Ibisobanuro bya qoran ntagatifu - Ibisobanuro mu giturukiya - Dr. Ally uzik n'abandi * - Ishakiro ry'ibisobanuro

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Guhitamo isura
1. Sûratu'l-Fâtiha - Al Fatihat (Urufunguzo) 2. Sûratu'l-Bakarah - Al Baqarat (Inka) 3. Sûratu Âl-i İmrân - Al Im’ran (Umuryango Wa Imurani) 4. Sûratu'n-Nisâ - Annisau (Abagore) 5. Sûratu'l-Mâide - Al Maidat 6. Sûratu'l-En'âm - Al An’am (Amatungo) 7. Sûratu'l-A'râf - Al A’araf 8. Sûratu'l-Enfâl - Al An’fal 9. Sûratu't-Tevbe - At Tawubat (Ukwicuza) 10. Sûratu Yûnus - Yunus 11. Sûratu Hûd - Hud (Umuhanuzi Hud) 12. Sûratu Yûsuf - Yusuf 13. Sûratu'r-Ra'd - Ar’aadu (Inkuba) 14. Sûratu İbrâhîm - Ibrahim (Aburahamu) 15. Sûratu'l-Hicr - Al Hijri 16. Sûratu'n-Nahl - A Nahlu (Inzuki) 17. Sûratu'l-İsrâ - Al Isr’au (Urugendo rwa nijoro) 18. Sûratu'l-Kehf - Al Kah’fu (Ubuvumo) 19. Sûratu Meryem - Mariam (Mariya) 20. Sûratu Tâhâ - Twaha 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Al Anbiya’u (Abahanuzi), 22. Sûratu'l-Hacc - Al Hajj (Umutambagiro) 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Al Muuminuna (Abemera) 24. Sûratu'n-Nûr - An Nur (Urumuri) 25. Sûratu'l-Furkân - Al Fur’qan (Itandukanya) 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Ashuarau (Abisizi) 27. Sûratu'n-Neml - Anam’lu (Inshishi) 28. Sûratu'l-Kasas - Al Qaswasw (Inkuru) 29. Sûratu'l-Ankebût - Al Ankabut (Igitagangurirwa) 30. Sûratu'r-Rûm - Ar Room (Abaromani) 31. Sûratu'l-Lokmân - Luq'maan 32. Sûratu's-Secde - Sajdat (Ukubama) 33. Sûratu'l-Ahzâb - Al Ahzab (Udutsiko) 34. Sûratu's-Sebe - Saba'u 35. Sûratu Fâtır - Fatwir (Umuremyi) 36. Sûratu Yâsîn - Yaasiin 37. Sûratu's-Saffât - Aswafati (Abari ku mirongo) 38. Sûratu's-Sâd - Swaad 39. Sûratu'z-Zumer - Az-zumar 40. Sûretu Ğâfir - Ghafir (Uhanagura ibyaha) 41. Sûretu Fussilet - Fuswilat (Izasesenguwe) 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Ashuraa (Kujya inama) 43. Sûretu'z-Zuhruf - Zukh’ruf (Imitako) 44. Sûretu'd-Duhân - Dukhanu (Umwotsi) 45. Sûretu'l-Câsiye - Al Jathiyat (Upfukamye) 46. Sûretu'l-Ahkâf - AL ah'qaaf 47. Sûretu Muhammed - Muhamad (Intumwa Muhamadi) 48. Sûretu'l-Feth - Al Fat’hu (Intsinzi) 49. Sûretu'l-Hucurât - Al Hujrati (Ibyumba) 50. Sûretu Kâf - Qaaf 51. Sûretu'z-Zâriyât - Adhariyat (Imiyaga) 52. Sûretu't-Tûr - Attwur (Umusozi) 53. Sûretu'n-Necm - Annajmi (Inyenyeri) 54. Sûretu'l-Kamer - Alqamar (Ukwezi) 55. Sûretu'r-Rahmân - Arrahman (Nyirimpuhwe) 56. Sûretu'l-Vâkıa - Al Waaqi’ah (Ikiza) 57. Sûretu'l-Hadîd - Alhadid (Icyuma) 58. Sûretu'l-Mucâdele - Almudjadalat (Impaka) 59. Sûretu'l-Haşr - Alhash’ri (Ugukoranya) 60. Sûretu'l-Mumtehine - Almum’tahinat (Umugore ugeragezwa) 61. Sûretu's-Saf - Aswaf (Umurongo) 62. Sûretu'l-Cumuah - Aldjumuat (Kuwa gatanu) 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Almunafiquna (Indyarya) 64. Sûretu't-Teğâbun - Attaghabuni (Igihombo) 65. Sûretu't-Talâk - Attwalaq (Gusenda) 66. Sûretu't-Tahrîm - Attah’riim (Kuziririza) 67. Sûretu'l-Mulk - Almulku (Ubwami) 68. Sûretu'l-Kalem - Alqalam (Ikaramu) 69. Sûretu'l-Hakkâh - Alhaaqat (Ukuri) 70. Sûretu'l-Meâric - Almaarij (Inzego) 71. Sûretu'n-Nûh - Nuhu (Intumwa Nuhu) 72. Sûretu'l-Cin - Aldjini (Amajini) 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Almuzammil (Uwitwikiriye) 74. Sûretu'l-Muddessir - Mudathir (Uwifubitse) 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Al Qiyamat (Izuka) 76. Sûretu'l-İnsân - Al In’san (Umuntu) 77. Sûretu'l-Mürselât - Al Mur’salaat (Ibyoherezwa) 78. Sûretu'n-Nebe - Anabau (Inkuru) 79. Sûretu'n-Nâziât - An –Naazi’at (Abashikanuza) 80. Sûretu Abese - Abasa (Yazinze Umunya) 81. Sûretu't-Tekvîr - Attak’wiir (Kuzinga) 82. Sûretu'l-İnfitâr - Alinfitwaar (Ugusatagurika) 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Al Mutwafifina (Abatuzuza iminzani) 84. Sûretu'l-İnşikâk - Al In’shiqaq (Ugusandara) 85. Sûretu'l-Burûc - Al Burudji (Amazu y'inyenyeri) 86. Sûretu't-Târık - At Twariq (Ibigaragara nijoro) 87. Sûretu'l-Â'lâ - Al A’ala (Uwikirenga) 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Alghashiyat (Igitwikira) 89. Sûretu'l-Fecr - Alfaj’ri (Umuseke) 90. Sûretu'l-Beled - Albalad (Umujyi) 91. Sûretu'ş-Şems - Asham’s (Izuba) 92. Sûretu'l-Leyl - Allayl (Ijoro) 93. Sûretu'd-Duhâ - Adwuhaa (Agasusuruko) 94. Sûretu'ş-Şerh - Ashar’h (Kwagura) 95. Sûretu't-Tîn - Attiin (Umutini) 96. Sûretu'l-Alak - Al Alaq (Urusoro) 97. Sûretu'l-Kadr - Al Qadar (Igeno) 98. Sûretu'l-Beyyine - Al Bayyinat (Gihamya igaragara) 99. Sûretu'l-Zelzele - Azilzaalat (Umutingito) 100. Sûretu'l-Âdiyât - Aladiyat (Ifarasi ziruka) 101. Sûretu'l-Kâria - Alqaariat (Igihonda) 102. Sûretu't-Tekâsur - Attakaathur 103. Sûretu'l-Asr - Alas’r (Igihe) 104. Sûretu'l-Humezeh - Al Humazat (Unegura) 105. Sûretu'l-Fîl - Al Fiil (Inzovu) 106. Sûretu Kurayş - Qurashi (Abakurayishi) 107. Sûretu'l-Mâûn - Al_Ma’uun (Ibikoresho byo mu rugo) 108. Sûretu'l-Kevser - Alkawthar (Ibyiza byinshi) 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Al Kafiruna (Abahakanyi) 110. Sûretu'n-Nasr - Anas’r (Ugutabara) 111. Sûretu'l-Mesed - Almasad (Umurunga) 112. Sûretu'l-İhlâs - Alikh’las 113. Sûretu'l-Felak - Alfalaq (Igitondo) 114. Sûretu'n-Nâs - Anaas (Abantu)
Gufunga