அல்குர்ஆன் கலைக்களஞ்சியம்

உலக மொழிகளில் அல்குர்ஆனின் நம்பகத் தன்மை வாய்ந்த மொழிபெயர்ப்புகளையும், விளக்கங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள

 

மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

தேடல், பதிவிறக்கம் செய்தல் போன்ற வசதிகளுடன் பல மொழிகளில் அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்புகளை பார்வையிடல்


புனித அல் குர்ஆனுக்கான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. அஷ்ஷெய்க் உமர் ஷரீப் அப்துல் சலாம் அவர்கள் மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள். 2022-12-13 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF - EPUB - XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு- அஷ்ஷெய்க் அப்துல் ஹமீத் பாகவி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2021-01-07 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

பூரணமான மொழிபெயர்ப்புகள்

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு- அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் ஆய்வுக்குழு இஸ்லாம் ஹவுஸ் இணையத்துடன் இனணந்து மொழிபெயர்ப்பு வேலைகளை செய்து கொண்டுள்ளது. 2024-03-30 - V1.0.15

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF - PDF* -

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. (பிரதி சஹீஹ் இன்டர்நெஷனல்)-நூர் இன்டர்நெஷனல் நிலையத்தினால் வெளியிடப்பட்டது. 2022-07-20 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு- தகீயுத்தீன் அல்ஹிலாலி மற்றும் முஹம்மத் முஃசின் கான் ஆகியோரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2019-12-27 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு(4 பாகங்கள்)- கலாநிதி வலீத் bபலீஃஹிஷ் உமரி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2023-03-12 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு- கலாநிதி நபீல் ரிழ்வான் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. வெளியீடு, நூர் சர்வதேச நிலையம். பதிப்பு 2017ம் ஆண்டு. 2018-10-11 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு- ரஷீத் மஆஷ் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2021-06-06 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு- முஹம்மது ஹமீதுல்லா மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது. 2022-01-10 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஸ்பானிய மொழிபெயர்ப்பு- நூர் சர்வதேச நிலையம் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு 2017ம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பட்டது. 2018-10-09 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

முஹம்மது ஈசா கார்சியாவால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புனித குர்ஆனின் ஸ்பானிஷ் மொழிபெயர்ப்பு,பதிப்பு ஆண்டு 1433 2023-04-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஸ்பானிய மொழிபெயர்ப்பு- இலத்தீன் அமெரிக்க பிரதி- நூர் சர்வதேச நிலையம் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2017 ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பட்டது. 2018-10-09 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான போர்த்துக்கல் மொழிபெயர்ப்பு- கலாநிதி ஹில்மி நஸ்ர் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது - ஹி1440 2023-04-15 - V1.3.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-05-01 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல்குர்ஆனுக்கான ஜெர்மனிய மொழிபெயர்ப்பு- அப்துல்லா ஸாமித்(பிரான்க் போபென்ஹெய்ம்) மற்றும் கலாநிதி நதீம் இலியாஸ் ஆகியோரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2021-01-07 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

அபு ரிழா முஹம்மத் பின் அஹ்மத் டொழிபெயர்த்த ஜெர்மன் மொழிபெயர்ப்பு, பதிப்பு 2015 2016-11-27 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

உஸ்மான் ஷெரீப் மொழிபெயர்த்த புனித குர்ஆனுக்கான இத்தாலிய மொழிபெயர்ப்பு, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளின் மையத்தால் 1440 இல் வெளியிடப்பட்டது. 2022-08-29 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية صادرة عن islam4ro.com 2024-05-07 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، للمركز الإسلامي الهولندي. جار العمل عليها. 2024-05-25 - V2.0.6

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF* -
Please review the Terms and Policies
- PDF* XML - CSV - Excel - API

ஷஃபான் பிரிட்ச் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான துருக்கிய மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு. கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2019-12-26 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் குழு மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான ஸ்பானிஷ் மொழிபெயர்ப்பு, 1440 2024-05-14 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான துருக்கிய மொழிபெயர்ப்பு- அறிஞர் குழுவினரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது.மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2017-05-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஆஸர்பைஜானிய மொழிபெயர்ப்பு.கான் மொஸாயேவ் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது.மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2023-12-04 - V1.0.4

