Kur'an-ı Kerim meal tercümesi - الترجمة العفرية * - Mealler fihristi

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Lütfen sureyi seçin
1. Suurat Al-Faatica - Sûratu'l-Fâtiha 2. Suurat Al-Baqhara - Sûratu'l-Bakarah 3. Suurat Aala-Qimraan - Sûratu Âl-i İmrân 4. Suurat Annisaa - Sûratu'n-Nisâ 5. Suurat Al-Maa-ida - Sûratu'l-Mâide 6. Suurat Al-Anqaam - Sûratu'l-En'âm 7. Suurat Al-Aqraaf - Sûratu'l-A'râf 8. Suurat Al-Anfaal - Sûratu'l-Enfâl 9. Suurat Attawbá - Sûratu't-Tevbe 10. Suurat Yuunus - Sûratu Yûnus 11. Suurat Huud - Sûratu Hûd 12. Suurat Yuusuf - Sûratu Yûsuf 13. Suurat Arraqdi - Sûratu'r-Ra'd 14. Suurat Ibraahim - Sûratu İbrâhîm 15. Suurat Al-Cijri - Sûratu'l-Hicr 16. Suurat Annacli - Sûratu'n-Nahl 17. Suurat Al-lsraa - Sûratu'l-İsrâ 18. Suurat Al-Kahf - Sûratu'l-Kehf 19. Suurat Maryam - Sûratu Meryem 20. Suurat Taaha - Sûratu Tâhâ 21. Suurat Al-Ambiya - Sûratu'l-Enbiyâ 22. Suurat Al-Cajji - Sûratu'l-Hacc 23. Suurat Al-Muuminuui - Sûratu'l-Mu'minûn 24. Suurat An-Nuur - Sûratu'n-Nûr 25. Suurat Al-Furqhaan - Sûratu'l-Furkân 26. Suurat Ash-Shuqaraa - Sûratu'ş-Şuarâ' 27. Suurat An-Naml - Sûratu'n-Neml 28. Suurat Al-Qhasas - Sûratu'l-Kasas 29. Suurat Al-Qankabuut - Sûratu'l-Ankebût 30. Suurat Ar-Ruum - Sûratu'r-Rûm 31. Suurat luqhmaan - Sûratu'l-Lokmân 32. Suurat As-Sajada - Sûratu's-Secde 33. Suurat Al-Aczaab - Sûratu'l-Ahzâb 34. Suurat Sabâ - Sûratu's-Sebe 35. Suurat Faatir - Sûratu Fâtır 36. Suurat Yaasiin - Sûratu Yâsîn 37. Suurat As-Saaffaat - Sûratu's-Saffât 38. Suurat Saad - Sûratu's-Sâd 39. Suurat Az-Zumar - Sûratu'z-Zumer 40. Suurat Ghaafir - Sûretu Ğâfir 41. Suurat Fussilat - Sûretu Fussilet 42. Suurat Ash-Shuurá - Sûretu'ş-Şûrâ 43. Suurat Az-Zukhruf - Sûretu'z-Zuhruf 44. Suurat Addukhaan - Sûretu'd-Duhân 45. Suurat Al-Jaasiyá - Sûretu'l-Câsiye 46. Suurat Al-Acqhaaf - Sûretu'l-Ahkâf 47. Suurat Mucammad - Sûretu Muhammed 48. Suurat Al-Fatci - Sûretu'l-Feth 49. Suurat Al-Cujuraat - Sûretu'l-Hucurât 50. Suurat Qhaaf - Sûretu Kâf 51. Suurat Azzaariyaat - Sûretu'z-Zâriyât 52. Suurat Attuur - Sûretu't-Tûr 53. Suurat Annajmi - Sûretu'n-Necm 54. Suurat Al-Qhamar - Sûretu'l-Kamer 55. Suurat Arracmaan - Sûretu'r-Rahmân 56. Suurat Al-Waaqhiqa - Sûretu'l-Vâkıa 57. Suurat Al-Cadiid - Sûretu'l-Hadîd 58. Suurat Al-Mujaadala - Sûretu'l-Mucâdele 59. Suurat Al-Cashri - Sûretu'l-Haşr 60. Suurat Al-Mumtacina - Sûretu'l-Mumtehine 61. Suurat As-Saffi - Sûretu's-Saf 62. Suurat Al-Jumqa - Sûretu'l-Cumuah 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - Sûretu'l-Munâfikûn 64. Suurat Attaghaabun - Sûretu't-Teğâbun 65. Suurat Attalaaqh - Sûretu't-Talâk 66. Suurat Attacriim - Sûretu't-Tahrîm 67. Suurat Al-Mulk - Sûretu'l-Mulk 68. Suurat Al-Qhalam - Sûretu'l-Kalem 69. Suurat Al-Caaqhah - Sûretu'l-Hakkâh 70. Suurat Al-Maqaarij - Sûretu'l-Meâric 71. Suurat Nuuc - Sûretu'n-Nûh 72. Suurat Al-Jinni - Sûretu'l-Cin 73. Suurat Al-Muzzamil - Sûretu'l-Muzzemmil 74. Suurat Al-Muddathir - Sûretu'l-Muddessir 75. Suurat Al-Qhiyaama - Sûretu'l-Kıyâmeh 76. Suurat Al-Insaan - Sûretu'l-İnsân 77. Suurat Al-Mursalaat - Sûretu'l-Mürselât 78. Suurat Annabá - Sûretu'n-Nebe 79. Suurat Annaaziqaat - Sûretu'n-Nâziât 80. Suurat Qabasá - Sûretu Abese 81. Suurat Attakwiir - Sûretu't-Tekvîr 82. Suurat Al-Infitaar - Sûretu'l-İnfitâr 83. Suurat Al-Mutaffifiin - Sûretu'l-Mutaffifîn 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - Sûretu'l-İnşikâk 85. Suurat Al-Buruuj - Sûretu'l-Burûc 86. Suurat Attaariqh - Sûretu't-Târık 87. Suurat Al-Aqlaá - Sûretu'l-Â'lâ 88. Suurat Al-Ghaashiyah - Sûretu'l-Ğâşiye 89. Suurat Al-Fajr - Sûretu'l-Fecr 90. Suurat Al-Balad - Sûretu'l-Beled 91. Suurat Ash-Shamsi - Sûretu'ş-Şems 92. Suurat Alleyli - Sûretu'l-Leyl 93. Suurat Adduca - Sûretu'd-Duhâ 94. Suurat Ash-Sharci - Sûretu'ş-Şerh 95. Suurat Attiin - Sûretu't-Tîn 96. Suurat Al-Qalaqh - Sûretu'l-Alak 97. Suurat Al-Qhadri - Sûretu'l-Kadr 98. Suurat Al-Bayyina - Sûretu'l-Beyyine 99. Suurat Az-Zalzalah - Sûretu'l-Zelzele 100. Suurat Al-Qaadiyaat - Sûretu'l-Âdiyât 101. Suurat Al- Qhaariqá - Sûretu'l-Kâria 102. Suurat Attakaathur - Sûretu't-Tekâsur 103. Suurat Al-Qasr - Sûretu'l-Asr 104. Suurat Al-Humazah - Sûretu'l-Humezeh 105. Suurat Al-Fiil - Sûretu'l-Fîl 106. Suurat Qhureysh - Sûretu Kurayş 107. Suurat Al-Maaquun - Sûretu'l-Mâûn 108. Suurat Al-Kawthar - Sûretu'l-Kevser 109. Suurat Al-Kaafiruun - Sûretu'l-Kâfirûn 110. Suurat Annasr - Sûretu'n-Nasr 111. Suurat Al-Masad - Sûretu'l-Mesed 112. Suurat Al-Ikhlaas - Sûretu'l-İhlâs 113. Suurat Al-Falaqh - Sûretu'l-Felak 114. Suurat Annaas - Sûretu'n-Nâs
Kapat