የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - የሙኽተሰር ቁርአን ተፍሲር ትርጉም በኽመርኛ ቋንቋ * - የትርጉሞች ማዉጫ


እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - ሱረቱ አል-አንዓም 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - ሱረቱ አል-አንፋል 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. សូរ៉ោះយូនូស - ሱረቱ ዩኑስ 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - ሱረቱ ሁድ 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - ሱረቱ ዩሱፍ 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - ሱረቱ ኢብራሂም 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - ሱረቱ አል ሒጅር 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - ሱረቱ አን-ነሕል 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - ሱረቱ አል ከህፍ 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - ሱረቱ መርየም 20. សូរ៉ោះតហា - ሱረቱ ጣሃ 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - ሱረቱ አል አንቢያ 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - ሱረቱ አል ሐጅ 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - ሱረቱ አልን ኑር 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - ሱረቱ አን ነምል 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - ሱረቱ አር ሩም 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - ሱረቱ ሰበእ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - ሱረቱ ፋጢር 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - ሱረቱ ያሲን 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. សូរ៉ោះសទ - ሱረቱ ሷድ 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - ሱረቱ ጋፊር 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - ሱረቱ ፉሲለት 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - ሱረቱ ሙሀመድ 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - ሱረቱ አል ፈትህ 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. សូរ៉ោះកហ្វ - ሱረቱ ቃፍ 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - ሱረቱ አጥ ጡር 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - ሱረቱ አን ነጅም 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - ሱረቱ አል ቀመር 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - ሱረቱ አር ረሕማን 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - ሱረቱ አል ሐሽር 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - ሱረቱ አት ተህሪም 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - ሱረቱ አል ሙልክ 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - ሱረቱ አል ቀለም 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. សូរ៉ោះនួហ - ሱረቱ ኑህ 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - ሱረቱ አል ጂን 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - ሱረቱ አን ነበእ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - ሱረቱ ዐበሰ 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - ሱረቱ አት ተክዊር 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - ሱረቱ አል አዕላ 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - ሱረቱ አል ፈጅር 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - ሱረቱ አል በለድ 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - ሱረቱ አል ለይል 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - ሱረቱ አት ቲን 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - ሱረቱ አል ቀድር 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - ሱረቱ አል-በይናህ 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - ሱረቱ አት ተካሱር 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - ሱረቱ አል ዓስር 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - ሱረቱ አል ፊል 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - ሱረቱ ቁረይሽ 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - ሱረቱ አል ማዑን 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - ሱረቱ አል ከውሰር 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - ሱረቱ አን ነስር 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - ሱረቱ አል መሰድ 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት