Vertaling van de betekenissen Edele Qur'an - De Japanse vertaling van de beknopte uitleg van de Heilige Koran * - Index van vertaling


Kies alstublieft een surah
1. 開端章 - Soerat Alfaatiha (Het Begin) 2. 雌牛章 - Soerat Albaqarah (De Koe) 3. イムラ―ン家章 - Soerat Aal-Imraan ( Het Huis van Imraan ) 4. 婦人章 - Soerat An-nisa (de vrouwen) 5. 食卓章 - Soerat El-Maidah (De tafel) 6. 家畜章 - Soerat el-Anaam (Het vee) 7. 高壁章 - Soerat el-Araf (De verheven plaatsen) 8. 戦利品章 - Soerat el-Anfaal (De oorlogsbuit) 9. 悔悟章 - Soerat at-Tauba (Berouw) 10. ユーヌス章 - Soerat Joenoes (Jonas) 11. フード章 - Soerat Hoed 12. ユースフ章 - Soerat Joesoef (Jozef) 13. 雷電章 - Soerat ar-Rad (De donder) 14. イブラーヒーム章 - Soerat Ibrahim (Abraham) 15. アル・ヒジュル章 - Soerat al-Hidjr (Het rotsachtige pad) 16. 蜜蜂章 - Soerat De bij (an-Nahl) 17. 夜の旅章 - Soerat al-Israa (De nachtelijke tocht) 18. 洞窟章 - Soerat al-Kahf (De spelonk) 19. マルヤム章 - Soerat Marjam ( Maria) 20. ター・ハー章 - Soerat Taa Haa 21. 預言者たち章 - Soerat Al-Ani'jaa (De Profeten) 22. 巡礼章 - Soerat Al-Hadj (De Pelgrimstocht) 23. 信者章 - Soerat Al-Moeminoen (De Gelovigen) 24. 御光章 - Soerat An-Noer (Het Licht) 25. 識別章 - Soerat Al-Forqaan (Het Criterion) 26. 詩人たち章 - Soerat Asj-Sjoaraa (De Dichters) 27. 蟻章 - Soerat An-Naml (De Mieren) 28. 物語章 - Soerat Al-Qasas (De Vertelling) 29. 蜘蛛章 - Soerat Al-Ankaboet (De Spin) 30. 東ローマ人章 - Soerat Ar-Roem (De Romeinen) 31. ルクマーン章 - Soerat Loqmaan (De Wijzen) 32. 平伏礼章 - Soerat As-Sadjdah (De Aanbidding) 33. 部族連合章 - Soerat Al-Ahzaab (De Confrères) 34. サバア章 - Soerat Saba (De Stad van Saba) 35. 創造者章 - Soerat Faatir ( De Schepper ) 36. ヤー・スィーン章 - Soerat Jaa Sien 37. 整列者章 - Soerat As-Saaffaat (Zij die in de Rangen behoren) 38. サード章 - Soerat Saad 39. 集団章 - Soerat Az-Zomar (De Groepen) 40. 赦すお方章 - Soerat Gafier 41. 解説された章 - Soerat Fussilat 42. 相談章 - Soerat Asj-Sjoera (De Consultatie) 43. 金の装飾章 - Soerat Az-Zochrof (Gouden Juwelen) 44. 煙霧章 - Soerat Ad-Dochaan (De Rook) 45. 跪く時章 - Soerat Al-Djaasi'jah (Het Knielen) 46. 砂丘章 - Soerat Al-Ahqaaf (Bochtige Zandpaden) 47. ムハンマド章 - Soerat Mohammed 48. 勝利章 - Soerat Al-Fat'h (Overwinning) 49. 部屋章 - Soerat Al-Hodjoraat (De binnenkamers) 50. カーフ章 - Soerat Qaaf 51. まき散らすもの章 - Soerat Az-Zaari'jaat (De Winden die Verspreiden) 52. 山章 - Soerat At-Toer (De Berg) 53. 星章 - Soerat An-Nadjm (De Ster) 54. 月章 - Soerat Al-Qamar (De Maan) 55. 慈悲深き者章 - Soerat Ar-Rahmaan (De Meest Gracieuze) 56. 出来事章 - Soerat Al-Waaqiah (De Onoverkomelijke Gebeurtenis) 57. 鉄章 - Soerat Al-Hadied (Het IJzer) 58. 抗弁する女章 - Soerat Al-Modjaadalah (De Vrouw die Pleit) 59. 集合章 - Soerat Al-Hasjr (De Bijeenkomst) 60. 