የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - የሙኽተሰር ቁርአን ተፍሲር ትርጉም በጃፓንኛ ቋንቋ * - የትርጉሞች ማዉጫ


እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. 開端章 - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. 雌牛章 - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. イムラ―ン家章 - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. 婦人章 - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. 食卓章 - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. 家畜章 - ሱረቱ አል-አንዓም 7. 高壁章 - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. 戦利品章 - ሱረቱ አል-አንፋል 9. 悔悟章 - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. ユーヌス章 - ሱረቱ ዩኑስ 11. フード章 - ሱረቱ ሁድ 12. ユースフ章 - ሱረቱ ዩሱፍ 13. 雷電章 - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. イブラーヒーム章 - ሱረቱ ኢብራሂም 15. アル・ヒジュル章 - ሱረቱ አል ሒጅር 16. 蜜蜂章 - ሱረቱ አን-ነሕል 17. 夜の旅章 - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. 洞窟章 - ሱረቱ አል ከህፍ 19. マルヤム章 - ሱረቱ መርየም 20. ター・ハー章 - ሱረቱ ጣሃ 21. 預言者たち章 - ሱረቱ አል አንቢያ 22. 巡礼章 - ሱረቱ አል ሐጅ 23. 信者章 - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. 御光章 - ሱረቱ አልን ኑር 25. 識別章 - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. 詩人たち章 - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. 蟻章 - ሱረቱ አን ነምል 28. 物語章 - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. 蜘蛛章 - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. 東ローマ人章 - ሱረቱ አር ሩም 31. ルクマーン章 - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. 平伏礼章 - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. 部族連合章 - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. サバア章 - ሱረቱ ሰበእ 35. 創造者章 - ሱረቱ ፋጢር 36. ヤー・スィーン章 - ሱረቱ ያሲን 37. 整列者章 - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. サード章 - ሱረቱ ሷድ 39. 集団章 - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. 赦すお方章 - ሱረቱ ጋፊር 41. 解説された章 - ሱረቱ ፉሲለት 42. 相談章 - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. 金の装飾章 - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. 煙霧章 - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. 跪く時章 - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. 砂丘章 - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. ムハンマド章 - ሱረቱ ሙሀመድ 48. 勝利章 - ሱረቱ አል ፈትህ 49. 部屋章 - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. カーフ章 - ሱረቱ ቃፍ 51. まき散らすもの章 - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. 山章 - ሱረቱ አጥ ጡር 53. 星章 - ሱረቱ አን ነጅም 54. 月章 - ሱረቱ አል ቀመር 55. 慈悲深き者章 - ሱረቱ አር ረሕማን 56. 出来事章 - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. 鉄章 - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. 抗弁する女章 - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. 集合章 - ሱረቱ አል ሐሽር 60. 試問される女章 - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. 整列章 - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. 合同礼拝章 - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. 偽信者たち章 - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. 騙し合い章 - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. 離婚章 - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. 禁止章 - ሱረቱ አት ተህሪም 67. 大権章 - ሱረቱ አል ሙልክ 68. 筆章 - ሱረቱ አል ቀለም 69. 不可避な時章 - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. 階段章 - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. ヌーフ章 - ሱረቱ ኑህ 72. ジン章 - ሱረቱ አል ጂን 73. 衣をまとう章 - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. 包まる者章 - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. 復活章 - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. 人間章 - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. 送られるもの章 - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. 知らせ章 - ሱረቱ አን ነበእ 79. 引き抜く者章 - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. 眉をひそめて章 - ሱረቱ ዐበሰ 81. 巻き上げる章 - ሱረቱ አት ተክዊር 82. 裂ける章 - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. 量を減らす者章 - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. 割れる章 - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. 星座章 - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. 夜訪れる者章 - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. 至高章 - ሱረቱ አል አዕላ 88. 覆いかぶさるもの章 - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. 暁章 - ሱረቱ አል ፈጅር 90. 町章 - ሱረቱ አል በለድ 91. 太陽章 - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. 夜章 - ሱረቱ አል ለይል 93. 朝章 - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. 胸を広げる章 - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. 無花果章 - ሱረቱ አት ቲን 96. 凝血章 - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. 天命章 - ሱረቱ አል ቀድር 98. 明証章 - ሱረቱ አል-በይናህ 99. 地震章 - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. 進撃する馬章 - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. 大打撃章 - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. 数の競い合い章 - ሱረቱ አት ተካሱር 103. 時間章 - ሱረቱ አል ዓስር 104. 中傷者たち章 - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. 象章 - ሱረቱ አል ፊል 106. クライシュ族章 - ሱረቱ ቁረይሽ 107. 慈善章 - ሱረቱ አል ማዑን 108. 豊潤章 - ሱረቱ አል ከውሰር 109. 不信仰者たち章 - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. 援助章 - ሱረቱ አን ነስር 111. シュロ章 - ሱረቱ አል መሰድ 112. 純正章 - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. 黎明章 - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. 人びと章 - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት