قۇرئان كەرىم مەنىلىرىنىڭ تەرجىمىسى - الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - تەرجىمىلەر مۇندەرىجىسى


سۈرىنى تاللاڭ
1. 開端章 - سۈرە پاتىھە 2. 雌牛章 - سۈرە بەقەرە 3. イムラ―ン家章 - سۈرە ئال ئىمران 4. 婦人章 - سۈرە نىسا 5. 食卓章 - سۈرە مائىدە 6. 家畜章 - سۈرە ئەنئام 7. 高壁章 - سۈرە ئەئراپ 8. 戦利品章 - سۈرە ئەنپال 9. 悔悟章 - سۈرە تەۋبە 10. ユーヌス章 - سۈرە يۇنۇس 11. フード章 - سۈرە ھۇد 12. ユースフ章 - سۈرە يۈسۈپ 13. 雷電章 - سۈرە رەئد 14. イブラーヒーム章 - سۈرە ئىبراھىم 15. アル・ヒジュル章 - سۈرە ھىجر 16. 蜜蜂章 - سۈرە نەھل 17. 夜の旅章 - سۈرە ئىسرا 18. 洞窟章 - سۈرە كەھپ 19. マルヤム章 - سۈرە مەريەم 20. ター・ハー章 - سۈرە تاھا 21. 預言者たち章 - سۈرە ئەنبىيا 22. 巡礼章 - سۈرە ھەج 23. 信者章 - سۈرە مۆمىنۇن 24. 御光章 - سۈرە نۇر 25. 識別章 - سۈرە پۇرقان 26. 詩人たち章 - سۈرە شۇئەرا 27. 蟻章 - سۈرە نەمل 28. 物語章 - سۈرە قەسەس 29. 蜘蛛章 - سۈرە ئەنكەبۇت 30. 東ローマ人章 - سۈرە رۇم 31. ルクマーン章 - سۈرە لوقمان 32. 平伏礼章 - سۈرە سەجدە 33. 部族連合章 - سۈرە ئەھزاب 34. サバア章 - سۈرە سەبەئ 35. 創造者章 - سۈرە پاتىر 36. ヤー・スィーン章 - سۈرە ياسىن 37. 整列者章 - سۈرە ساپپات 38. サード章 - سۈرە ساد 39. 集団章 - سۈرە زۇمەر 40. 赦すお方章 - سۈرە غاپىر 41. 解説された章 - سۈرە پۇسسىلەت 42. 相談章 - سۈرە شۇرا 43. 金の装飾章 - سۈرە زۇخرۇپ 44. 煙霧章 - سۈرە دۇخان 45. 跪く時章 - سۈرە جاسىيە 46. 砂丘章 - سۈرە ئەھقاپ 47. ムハンマド章 - سۈرە مۇھەممەد 48. 勝利章 - سۈرە پەتىھ 49. 部屋章 - سۈرە ھۇجۇرات 50. カーフ章 - سۈرە قاپ 51. まき散らすもの章 - سۈرە زارىيات 52. 山章 - سۈرە تۇر 53. 星章 - سۈرە نەجم 54. 月章 - سۈرە قەمەر 55. 慈悲深き者章 - سۈرە رەھمان 56. 出来事章 - سۈرە ۋاقىئە 57. 鉄章 - سۈرە ھەدىد 58. 抗弁する女章 - سۈرە مۇجادەلە 59. 集合章 - سۈرە ھەشر 60. 試問される女章 - سۈرە مۇمتەھىنە 61. 整列章 - سۈرە سەپ 62. 合同礼拝章 - سۈرە جۇمۇئە 63. 偽信者たち章 - سۈرە مۇناپىقۇن 64. 騙し合い章 - سۈرە تەغابۇن 65. 離婚章 - سۈرە تەلاق 66. 禁止章 - سۈرە تەھرىم 67. 大権章 - سۈرە مۈلك 68. 筆章 - سۈرە قەلەم 69. 不可避な時章 - سۈرە ھاققە 70. 階段章 - سۈرە مائارىج 71. ヌーフ章 - سۈرە نۇھ 72. ジン章 - سۈرە جىن 73. 衣をまとう章 - سۈرە مۇزەممىل 74. 包まる者章 - سۈرە مۇدەسسىر 75. 復活章 - سۈرە قىيامەت 76. 人間章 - سۈرە ئىنسان 77. 送られるもの章 - سۈرە مۇرسەلات 78. 知らせ章 - سۈرە نەبەئ 79. 引き抜く者章 - سۈرە نازىئات 80. 眉をひそめて章 - سۈرە ئەبەسە 81. 巻き上げる章 - سۈرە تەكۋىر 82. 裂ける章 - سۈرە ئىنپىتار 83. 量を減らす者章 - سۈرە مۇتەپپىپىن 84. 割れる章 - سۈرە ئىنشىقاق 85. 星座章 - سۈرە بۇرۇج 86. 夜訪れる者章 - سۈرە تارىق 87. 至高章 - سۈرە ئەئلا 88. 覆いかぶさるもの章 - سۈرە غاشىيە 89. 暁章 - سۈرە پەجر 90. 町章 - سۈرە بەلەد 91. 太陽章 - سۈرە شەمس 92. 夜章 - سۈرە لەيل 93. 朝章 - سۈرە زۇھا 94. 胸を広げる章 - سۈرە شەرھ 95. 無花果章 - سۈرە تىن 96. 凝血章 - سۈرە ئەلەق 97. 天命章 - سۈرە قەدر 98. 明証章 - سۈرە بەييىنە 99. 地震章 - سۈرە زەلزەلە 100. 進撃する馬章 - سۈرە ئادىيات 101. 大打撃章 - سۈرە قارىئە 102. 数の競い合い章 - سۈرە تەكاسۇر 103. 時間章 - سۈرە ئەسر 104. 中傷者たち章 - سۈرە ھۈمەزە 105. 象章 - سۈرە پىل 106. クライシュ族章 - سۈرە قۇرەيش 107. 慈善章 - سۈرە مائۇن 108. 豊潤章 - سۈرە كەۋسەر 109. 不信仰者たち章 - سۈرە كاپىرۇن 110. 援助章 - سۈرە نەسر 111. シュロ章 - سۈرە مەسەد 112. 純正章 - سۈرە ئىخلاس 113. 黎明章 - سۈرە پەلەق 114. 人びと章 - سۈرە ناس
تاقاش