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -

புனித குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான ஜார்ஜிய மொழிபெயர்ப்பு, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் மொழிபெயர்ப்புப் பணி நடைபெற்று வருகின்நது. ஐந்து பாகங்களை மாத்திரம் பார்வையிடலாம். 2022-10-05 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான மெசிடோனிய மொழிபெயர்ப்பு- மெசிடோனிய உலமாக்கள் குழு மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, மீளாய்வு செய்யப்பட்டது. 2021-04-22 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ஹசன் நஹி மொழிபெயர்த்த புனித அல் குர்ஆனுக்கான அல்பேனிய மொழிபெயர்ப்பு, வெளியீடு இஸ்லாமிய சிந்தனை மற்றும் நாகரிகத்துக்கான அல்அல்பானி நிறுவனம், பதிப்பு ஆண்டு 2006 2019-12-22 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான அல்பேனிய மொழிபெயர்ப்பு. அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு மையத்தி்ன் ஆய்வுக்குழு இஸ்லாம் ஹவுஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்புப்பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது. 2022-11-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான பொஸ்னிய மொழிபெயர்ப்பு - அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையம் தாருல் இஸ்லாம் இணையத்தளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்த்தது. 2024-02-01 - V2.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -

முஹம்மது மிஹனோவிஷ் மொழிபெயர்த்த, புனித அல்குர்ஆனுக்கான போஸ்னிய மொழிபெயர்ப்பு, அல்-மதீனா அல்-முனாவ்வாராவில் புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்கான மன்னர் ஃபஹ்த் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. பதிப்பு ஆண்டு 2013. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகள் மையத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் சில வசனங்கள் சரி செய்யப்பட்டன. கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிட முடியும். 2019-12-21 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான பொஸ்னிய மொழிபெயர்ப்பு- bபஸீம் கர்கூத் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மீளாய்வு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதியை பார்வையிடலாம். 2017-04-10 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية، ترجمها أبوعادل. 2024-05-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான சேர்பிய மொழிபெயர்ப்பு- அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு மையத்தின் ஆய்வுக்குழு இஸ்லாம் ஹவுஸ் இணையத்தளத்துடன் இணைந்து மொழி பெயர்ப்புப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 2024-04-01 - V1.0.4

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

رجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الليتوانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-06-11 - V1.0.7

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான உக்ரேனிய மொழிபெயர்ப்பு- கலாநிதி மிகாய்லோ யஃகூபோவிக் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு ஹி1433 ல் பதிப்பிக்கப்பட்டது .அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது.மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2021-06-21 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான கசாக் மொழிபெயர்ப்பு- கலீபா அல்தாயி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது.மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2017-03-30 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوزبكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2023-10-31 - V1.0.4

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF - PDF* -

முஹம்மது சாதிக் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான உஸ்பெக் மொழிபெயர்ப்பு - பதிப்பு 1430 மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-06-09 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

அலாஉத்தீன் மன்சூர் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான உஸ்பெக் மொழிபெயர்ப்பு - பதிப்பு 1430 மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-03-25 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் குழு மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான தாஜிக் மொழிபெயர்ப்பு. 2024-04-23 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான தாஜிக் மொழிபெயர்ப்பு- கோஜா மேரோவ் கோஜா மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது.மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது. 2022-01-24 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான இந்தோனேஷிய மொழிபெயர்ப்பு- சாபிக் நிறுவனத்தின் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. ஆண்டு 2016. அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தினால் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது. 2022-05-26 - V1.1.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمهرية ترجمها محمد زين نهر الدين صادرة عن أكاديمية أفريقيا. 2024-06-11 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

இந்தோனேசிய இஸ்லாமிய விவகார அமைச்சு வெளியிட்ட அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான இந்தோனேசிய மொழிபெயர்ப்பு, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2021-04-04 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான இந்தோனேசிய மொழிபெயர்ப்பு- இந்தோனேசியாவின் இஸ்லாமிய மத விவகார அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கமிட்டியினால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது. 2018-04-19 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான பிலிப்பீனோ (தகலாகு) மொழிபெயர்ப்பு- அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் ஆய்வுக்குழு தாருல் இஸ்லாம் இணையத்தளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்த்தது. 2023-10-31 - V1.1.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான மலாய் மொழிபெயர்ப்பு- அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் bபாஸமியா மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2021-01-27 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான சீன மொழிபெயர்ப்பு- முஹம்மது மக்கீன் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது.மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது. 2022-09-07 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2024-03-18 - V1.0.5

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF - PDF* -

புனித அல் குர்ஆனுக்கான உய்குர் மொழிபெயர்ப்பு- அஷ்ஷெய்க் முஹம்மது ஸாலிஹ் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2018-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஜப்பானிய மொழிபெயர்ப்பு - சஈத் சாடோ மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. ஹி1440ல் பதிப்பிக்கப்பட்டது.. 2024-02-27 - V1.0.10

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான கொரிய மொழிபெயர்ப்பு- அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் இஸ்லாம் ஹவுஸ் இணையத்தளத்துடன் இணைந்து இதன் அபிவிருத்தி வேலைகள் நடைபெறுகின்றன. 2022-03-03 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2024-06-05 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித குர்ஆனின் வியட்நாமிய மொழிபெயர்ப்பு. அர்ருவவாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையம் இஸ்லாம் ஹவுஸ் இணையத்தளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்த்துள்ளது. 2024-04-28 - V1.0.7

