Vertaling van de betekenissen Edele Qur'an - Vietnamese vertaling - Hasan Abdul-Karim * - Index van vertaling


Kies alstublieft een surah
1. Chương Al-Fatihah - Soerat Alfaatiha (Het Begin) 2. Chương Al-Baqarah - Soerat Albaqarah (De Koe) 3. Chương Ali 'Imran - Soerat Aal-Imraan ( Het Huis van Imraan ) 4. Chương Al-Nisa' - Soerat An-nisa (de vrouwen) 5. Chương Al-Ma-idah - Soerat El-Maidah (De tafel) 6. Chương Al-An-'am - Soerat el-Anaam (Het vee) 7. Chương Al-'Araf - Soerat el-Araf (De verheven plaatsen) 8. Chương Al-Anfal - Soerat el-Anfaal (De oorlogsbuit) 9. Chương Al-Tawbah - Soerat at-Tauba (Berouw) 10. Chương Yunus - Soerat Joenoes (Jonas) 11. Chương Hud - Soerat Hoed 12. Chương Yusuf - Soerat Joesoef (Jozef) 13. Chương Al-R'ad - Soerat ar-Rad (De donder) 14. Chương Ibrahim - Soerat Ibrahim (Abraham) 15. Chương Al-Hijr - Soerat al-Hidjr (Het rotsachtige pad) 16. Chương Al-Nahl - Soerat De bij (an-Nahl) 17. Chương Al-Isra' - Soerat al-Israa (De nachtelijke tocht) 18. Chương Al-Kahf - Soerat al-Kahf (De spelonk) 19. Chương Mar-yam - Soerat Marjam ( Maria) 20. Chương Taha - Soerat Taa Haa 21. Chương Al-Ambiya' - Soerat Al-Ani'jaa (De Profeten) 22. Chương Al-Hajj - Soerat Al-Hadj (De Pelgrimstocht) 23. Chương Al-Muminun - Soerat Al-Moeminoen (De Gelovigen) 24. Chương Al-Nur - Soerat An-Noer (Het Licht) 25. Chương Al-Furqan - Soerat Al-Forqaan (Het Criterion) 26. Chương Al-Shu-'ara' - Soerat Asj-Sjoaraa (De Dichters) 27. Chương Al-Naml - Soerat An-Naml (De Mieren) 28. Chương Al-Qasas - Soerat Al-Qasas (De Vertelling) 29. Chương Al-'Ankabut - Soerat Al-Ankaboet (De Spin) 30. Chương Al-Rum - Soerat Ar-Roem (De Romeinen) 31. Chương Luqman - Soerat Loqmaan (De Wijzen) 32. Chương Al-Sajadah - Soerat As-Sadjdah (De Aanbidding) 33. Chương Al-Ahzab - Soerat Al-Ahzaab (De Confrères) 34. Chương Saba' - Soerat Saba (De Stad van Saba) 35. Chương Fatir - Soerat Faatir ( De Schepper ) 36. Chương Yasin - Soerat Jaa Sien 37. Chương Saffat - Soerat As-Saaffaat (Zij die in de Rangen behoren) 38. Chương Sad - Soerat Saad 39. Chương Al-Zumar - Soerat Az-Zomar (De Groepen) 40. Chương Ghafir - Soerat Gafier 41. Chương Fussilat - Soerat Fussilat 42. Chương Al-Shura - Soerat Asj-Sjoera (De Consultatie) 43. Chương Al-Zukhruf - Soerat Az-Zochrof (Gouden Juwelen) 44. Chương Al-Dukhan - Soerat Ad-Dochaan (De Rook) 45. Chương Al-Jathiyah - Soerat Al-Djaasi'jah (Het Knielen) 46. Chương Al-Ahqaf - Soerat Al-Ahqaaf (Bochtige Zandpaden) 47. Chương Muhammad - Soerat Mohammed 48. Chương Al-Fat-h - Soerat Al-Fat'h (Overwinning) 49. Chương Al-Hujurat - Soerat Al-Hodjoraat (De binnenkamers) 50. Chương Qaf - Soerat Qaaf 51. Chương Al-Zariyat - Soerat Az-Zaari'jaat (De Winden die Verspreiden) 52. Chương Al-Tur - Soerat At-Toer (De Berg) 53. Chương Al-Najm - Soerat An-Nadjm (De Ster) 54. Chương Al-Qamar - Soerat Al-Qamar (De Maan) 55. Chương Al-Rahman - Soerat Ar-Rahmaan (De Meest Gracieuze) 56. Chương Al-Waqi-'ah - Soerat Al-Waaqiah (De Onoverkomelijke Gebeurtenis) 57. Chương Al-Hadid - Soerat Al-Hadied (Het IJzer) 58. Chương Al-Mujadalah - Soerat Al-Modjaadalah (De Vrouw die Pleit) 59. Chương Al-Hashr - Soerat Al-Hasjr (De Bijeenkomst) 60. Chương Al-Mumtahinah - Soerat