Muddaththir - Муддассир сураси 75. Al-Qiyâmah - Қиёмат сураси 76. Al-Insân - Инсон сураси 77. Al-Mursalât - Мурсалот сураси 78. An-Naba’ - Набаъ сураси 79. An-Nâzi‘ât - Нозиъот сураси 80. ‘Abasa - Абаса сураси 81. At-Takwîr - Таквир сураси 82. Al-Infitâr - Инфитор сураси 83. Al-Mutaffifîn - Мутоффифийн сураси 84. Al-Inshiqâq - Иншиқоқ сураси 85. Al-Burûj - Буруж сураси 86. At-Târiq - Ториқ сураси 87. Al-A‘lâ - Аъло сураси 88. Al-Ghâshiyah - Ғошия сураси 89. Al-Fajr - Фажр сураси 90. Al-Balad - Балад сураси 91. Ash-Shams - Шамс сураси 92. Al-Layl - Лайл сураси 93. Ad-Dhuhâ - Зуҳо сураси 94. Al-Sharh - Иншироҳ сураси 95. At-Tîn - Тийн сураси 96. Al-‘Alaq - Алақ сураси 97. Al-Qadr - Қадр сураси 98. Al-Bayyinah - Баййина сураси 99. Al-Zalzalah - Залзала сураси 100. Al-‘Adiyât - вал-Одиёт сураси 101. Al-Qâri‘ah - Қориъа сураси 102. At-Takâthur - Такосур сураси 103. Al-‘Asr - Аср сураси 104. Al-Humazah - Ҳумаза сураси 105. Al-Fîl - Фил сураси 106. Quraysh - Қурайш сураси 107. Al-Mâ‘ûn - Моун сураси 108. Al-Kawthar - Кавсар сураси 109. Al-Kâfirûn - Кофирун сураси 110. An-Nasr - Наср сураси 111. Al-Masad - Масад сураси 112. Al-Ikhlâs - Ихлос сураси 113. Al-Falaq - Фалақ сураси 114. An-Nâs - Нос сураси
Ёпиш