Kur'an-ı Kerim meal tercümesi - İspanyolca Tercüme - İslami Forum * - Mealler fihristi

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Lütfen sureyi seçin
1. Sura Faatiha - Sûratu'l-Fâtiha 2. Sura Al-Baqara - Sûratu'l-Bakarah 3. Sura Al-‘Imrán - Sûratu Âl-i İmrân 4. Sura Al-Nisaa - Sûratu'n-Nisâ 5. Sura Al-Maaida - Sûratu'l-Mâide 6. Sura Al-An'aam - Sûratu'l-En'âm 7. Sura Al-A'raaf - Sûratu'l-A'râf 8. Sura Al-Anfaal - Sûratu'l-Enfâl 9. Sura Al-Tawba - Sûratu't-Tevbe 10. Sura Yunus - Sûratu Yûnus 11. Sura Hud - Sûratu Hûd 12. Sura Yusef - Sûratu Yûsuf 13. Sura Ar-Ra'd - Sûratu'r-Ra'd 14. Sura Ibrahim - Sûratu İbrâhîm 15. Sura Hijr - Sûratu'l-Hicr 16. Sura Al-Nahl - Sûratu'n-Nahl 17. Sura Al-Israa - Sûratu'l-İsrâ 18. Sura Al-Kahf - Sûratu'l-Kehf 19. Sura Maryam - Sûratu Meryem 20. Sura Taa, Haa - Sûratu Tâhâ 21. Sura Al-Anbiyaa - Sûratu'l-Enbiyâ 22. Sura Al-Hayy - Sûratu'l-Hacc 23. Sura Al-Muminoon - Sûratu'l-Mu'minûn 24. Sura Al-Noor - Sûratu'n-Nûr 25. Sura Al-Furqaan - Sûratu'l-Furkân 26. Sura Al-Shu'araa - Sûratu'ş-Şuarâ' 27. Sura Al-Naml - Sûratu'n-Neml 28. Sura Al-Qasas - Sûratu'l-Kasas 29. Sura Al-'Ankaboot - Sûratu'l-Ankebût 30. Sura Ar-Room - Sûratu'r-Rûm 31. Sura Luqman - Sûratu'l-Lokmân 32. Sura Sayda - Sûratu's-Secde 33. Sura Al-Ahzaab - Sûratu'l-Ahzâb 34. Sura Saba - Sûratu's-Sebe 35. Sura Faatir - Sûratu Fâtır 36. Sura Yaseen - Sûratu Yâsîn 37. Sura As-Saaffaat - Sûratu's-Saffât 38. Sura Saad - Sûratu's-Sâd 39. Sura Az-Zumar - Sûratu'z-Zumer 40. Sura Ghafir - Sûretu Ğâfir 41. Sura Fussilat - Sûretu Fussilet 42. Sura Ash-Shura - Sûretu'ş-Şûrâ 43. Sura Az-Zukhruf - Sûretu'z-Zuhruf 44. Sura Ad-Dukhaan - Sûretu'd-Duhân 45. Sura Al-Jaathiya - Sûretu'l-Câsiye 46. Sura Al-Ahqaf - Sûretu'l-Ahkâf 47. Sura Muhammad - Sûretu Muhammed 48. Sura Al-Fath - Sûretu'l-Feth 49. Sura Al-Hujuraat - Sûretu'l-Hucurât 50. Sura Qaaf - Sûretu Kâf 51. Sura Adh-Dhaariyat - Sûretu'z-Zâriyât 52. Sura At-Tur - Sûretu't-Tûr 53. Sura An-Najm - Sûretu'n-Necm 54. Sura Al-Qamar - Sûretu'l-Kamer 55. Sura Ar-Rahmaan - Sûretu'r-Rahmân 56. Sura Al-Waaqia - Sûretu'l-Vâkıa 57. Sura Al-Hadid - Sûretu'l-Hadîd 58. Sura Al-Muyaadila - Sûretu'l-Mucâdele 59. Sura Al-Hashr - Sûretu'l-Haşr 60. Sura Al-Mumtahana - Sûretu'l-Mumtehine 61. Sura As-Saff - Sûretu's-Saf 62. Sura Al-Yumu'a - Sûretu'l-Cumuah 63. Sura Al-Munaafiqoon - Sûretu'l-Munâfikûn 64. Sura At-Taghaabun - Sûretu't-Teğâbun 65. Sura At-Talaaq - Sûretu't-Talâk 66. Sura At-Tharim - Sûretu't-Tahrîm 67. Sura Al-Mulk - Sûretu'l-Mulk 68. Sura Al-Qalam - Sûretu'l-Kalem 69. Sura Al-Haaqqa - Sûretu'l-Hakkâh 70. Sura Al-Ma'aarij - Sûretu'l-Meâric 71. Sura Nooh - Sûretu'n-Nûh 72. Sura Al-Yinn - Sûretu'l-Cin 73. Sura Al-Muzzammil - Sûretu'l-Muzzemmil 74. Sura Al-Muddaththir - Sûretu'l-Muddessir 75. Sura Al-Qiyaama - Sûretu'l-Kıyâmeh 76. Sura Al-Insaan - Sûretu'l-İnsân 77. Sura Al-Mursalaa - Sûretu'l-Mürselât 78. Sura An-Naba - Sûretu'n-Nebe 79. Sura An-Naazi'aat - Sûretu'n-Nâziât 80. Sura 'Abasa - Sûretu Abese 81. Sura At-Takwir - Sûretu't-Tekvîr 82. Sura Al-Infitaar - Sûretu'l-İnfitâr 83. Sura Al-Mutaffifin - Sûretu'l-Mutaffifîn 84. Sura Al-Inshiqaaq - Sûretu'l-İnşikâk 85. Sura Al-Burooj - Sûretu'l-Burûc 86. Sura At-Taariq - Sûretu't-Târık 87. Sura Al-A'laa - Sûretu'l-Â'lâ 88. Sura Al-Ghaashiya - Sûretu'l-Ğâşiye 89. Sura Al-Fajr - Sûretu'l-Fecr 90. Sura Al-Balad - Sûretu'l-Beled 91. Sura Ash-Shams - Sûretu'ş-Şems 92. Sura Al-Lail - Sûretu'l-Leyl 93. Sura Ad-Dhuhaa - Sûretu'd-Duhâ 94. Sura Ash-Sharh - Sûretu'ş-Şerh 95. Sura At-Tin - Sûretu't-Tîn 96. Sura Al-Alaq - Sûretu'l-Alak 97. Sura Al-Qadr - Sûretu'l-Kadr 98. Sura Al-Bayyina - Sûretu'l-Beyyine 99. Sura Az-Zalzala - Sûretu'l-Zelzele 100. Sura Al-'Aadiyaat - Sûretu'l-Âdiyât 101. Sura Al-Qaari'a - Sûretu'l-Kâria 102. Sura At-Takaathur - Sûretu't-Tekâsur 103. Sura Al-'Asr - Sûretu'l-Asr 104. Sura Al-Humaza - Sûretu'l-Humezeh 105. Sura Al-Fil - Sûretu'l-Fîl 106. Sura Quraish - Sûretu Kurayş 107. Sura Al-Maa'un - Sûretu'l-Mâûn 108. Sura Al-Kawthar - Sûretu'l-Kevser 109. Sura Al-Kaafiroon - Sûretu'l-Kâfirûn 110. Sura An-Nasr - Sûretu'n-Nasr 111. Sura Al-Masad - Sûretu'l-Mesed 112. Sura Al-Ikhlaas - Sûretu'l-İhlâs 113. Sura Al-Falaq - Sûretu'l-Felak 114. Sura Al-Nass - Sûretu'n-Nâs
Kapat