የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - የ እስዋሂሊ ቋንቋ ትርጉም - በአብደላህ ሙሀመድ ናስር ከሚስ * - የትርጉሞች ማዉጫ


እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. Surat Al-Fatihah - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. Surat Al-Baqarah - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. Surat Al-'Imran - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. Surat An-Nisa - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. Surat Al-Ma'idah - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. Surat Al-An'am - ሱረቱ አል-አንዓም 7. Surat Al-A'raf - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. Surat Al-Anfal - ሱረቱ አል-አንፋል 9. Surat At-Tawbah - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. Surat Yunus - ሱረቱ ዩኑስ 11. Surat Hud - ሱረቱ ሁድ 12. Surat Yusuf - ሱረቱ ዩሱፍ 13. Surat Ar-Ra'd - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. Surat Ibrahim - ሱረቱ ኢብራሂም 15. Surat Al-hijr - ሱረቱ አል ሒጅር 16. Surat An-Nahl - ሱረቱ አን-ነሕል 17. Surat Al-Isra - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. Surat Al-Kahf - ሱረቱ አል ከህፍ 19. Surat Maryam - ሱረቱ መርየም 20. Surat Taha - ሱረቱ ጣሃ 21. Surat Al-Anbiya - ሱረቱ አል አንቢያ 22. Surat Al-Hajj - ሱረቱ አል ሐጅ 23. Surat Al-Mu'minun - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. Surat An-Nur - ሱረቱ አልን ኑር 25. Surat Al-Furqan - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. Surat Ash-Shu'ara - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. Surat An-Naml - ሱረቱ አን ነምል 28. Surat Al-Qasas - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. Surat Al-Ankabut - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. Surat Ar-Rum - ሱረቱ አር ሩም 31. Surat Luqman - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. Surat As-Sajdah - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. Surat Al-Ahzab - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. Surat Saba - ሱረቱ ሰበእ 35. Surat Fatir - ሱረቱ ፋጢር 36. Surat Yasin - ሱረቱ ያሲን 37. Surat As-Saffat - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. Surat Sad - ሱረቱ ሷድ 39. Surat Az-Zumar - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. Surat Ghafir - ሱረቱ ጋፊር 41. Surat Fussilat - ሱረቱ ፉሲለት 42. Surat Ash-Shura - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. Surat Az-Zukhruf - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. Surat Ad-Dukhan - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. Surat Al-Jathiyah - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. Surat Al-Ahqaf - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. Surat Muhammad - ሱረቱ ሙሀመድ 48. Surat Al-Fath - ሱረቱ አል ፈትህ 49. Surat AlHujurat - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. Surat Qaf - ሱረቱ ቃፍ 51. Surat Adh-Dhariyat - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. Surat At-Tur - ሱረቱ አጥ ጡር 53. Surat An-Najm - ሱረቱ አን ነጅም 54. Surat Qamar - ሱረቱ አል ቀመር 55. Surat Ar-Rahman - ሱረቱ አር ረሕማን 56. Surat Al-Waqi'ah - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. Surat Al-Hadid - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. Surat Al-Mujadilah - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. Surat Al-Hashr - ሱረቱ አል ሐሽር 60. Surat Al-Mumtahanah - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. Surat As-Saff - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. Surat Al-Jumu'ah - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. Surat Al-Munafiqun - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. Surat At-Taghabun - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. Surat At-Talaq - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. Surat At-Tahrim - ሱረቱ አት ተህሪም 67. Surat Al-Mulk - ሱረቱ አል ሙልክ 68. Surat Al-Qalam - ሱረቱ አል ቀለም 69. Surat Al-Haqqah - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. Surat Al-Ma'arij - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. Surat Nuh - ሱረቱ ኑህ 72. Surat Al-Jinn - ሱረቱ አል ጂን 73. Surat Al-Muzzammil - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. Surat Al-Muddathir - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. Surat Al-Qiyamah - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. Surat Al-Insan - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. Surat Al-Mursalat - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. Surat An-Naba - ሱረቱ አን ነበእ 79. Surat An-Nazi'at - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. Surat Abasa - ሱረቱ ዐበሰ 81. Surat At-Takwir - ሱረቱ አት ተክዊር 82. Surat Al-Infitar - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. Surat Al-Mutaffifin - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. Surat Al-Inshiqaq - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. Surat Al-Buruj - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. Surat At-Tariq - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. Surat Al-A'la - ሱረቱ አል አዕላ 88. Surat Al-Ghashiyah - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. Surat Al-Fajr - ሱረቱ አል ፈጅር 90. Surat Al-Balad - ሱረቱ አል በለድ 91. Surat Ash-Shams - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. Surat Al-Lail - ሱረቱ አል ለይል 93. Surat Ad-Duha - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. Surat Ash-Sharh - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. Surat At-Tin - ሱረቱ አት ቲን 96. Surat Al-Alaq - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. Surat Al-Qadr - ሱረቱ አል ቀድር 98. Surat Al-Bayyinah - ሱረቱ አል-በይናህ 99. Surat Az-Zalzalah - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. Surat Al-Aadiyat - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. Surat Al-Qari'ah - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. Surat At-Takathur - ሱረቱ አት ተካሱር 103. Surat Al-Asr - ሱረቱ አል ዓስር 104. Surat Al-Humazah - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. Surat Al-Fil - ሱረቱ አል ፊል 106. Surat Quraish - ሱረቱ ቁረይሽ 107. Surat Al-Ma'un - ሱረቱ አል ማዑን 108. Surat Al-Kauthar - ሱረቱ አል ከውሰር 109. Surat Al-Kafirun - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. Surat An-Nasr - ሱረቱ አን ነስር 111. Surat Al-Masad - ሱረቱ አል መሰድ 112. Surat Al-Ikhlas - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. Surat Al-Falaq - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. Surat An-Nas - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት