Kilniojo Korano reikšmių vertimas - Vietnamiečių k. vertimas - Hasan Abdulkarim * - Vertimų turinys


Prašome pasirinkti sūrą
1. Chương Al-Fatihah - Sūra Al-Fāticha 2. Chương Al-Baqarah - Sūra Al-Bakara 3. Chương Ali 'Imran - Sūra Al-’Imran 4. Chương Al-Nisa' - Sūra An-Nisa 5. Chương Al-Ma-idah - Sūra Al-Ma’idah’ 6. Chương Al-An-'am - Sūra Al-An’am 7. Chương Al-'Araf - Sūra Al-A’raf 8. Chương Al-Anfal - Sūra Al-Anfal 9. Chương Al-Tawbah - Sūra At-Taubah 10. Chương Yunus - Sūra Jūnus 11. Chương Hud - Sūra Hūd 12. Chương Yusuf - Sūra Jūsuf 13. Chương Al-R'ad - Sūra Ar-Ra’d 14. Chương Ibrahim - Sūra Ibrahim 15. Chương Al-Hijr - Sūra Al-Chidžr 16. Chương Al-Nahl - Sūra An-Nachl 17. Chương Al-Isra' - Sūra Al-Isra’ 18. Chương Al-Kahf - Sūra Al-Kahf’ 19. Chương Mar-yam - Sūra Marjama 20. Chương Taha - Sūra Ta-Ha 21. Chương Al-Ambiya' - Sūra Al-Anbija 22. Chương Al-Hajj - Sūra Al-Hadždž 23. Chương Al-Muminun - Sūra Al-Mu’minūn 24. Chương Al-Nur - Sūra An-Nūr 25. Chương Al-Furqan - Sūra Al-Furkan 26. Chương Al-Shu-'ara' - Sūra Aš-Šu’ara 27. Chương Al-Naml - Sūra An-Naml 28. Chương Al-Qasas - Sūra Al-kasas 29. Chương Al-'Ankabut - Sūra Al-’Ankabūt 30. Chương Al-Rum - Sūra Ar-Rūm 31. Chương Luqman - Sūra Lukman 32. Chương Al-Sajadah - Sūra As-Sadždah 33. Chương Al-Ahzab - Sūra Al-Ahzab 34. Chương Saba' - Sūra Saba’ 35. Chương Fatir - Sūra Fatir 36. Chương Yasin - Sūra Ja-Syn 37. Chương Saffat - Sūra As-Saffat 38. Chương Sad - Sūra Sad 39. Chương Al-Zumar - Sūra Az-Zumar 40. Chương Ghafir - Sūra Ghafir 41. Chương Fussilat - Sūra Fussilat 42. Chương Al-Shura - Sūra Aš-Šūra 43. Chương Al-Zukhruf - Sūra Az-Zukhruf 44. Chương Al-Dukhan - Sūra Ad-Dukhan 45. Chương Al-Jathiyah - Sūra Al-Džasyja 46. Chương Al-Ahqaf - Sūra Al-Ahkaaf 47. Chương Muhammad - Sūra Muhammad 48. Chương Al-Fat-h - Sūra Al-Fath 49. Chương Al-Hujurat - Sūra Al-Hudžuraat 50. Chương Qaf - Sūra Kaaf 51. Chương Al-Zariyat - Sūra Az-Zaarijaat 52. Chương Al-Tur - Sūra At-Tūr 53. Chương Al-Najm - Sūra An-Nadžm 54. Chương Al-Qamar - Sūra Al-Kamar 55. Chương Al-Rahman - Sūra Ar-Rahmaan 56. Chương Al-Waqi-'ah - Sūra Al-Vaaki`ah 57. Chương Al-Hadid - Sūra Al-Hadid 58. Chương Al-Mujadalah - Sūra AlMudžaadilah 59. Chương Al-Hashr - Sūra Al-Chašr 60. Chương Al-Mumtahinah - Sūra Al-Mumtachinah 61. Chương Al-Saf - Sūra As-Saf 62. Chương Al-Jumu-'ah - Sūra Al-Džumuʻah 63. Chương Al-Munafiqun - Sūra Al-Munaafikūn 64. Chương Al-Taghabun - Sūra At-Taghaabun 65. Chương Al-Talaq - Sūra At-Talaak 66. Chương Al-Tahrim - Sūra At-Tachrym 67. Chương Al-Mulk - Sūra Al-Mulk 68. Chương Al-Qalam - Sūra Al-Kalam 69. Chương Al-Haqah - Sūra Al-Chaakkah 70. Chương Al-Ma-'arij - Sūra Al-Maʻaridž 71. Chương Nuh - Sūra Nūch 72. Chương Al-Jinn - Sūra Al-Džinn 73. Chương Al-Muzzammil - Sūra Al-Muzzammil 74. Chương Al-Muddaththir - Sūra Al-Muddassir 75. Chương Al-Qiyamah - Sūra Al-Kijaamah 76. Chương Al-Insan - Sūra Al-Insaan 77. Chương Al-Mursalat - Sūra Al-Mursalaat 78. Chương Al-Naba' - Sūra An-Naba’ 79. Chương Al-Nazi-'at - Sūra An-Naaziʻaat 80. Chương 'Abasa - Sūra ʻAbasa 81. Chương Al-Takwir - Sūra At-Takuyr 82. Chương Al-Infitar - Sūra Al-Infitaar 83. Chương Al-Mutaffifin - Sūra Al-Mutaffiffyn 84. Chương Al-Inshiqaq - Sūra Al-Inšikaak 85. Chương Al-Buruj - Sūra Al-Burūdž 86. Chương Al-Tariq - Sūra At-Taarik 87. Chương Al-'Ala - Sūra Al-Aʻlaa 88. Chương Al-Ghashiyah - Sūra Al-Ghaašijah 89. Chương Al-Fajr - Sūra Al-Fadžr 90. Chương Al-Balad - Sūra Al-Balad 91. Chương Al-Shams - Sūra Aš-Šams 92. Chương Al-Lail - Sūra Al-Lail 93. Chương Al-Dhuha - Sūra Ad-Duchaa 94. Chương Al-Sharh - Sūra Aš-Šarch 95. Chương Al-Tin - Sūra At-tyn 96. Chương Al-'Alaq - Sūra Al-ʻAlak 97. Chương Al-Qadar - Sūra Al-Kadr 98. Chương Al-Baiyinah - Sūra Al-Baijinah 99. Chương Al-Zalzalah - Sūra Az-Zalzalah 100. Chương Al-'Adiyat - Sūra Al- ʻAadijaat 101. Chương Al-Qari-'ah - Sūra Al- Kaariʻah 102. Chương Al-Takathur - Sūra At- Takaasur 103. Chương Al-'Asr - Sūra Al-ʻAsr 104. Chương Al-Humazah - Sūra Al-Humazah 105. Chương Al-Fil - Sūra Al-Fyl 106. Chương Quraish - Sūra Al-Kuraiš 107. Chương Al-Ma-'un - Sūra Al-Maaʻūn 108. Chương Al-Kawthar - Sūra Al-Kausar 109. Chương Al-Kafirun - Sūra Al-Kaafirūn 110. Chương Al-Nasr - Sūra An-Nasr 111. Chương Al-Masad - Sūra Al-Masad 112. Chương Al-Ikhlas - Sūra Al-Ikhlaas 113. Chương Al-Falaq - Sūra Al-Falak 114. Chương Al-Nas - Sūra An-Naas
Uždaryti