Al-Momtahanah (De Vrouw die Ondervraagt zal worden) 61. Chương Al-Saf - Soerat As-Saff (De Strijdplaats) 62. Chương Al-Jumu-'ah - "Soerat Al-Djomo'ah (De Vrijdag, Bijeenkomst)" 63. Chương Al-Munafiqun - Soerat Al-Monaafiqoen (De Huichelaars) 64. Chương Al-Taghabun - Soerat At-Taghaabon (Beider Verlies en Winst) 65. Chương Al-Talaq - Soerat At-Talaaq (De Scheiding) 66. Chương Al-Tahrim - Soerat At-Tahriem (Denkende dat iets Verboden is) 67. Chương Al-Mulk - Soerat Al-Molk (De Dominie) 68. Chương Al-Qalam - Soerat Al-Qalam (De Pen) 69. Chương Al-Haqah - Soerat Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit) 70. Chương Al-Ma-'arij - Soerat Al-Ma'aaridj (De Manieren van Ascentie) 71. Chương Nuh - Soeart Noeh (Noach) 72. Chương Al-Jinn - Soerat Al-Djinn (De Djinn) 73. Chương Al-Muzzammil - Soerat Al-Mozzammil (Gevouwen in Kleding) 74. Chương Al-Muddaththir - Soerat Al-Moddassir (Iemand die Gebundeld is) 75. Chương Al-Qiyamah - Soerat Al-Qi'jaamah (De Resurrectie) 76. Chương Al-Insan - Soerat Al-Insaan (De Tijd) 77. Chương Al-Mursalat - Soerat Al-Morsalaat (Zij Die Gezonden Waren) 78. Chương Al-Naba' - Soerat An-Naba (Het Nieuws) 79. Chương Al-Nazi-'at - Soerat An-Naziaat 80. Chương 'Abasa - Soerat Abasa (Hij Fronste) 81. Chương Al-Takwir - Soerat At-Takwier (Het Opvouwen) 82. Chương Al-Infitar - Soerat Al-Infitaar (Het Klievende) 83. Chương Al-Mutaffifin - Soerat Al-Motaffifeen (Daden in Fraude) 84. Chương Al-Inshiqaq - Soerat Al-Insjiqaaq (De Splijting) 85. Chương Al-Buruj - Soerat Al-Boroej (De Tekens van de Zodiak) 86. Chương Al-Tariq - Soerat At-Taariq (De Nachtelijke Bezoeker) 87. Chương Al-'Ala - Soerat Al-Ala (De Allerhoogste) 88. Chương Al-Ghashiyah - Soerat Al-Ghaasjijah (Het Overweldigende Evenement) 89. Chương Al-Fajr - Soerat Al-Fadjr (De Dageraad) 90. Chương Al-Balad - Soerat Al-Balad (De Stad) 91. Chương Al-Shams - Soerat Asj-Sjams (De Zon) 92. Chương Al-Lail - Soerat Al-Lail (De Nacht) 93. Chương Al-Dhuha - Soerat Ad-Dhohaa (De Glorieuze Ochtend) 94. Chương Al-Sharh - Soerat Asj-Sjarh (De Expansie) 95. Chương Al-Tin - Soerat At-Tien (De Vijg) 96. Chương Al-'Alaq - Soerat Al-Alaq (Het Geronnen Bloed) 97. Chương Al-Qadar - Soerat Al-Qadr (De Waardevolle Nacht) 98. Chương Al-Baiyinah - Soerat Al-Bajjinah (Het Uitsluitende Bewijs) 99. Chương Al-Zalzalah - Soerat Az-Zalzalah (Het Geschudene) 100. Chương Al-'Adiyat - Soerat Al-Aadi'jaat (Zij Die Rennen) 101. Chương Al-Qari-'ah - Soerat Al-Qaariah (De Dag van Oproering) 102. Chương Al-Takathur - Soerat At-Takaathor (Opstapelen) 103. Chương Al-'Asr - Soerat Al-Asr (De Tijd) 104. Chương Al-Humazah - Soerat Al-Homazah (De Schandaal Verspreider) 105. Chương Al-Fil - Soerat Al-Fiel (De Olifant) 106. Chương Quraish - Soerat Qoraisj 107. Chương Al-Ma-'un - Soerat Al-Maa'oen (De Noden van Buren) 108. Chương Al-Kawthar - Soerat Al-Kauthar (Overvloed) 109. Chương Al-Kafirun - Soerat Al-Kaafiroen (De Ongelovigen) 110. Chương Al-Nasr - Soerat A-Nasr (De Overwinning) 111. Chương Al-Masad - "Soerat Al-Masad (De Palmvezel, De Vlam)" 112. Chương Al-Ikhlas - Soerat Al-Ikhlaas (Zuiverheid van Geloof) 113. Chương Al-Falaq - Soerat Al-Falaq (De Dauw) 114. Chương Al-Nas - Soerat A-Naas (De Mensheid)
Sluit