Kilniojo Korano reikšmių vertimas - Turkų k. vertimas - Dr. Ali Ozek ir kt. * - Vertimų turinys

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Prašome pasirinkti sūrą
1. Sûratu'l-Fâtiha - Sūra Al-Fāticha 2. Sûratu'l-Bakarah - Sūra Al-Bakara 3. Sûratu Âl-i İmrân - Sūra Al-’Imran 4. Sûratu'n-Nisâ - Sūra An-Nisa 5. Sûratu'l-Mâide - Sūra Al-Ma’idah’ 6. Sûratu'l-En'âm - Sūra Al-An’am 7. Sûratu'l-A'râf - Sūra Al-A’raf 8. Sûratu'l-Enfâl - Sūra Al-Anfal 9. Sûratu't-Tevbe - Sūra At-Taubah 10. Sûratu Yûnus - Sūra Jūnus 11. Sûratu Hûd - Sūra Hūd 12. Sûratu Yûsuf - Sūra Jūsuf 13. Sûratu'r-Ra'd - Sūra Ar-Ra’d 14. Sûratu İbrâhîm - Sūra Ibrahim 15. Sûratu'l-Hicr - Sūra Al-Chidžr 16. Sûratu'n-Nahl - Sūra An-Nachl 17. Sûratu'l-İsrâ - Sūra Al-Isra’ 18. Sûratu'l-Kehf - Sūra Al-Kahf’ 19. Sûratu Meryem - Sūra Marjama 20. Sûratu Tâhâ - Sūra Ta-Ha 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Sūra Al-Anbija 22. Sûratu'l-Hacc - Sūra Al-Hadždž 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Sūra Al-Mu’minūn 24. Sûratu'n-Nûr - Sūra An-Nūr 25. Sûratu'l-Furkân - Sūra Al-Furkan 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Sūra Aš-Šu’ara 27. Sûratu'n-Neml - Sūra An-Naml 28. Sûratu'l-Kasas - Sūra Al-kasas 29. Sûratu'l-Ankebût - Sūra Al-’Ankabūt 30. Sûratu'r-Rûm - Sūra Ar-Rūm 31. Sûratu'l-Lokmân - Sūra Lukman 32. Sûratu's-Secde - Sūra As-Sadždah 33. Sûratu'l-Ahzâb - Sūra Al-Ahzab 34. Sûratu's-Sebe - Sūra Saba’ 35. Sûratu Fâtır - Sūra Fatir 36. Sûratu Yâsîn - Sūra Ja-Syn 37. Sûratu's-Saffât - Sūra As-Saffat 38. Sûratu's-Sâd - Sūra Sad 39. Sûratu'z-Zumer - Sūra Az-Zumar 40. Sûretu Ğâfir - Sūra Ghafir 41. Sûretu Fussilet - Sūra Fussilat 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Sūra Aš-Šūra 43. Sûretu'z-Zuhruf - Sūra Az-Zukhruf 44. Sûretu'd-Duhân - Sūra Ad-Dukhan 45. Sûretu'l-Câsiye - Sūra Al-Džasyja 46. Sûretu'l-Ahkâf - Sūra Al-Ahkaaf 47. Sûretu Muhammed - Sūra Muhammad 48. Sûretu'l-Feth - Sūra Al-Fath 49. Sûretu'l-Hucurât - Sūra Al-Hudžuraat 50. Sûretu Kâf - Sūra Kaaf 51. Sûretu'z-Zâriyât - Sūra Az-Zaarijaat 52. Sûretu't-Tûr - Sūra At-Tūr 53. Sûretu'n-Necm - Sūra An-Nadžm 54. Sûretu'l-Kamer - Sūra Al-Kamar 55. Sûretu'r-Rahmân - Sūra Ar-Rahmaan 56. Sûretu'l-Vâkıa - Sūra Al-Vaaki`ah 57. Sûretu'l-Hadîd - Sūra Al-Hadid 58. Sûretu'l-Mucâdele - Sūra AlMudžaadilah 59. Sûretu'l-Haşr - Sūra Al-Chašr 60. Sûretu'l-Mumtehine - Sūra Al-Mumtachinah 61. Sûretu's-Saf - Sūra As-Saf 62. Sûretu'l-Cumuah - Sūra Al-Džumuʻah 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Sūra Al-Munaafikūn 64. Sûretu't-Teğâbun - Sūra At-Taghaabun 65. Sûretu't-Talâk - Sūra At-Talaak 66. Sûretu't-Tahrîm - Sūra At-Tachrym 67. Sûretu'l-Mulk - Sūra Al-Mulk 68. Sûretu'l-Kalem - Sūra Al-Kalam 69. Sûretu'l-Hakkâh - Sūra Al-Chaakkah 70. Sûretu'l-Meâric - Sūra Al-Maʻaridž 71. Sûretu'n-Nûh - Sūra Nūch 72. Sûretu'l-Cin - Sūra Al-Džinn 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Sūra Al-Muzzammil 74. Sûretu'l-Muddessir - Sūra Al-Muddassir 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Sūra Al-Kijaamah 76. Sûretu'l-İnsân - Sūra Al-Insaan 77. Sûretu'l-Mürselât - Sūra Al-Mursalaat 78. Sûretu'n-Nebe - Sūra An-Naba’ 79. Sûretu'n-Nâziât - Sūra An-Naaziʻaat 80. Sûretu Abese - Sūra ʻAbasa 81. Sûretu't-Tekvîr - Sūra At-Takuyr 82. Sûretu'l-İnfitâr - Sūra Al-Infitaar 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Sūra Al-Mutaffiffyn 84. Sûretu'l-İnşikâk - Sūra Al-Inšikaak 85. Sûretu'l-Burûc - Sūra Al-Burūdž 86. Sûretu't-Târık - Sūra At-Taarik 87. Sûretu'l-Â'lâ - Sūra Al-Aʻlaa 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Sūra Al-Ghaašijah 89. Sûretu'l-Fecr - Sūra Al-Fadžr 90. Sûretu'l-Beled - Sūra Al-Balad 91. Sûretu'ş-Şems - Sūra Aš-Šams 92. Sûretu'l-Leyl - Sūra Al-Lail 93. Sûretu'd-Duhâ - Sūra Ad-Duchaa 94. Sûretu'ş-Şerh - Sūra Aš-Šarch 95. Sûretu't-Tîn - Sūra At-tyn 96. Sûretu'l-Alak - Sūra Al-ʻAlak 97. Sûretu'l-Kadr - Sūra Al-Kadr 98. Sûretu'l-Beyyine - Sūra Al-Baijinah 99. Sûretu'l-Zelzele - Sūra Az-Zalzalah 100. Sûretu'l-Âdiyât - Sūra Al- ʻAadijaat 101. Sûretu'l-Kâria - Sūra Al- Kaariʻah 102. Sûretu't-Tekâsur - Sūra At- Takaasur 103. Sûretu'l-Asr - Sūra Al-ʻAsr 104. Sûretu'l-Humezeh - Sūra Al-Humazah 105. Sûretu'l-Fîl - Sūra Al-Fyl 106. Sûretu Kurayş - Sūra Al-Kuraiš 107. Sûretu'l-Mâûn - Sūra Al-Maaʻūn 108. Sûretu'l-Kevser - Sūra Al-Kausar 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Sūra Al-Kaafirūn 110. Sûretu'n-Nasr - Sūra An-Nasr 111. Sûretu'l-Mesed - Sūra Al-Masad 112. Sûretu'l-İhlâs - Sūra Al-Ikhlaas 113. Sûretu'l-Felak - Sūra Al-Falak 114. Sûretu'n-Nâs - Sūra An-Naas
Uždaryti