ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್‌ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ

 

ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ

ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್‌ನ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ


ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ ಪುತ್ತೂರು 2023-01-10 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅನುವಾದಗಳು

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, IslamHouse.com ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. 2023-12-06 - V1.0.11

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಸಹೀಹ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್. ಪ್ರಕಾಶನ: ಮರ್ಕಝ್ ನೂರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್. 2022-07-20 - V1.1.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ತಕಿಯ್ಯುದ್ದೀನ್ ಹಿಲಾಲಿ ಮತ್ತು ಮುಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ 2019-12-27 - V1.1.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಡಾ. ವಲೀದ್ ಬ್ಲೇಹಿಶ್ ಉಮ್ರಿ. ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ 2023-03-12 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಡಾ. ನಬೀಲ್ ರಿಜ್ವಾನ್. ಪ್ರಕಾಶನ: ಮರ್ಕಝ್ ನೂರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್, ಮುದ್ರಣ: 2017 2018-10-11 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರಶೀದ್ ಮಾಶ್ 2021-06-06 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಮೀದುಲ್ಲಾ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2022-01-10 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮರ್ಕಝ್ ನೂರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ - ಮುದ್ರಣ 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಈಸಾ ಗಾರ್ಸಿಯಾ - ಮುದ್ರಣ 1433ಹಿ. 2023-04-15 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕ ಪ್ರತಿ. ಪ್ರಕಾಶನ: ಮರ್ಕಝ್ ನೂರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್. 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಡಾ. ಹಿಲ್ಮಿ ನಸ್ರ್ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಣ: 1440 ಹಿ. 2023-04-15 - V1.3.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF - PDF* -

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಜರ್ಮನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಮಿತ್ (ಫ್ರಾಂಕ್ ಬುಬೆನ್ಹೈಮ್) ಮತ್ತು ಡಾ. ನದೀಂ ಇಲ್ಯಾಸ್ 2021-01-07 - V1.1.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಜರ್ಮನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಬೂ ರದಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಸೂಲ್. ಮುದ್ರಣ: 2015. 2016-11-27 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ - ಪ್ರಕಾಶನ: ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ 1440 ಹಿ. 2022-08-29 - V1.0.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ 2021-06-07 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ರೊಮೇನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲೀಗ್, ರೊಮೇನಿಯ. ಮುದ್ರಣ: 2010 2022-03-27 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಡಚ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಹಾಲೆಂಡ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದರ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2023-08-20 - V2.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ತುರ್ಕಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶಅಬಾನ್ ಬ್ರಿಟ್ಶ್ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2019-12-26 - V1.1.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ತುರ್ಕಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, www.islamhouse.com ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. ಮುದ್ರಣ: 1440 ಹಿ. 2018-10-16 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ತುರ್ಕಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಉಲಮಾ ಒಕ್ಕೂಟ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2017-05-23 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೂಸಾಯೀವ್ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2023-12-04 - V1.0.4

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ. ಇದರ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2022-10-05 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ: ಮೆಸಿಡೋನಿಯ ಉಲಮಾ ಒಕ್ಕೂಟ 2021-04-22 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಹಸ್ಸಾನ್ ನಾಹಿ - ಪ್ರಕಾಶನ: ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಶನ್. ಮುದ್ರಣ 2006 ಹಿ. 2019-12-22 - V1.1.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, IslamHouse.com ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. ಅನುವಾದದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2022-11-20 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಬೊಸ್ನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, www.islamhouse.com ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2022-08-15 - V2.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಬೊಸ್ನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿಹಾನೋವಿಚ್ - ಮುದ್ರಣ 2013. ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದರ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2019-12-21 - V1.1.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಬೋಸ್ನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಹಂಝ ಪಿಕಾರ್ಡೊ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2017-04-10 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಸರ್ಬಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, IslamHouse.com ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. 2023-10-08 - V1.0.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, IslamHouse.com ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. 2023-06-08 - V1.0.5

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮಿಖಾಯೆಲೋ ಯಾಕೂಬೋವಿಚ್ - ಮುದ್ರಣ 1433 ಹಿ. ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2021-06-21 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕಜಕ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಖಲೀಫ ತಾಈ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2017-03-30 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಉಜ್ಬೆಕ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, IslamHouse.com ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. 2023-10-31 - V1.0.4

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಉಜ್ಬೆಕ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ - ಮುದ್ರಣ 1430 ಹಿ. ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2017-06-09 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಉಜ್ಬೆಕ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಲಾಉದ್ದೀನ್ ಮನ್ಸೂರ್ - ಮುದ್ರಣ 1430 ಹಿ. ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2017-03-25 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ತಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, www.islamhouse.com ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. 2018-09-29 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ತಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಖ್ವಾಜ ಮಿರೋವ್ ಖ್ವಾಜ ಮೀರ್ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2022-01-24 - V1.0.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕಿರ್ಗಿಜ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಹಕೀಮೋವ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿಕ್. ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿದಿದೆ 2023-04-04 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಸಾಬಿಕ್ ಕಂಪೆನಿ - ಮುದ್ರಣ 2016. ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2022-05-26 - V1.1.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಚಿವಾಲಯ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2021-04-04 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಗೀಕೃತ ಸಮಿತಿ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2018-04-19 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನಿಯನ್ (ಟ್ಯಾಗಲಾಗ್) ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, www.islamhouse.com ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2023-10-31 - V1.1.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನಿಯನ್ ಇರಾನಿಯೋನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶೈಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಗರೂ ಮತ್ತು ಆಲಿಂ ಸಾರೂ ಮುಂತಾಂಜ್ 2022-12-20 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಾಸ್ಮಿಯಾ 2021-01-27 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಚೀನೀ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಕೀನ್ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2022-09-07 - V1.0.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಚೀನೀ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮಾ ಯುಲಾಂಗ್. ವಕ್ಫ್ ಬಸಾಯಿರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಕುರ್‌ಆನ್ ಆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಯನ್ಸಸ್ 2022-05-31 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಚೀನೀ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಕೀನ್. ಪರಿಶೀಲನೆ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು 2023-01-16 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF - PDF* -

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಉಯ್ಘುರ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2018-02-20 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಜಪಾನೀ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಸಯೀದ್ ಸಾತೂ - ಮುದ್ರಣ 1440 ಹಿ. 2023-11-09 - V1.0.9

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕೊರಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಹಾಮಿದ್ ಚೋಯ್ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2022-03-03 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕೊರಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ. ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, IslamHouse.com ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. ಅನುವಾದದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2023-11-23 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, IslamHouse.com ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. 2023-11-09 - V1.0.6

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಹಸನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2017-05-31 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಥಾಯ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಪದವೀಧರರ ಸಂಘ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2016-10-15 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಖಮರ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಪ್ರಕಾಶನ: ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಬೋಡಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೊಸೈಟಿ. ಮುದ್ರಣ: 2012 2021-10-25 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-04 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, www.islamhouse.com ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2020-05-10 - V1.1.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -

ತಫ್ಸೀರ್ ಸಅದಿ - ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅನುವಾದ 2022-03-21 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ದರಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮೌಲವಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ ಬದಖಶಾನಿ 2021-02-16 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕುರ್ದಿಷ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ ಬಾಮೂಕಿ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2023-02-16 - V1.1.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕುರ್ದಿಷ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ 2021-03-28 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕುರ್ದಿಶ್ ಕುರ್ಮಾಂಜಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಡಾ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಗೀರಿ 2022-01-13 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪಶ್ತೋ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಬೂ ಝಕರಿಯಾ ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಂ. ಪರಿಶೀಲನೆ: ಮುಫ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ವಲಿ ಖಾನ್. ಮುದ್ರಣ: 1423 ಹಿ. 2020-06-15 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೀಬ್ರೂ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಪ್ರಕಾಶನ: ದಾರುಸ್ಸಲಾಂ ಸೆಂಟರ್ ಜೆರೂಸಲೇಂ 2023-08-22 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಉರ್ದು ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಜುನಾಗಡಿ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2021-11-29 - V1.1.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಝೀಝುಲ್ ಹಕ್ ಉಮ್ರಿ 2023-01-30 - V1.1.4

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಬಂಗಾಳಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಡಾ. ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಝಕರಿಯಾ 2021-05-22 - V1.1.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮರಾಠಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ ಅನ್ಸಾರಿ. ಪ್ರಕಾಶನ: ಅಲ್-ಬಿರ್‍ರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. 2018-10-03 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ತೆಲುಗು ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಬ್ದುರ್‍ರಹೀಂ ಬಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ 2023-06-05 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಗುಜರಾತಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರಾಬೀಲಾ ಉಮ್ರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ನಾದಿಯದ್, ಗುಜರಾತ್. ಪ್ರಕಾಶನ: ಅಲ್-ಬಿರ್‍ರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ 2017. 2022-08-29 - V1.1.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹೈದರ್ ಮದನಿ ಮತ್ತು ಕುಂಞ ಮುಹಮ್ಮದ್ 2021-05-30 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ ಪುತ್ತೂರು 2023-01-10 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶೈಖ್ ರಫೀಕುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಬೀಬುರ್‍ರಹ್ಮಾನ್. ಮುದ್ರಣ: 1438 ಹಿ. 2022-04-10 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪಂಜಾಬಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಆರಿಫ್ ಹಲೀಂ. ಪ್ರಕಾಶನ: ದಾರುಸ್ಸಲಾಂ 2022-10-26 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ತಮಿಳು ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶೈಖ್ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಂ 2022-12-13 - V1.0.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ತಮಿಳು ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶೈಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಾಖವಿ 2021-01-07 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಸಿಂಹಳೀಯ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, www.islamhouse.com ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2023-04-04 - V1.0.4

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ನೇಪಾಳಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಜಮೀಯತೆ ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್, ನೇಪಾಳ 2021-03-11 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಲಿ ಮುಹ್ಸಿನ್ ಬ್ರೌನಿ 2021-03-09 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಮತ್ತು ಶೈಖ್ ನಾಸಿರ್ ಖಮೀಸ್ 2016-11-28 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಸೊಮಾಲಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಸನ್ ಯಾಕೂಬ್ 2023-06-04 - V1.0.15

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅಮ್ಹರಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ತಾನಿ ಹಬೀಬ್ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2023-12-04 - V1.1.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಯೊರೂಬ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶೈಖ್ ಅಬೂ ರಹೀಮ ಮೀಕಾಯೀಲ್ ಐಕ್ವೀನಿ. ಮುದ್ರಣ: 1432 ಹಿ. 2021-11-16 - V1.0.6

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೌಸಾ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಬೂಬಕರ್ ಮಹ್ಮೂದ್ ಜೂಮಿ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2021-01-07 - V1.2.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಒರೋಮೋ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಗಾಲಿ ಅಬಾಬೂರ್ ಅಬಾಗೂನಾ - ಮುದ್ರಣ: 2009 2023-08-01 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅಫರ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದರ್ ಹಂಝ ಇವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲಮಾ ಸಂಘ. ಮುದ್ರಣ: 1441 ಹಿ. 2022-05-24 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಲುಗಾಂಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಆಫ್ರಿಕನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟೀಮ್. 2019-10-13 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಎಂಕೊ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಫೋದಿ / ಸುಲೈಮಾನ್ ಕಾಂತಿ 2021-11-28 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಎಂಕೋ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಕರಾಮು / ಬಾಬಾ ಮಾಮಾದಿ ಜಾನಿ 2021-12-20 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಕಿನ್ಯಾರುವಾಂಡಾ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವಾಂಡಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮಿಟಿ ಟೀಮ್. 2022-08-21 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2023-10-12 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ದಗ್ಬಾನಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಾಬಾ ಗತೂಬು 2020-10-29 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಚೇವಾ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಖಾಲಿದ್ ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಬೀತಾಲಾ - ಮುದ್ರಣ: 2020 2022-04-04 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅಶಾಂತಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಶೈಖ್ ಹಾರೂನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 2023-08-16 - V1.0.3

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಯಾಉ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಿಲೀಕ 2020-12-06 - V1.0.2

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಫುಲಾನಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ರುವ್ವಾದ್ ಅನುವಾದ ಕೇಂದ್ರ, www.islamhouse.com ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2022-02-09 - V1.0.1

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಲಿಂಗಾಲ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಝಕರಿಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಾಳಿಂಗೋ 2021-09-27 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್‌ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2017-02-15 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ತುರ್ಕಿ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2021-08-22 - V1.1.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಫ್ರೆಂಚ್ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2019-10-03 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2017-01-23 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2019-02-10 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಬೊಸ್ನಿಯನ್ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2019-04-15 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2019-04-15 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2020-12-31 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಫಿಲಿಪ್ಪಿನಿಯನ್ (ಟ್ಯಾಗಲಾಗ್) ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2017-01-23 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಬಂಗಾಳಿ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2020-10-15 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2017-01-23 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಚೀನೀ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2020-09-29 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಜಪಾನೀ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2020-10-01 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಅಸ್ಸಾಮಿ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2021-08-24 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಮಲಯಾಳಂ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2021-09-07 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಖಮರ್ ಅನುವಾದ - ಕುರ್‌ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ 2021-09-14 - V1.0.0

ಅನುವಾದವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅರಬ್ಬಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಫ್ಸೀರ್ ಮುಯಸ್ಸರ್ - ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್, ಮದೀನ ಮುನವ್ವರ 2017-02-15 - V1.0.0

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಅಸ್ಸಿರಾಜ್ ಫೀ ಬಯಾನಿ ಗರೀಬಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ 2017-02-15 - V1.0.0

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುವಾದಗಳು

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة الكرواتية
اللغة الكرواتية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

ಡೆವಲಪರ್ ಸೇವೆಗಳು

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವೆಗಳು

Developers API

XML

ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಡತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ XML

CSV

ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಡತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ CSV

Excel

ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಡತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ Excel