試問される女章 - Soerat Al-Momtahanah (De Vrouw die Ondervraagt zal worden) 61. 整列章 - Soerat As-Saff (De Strijdplaats) 62. 合同礼拝章 - "Soerat Al-Djomo'ah (De Vrijdag, Bijeenkomst)" 63. 偽信者たち章 - Soerat Al-Monaafiqoen (De Huichelaars) 64. 騙し合い章 - Soerat At-Taghaabon (Beider Verlies en Winst) 65. 離婚章 - Soerat At-Talaaq (De Scheiding) 66. 禁止章 - Soerat At-Tahriem (Denkende dat iets Verboden is) 67. 大権章 - Soerat Al-Molk (De Dominie) 68. 筆章 - Soerat Al-Qalam (De Pen) 69. 不可避な時章 - Soerat Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit) 70. 階段章 - Soerat Al-Ma'aaridj (De Manieren van Ascentie) 71. ヌーフ章 - Soeart Noeh (Noach) 72. ジン章 - Soerat Al-Djinn (De Djinn) 73. 衣をまとう章 - Soerat Al-Mozzammil (Gevouwen in Kleding) 74. 包まる者章 - Soerat Al-Moddassir (Iemand die Gebundeld is) 75. 復活章 - Soerat Al-Qi'jaamah (De Resurrectie) 76. 人間章 - Soerat Al-Insaan (De Tijd) 77. 送られるもの章 - Soerat Al-Morsalaat (Zij Die Gezonden Waren) 78. 知らせ章 - Soerat An-Naba (Het Nieuws) 79. 引き抜く者章 - Soerat An-Naziaat 80. 眉をひそめて章 - Soerat Abasa (Hij Fronste) 81. 巻き上げる章 - Soerat At-Takwier (Het Opvouwen) 82. 裂ける章 - Soerat Al-Infitaar (Het Klievende) 83. 量を減らす者章 - Soerat Al-Motaffifeen (Daden in Fraude) 84. 割れる章 - Soerat Al-Insjiqaaq (De Splijting) 85. 星座章 - Soerat Al-Boroej (De Tekens van de Zodiak) 86. 夜訪れる者章 - Soerat At-Taariq (De Nachtelijke Bezoeker) 87. 至高章 - Soerat Al-Ala (De Allerhoogste) 88. 覆いかぶさるもの章 - Soerat Al-Ghaasjijah (Het Overweldigende Evenement) 89. 暁章 - Soerat Al-Fadjr (De Dageraad) 90. 町章 - Soerat Al-Balad (De Stad) 91. 太陽章 - Soerat Asj-Sjams (De Zon) 92. 夜章 - Soerat Al-Lail (De Nacht) 93. 朝章 - Soerat Ad-Dhohaa (De Glorieuze Ochtend) 94. 胸を広げる章 - Soerat Asj-Sjarh (De Expansie) 95. 無花果章 - Soerat At-Tien (De Vijg) 96. 凝血章 - Soerat Al-Alaq (Het Geronnen Bloed) 97. 天命章 - Soerat Al-Qadr (De Waardevolle Nacht) 98. 明証章 - Soerat Al-Bajjinah (Het Uitsluitende Bewijs) 99. 地震章 - Soerat Az-Zalzalah (Het Geschudene) 100. 進撃する馬章 - Soerat Al-Aadi'jaat (Zij Die Rennen) 101. 大打撃章 - Soerat Al-Qaariah (De Dag van Oproering) 102. 数の競い合い章 - Soerat At-Takaathor (Opstapelen) 103. 時間章 - Soerat Al-Asr (De Tijd) 104. 中傷者たち章 - Soerat Al-Homazah (De Schandaal Verspreider) 105. 象章 - Soerat Al-Fiel (De Olifant) 106. クライシュ族章 - Soerat Qoraisj 107. 慈善章 - Soerat Al-Maa'oen (De Noden van Buren) 108. 豊潤章 - Soerat Al-Kauthar (Overvloed) 109. 不信仰者たち章 - Soerat Al-Kaafiroen (De Ongelovigen) 110. 援助章 - Soerat A-Nasr (De Overwinning) 111. シュロ章 - "Soerat Al-Masad (De Palmvezel, De Vlam)" 112. 純正章 - Soerat Al-Ikhlaas (Zuiverheid van Geloof) 113. 黎明章 - Soerat Al-Falaq (De Dauw) 114. 人びと章 - Soerat A-Naas (De Mensheid)
Sluit