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF* -

புனித அல் குர்ஆனுக்கான வியட்நாமிய மொழிபெயர்ப்பு- ஹசன் அப்துல் கரீம் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2017-05-31 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான தாய் மொழிபெயர்ப்பு- தாய்லாந்து பல்கலைக்கழக மற்றும் கலாநிலையங்களின் பட்டதாரிகள் சங்கத்தின் ஒரு குழுவினரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தினால் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2016-10-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

கம்போடிய இஸ்லாமிய சமூக மேம்பாட்டு சங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான கெமர் மொழிபெயர்ப்பு. 2012ம் ஆண்டு பதிப்பு. 2021-10-25 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-05-01 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகள் மையத்தின் ஒரு குழுவினால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான பாரசீக மொழிபெயர்ப்பு, 2024-01-01 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான பாரசீக தாரி மொழிபெயர்ப்பு- மெளலவி முஹம்மத் அன்வர் bபத்கஷானி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2021-02-16 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான குர்திஷ் மொழிபெயர்ப்பு- முஹம்மது ஸாலிஹ் பாமூக்கி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது. 2023-02-16 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான குர்திய மொழிபெயர்ப்பு- சலாஹுத்தீன் அப்துல் கரீம் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2021-03-28 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة البشتو ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-02-15 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ஸகரிய்யா அப்துஸ்ஸலாம் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான பாஷ்டோ மொழிபெயர்ப்பு, மீளாய்வு முப்தீ அப்துல் வலீ கான், பதிப்பு 1423 2020-06-15 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஹீப்ரூஃ மொழிபெயர்ப்பு - ஜெருசலத்திலுள்ள தாருஸ் ஸலாம் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. 2023-08-22 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான உருது மொழிபெயர்ப்பு- முஹம்மது இப்ராஹிம் ஜுனாக்கரி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2021-11-29 - V1.1.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பு- அஸீஸுல் ஹக் உமரி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2023-01-30 - V1.1.4

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான பெங்காளி மொழிபெயர்ப்பு- கலாநிதி அபூபக்கர் முஹம்மது ஸகரிய்யா மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2021-05-22 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

முஹம்மத் ஷபீஃ அன்ஸாரீ மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான மராத்தி மொழிபெயர்ப்பு, வெளியீடு-அல்பிர் நிறுவனம், மும்பாய் 2018-10-03 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான தெலுங்கு மொழிபெயர்ப்பு- அப்துர்ரஹீம் இப்னு முஹம்மது மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2024-02-20 - V1.0.6

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான குஜராத்தி மொழிபெயர்ப்பு, இஸ்லாமிய ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி மையத்தின் தலைவர் ரபீலா அல்-ஓமரி மொழிபெயர்த்தார் - நதியாட் குஜராத், அல் பிர்ர் அறக்கட்டளை - மும்பை, வெளியீடு 2017, 2024-01-30 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -

புனித அல் குர்ஆனுக்கான மலையாள மொழிபெயர்ப்பு- அப்துல் ஹமீத் ஹைதர் மதனி மற்றும் கன்ஹி முஹம்மத் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2021-05-30 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2024-03-17 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ஷேக் ரபீக் அல்-இஸ்லாம் ஹபீபூர்-ரஹ்மான் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான அசாம் மொழிபெயர்ப்யு. ஆண்டு 1438 2024-06-07 - V1.0.5

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு- அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையம் இஸ்லாம் ஹவுஸ் மற்றும் தாருல் இஸ்லாம் ஆகிய இணையத்தளங்களுடன் இணைந்து மொழிபெயர்த்தது. 2024-02-22 - V1.0.5

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -

புனித அல் குர்ஆனுக்கான நேபாளிய மொழிபெயர்ப்பு. நேபாளிலுள்ள அஹ்லுல் ஹதீஸுக்கான மத்திய நிலையத்தின் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2024-06-07 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான சுவாஹிலி மொழிபெயர்ப்பு- அலி முஃசின் பிர்வானி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2021-03-09 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான சுவாஹிலி மொழிபெயர்ப்பு- கலாநிதி அப்துல்லா முஹம்மத் மற்றும் அஷ்ஷெய்க் நாசிர் ஹமீஸ் மூலம் மொழிபெயர்கப்பட்டது 2016-11-28 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية ترجمها عبدالله حسن يعقوب. 2024-01-15 - V1.0.16

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான அம்ஹரிய மொழிபெயர்ப்பு- முஹம்மது சாதிக் மற்றும் முஹம்மது அல்தானி ஆகியோரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தின் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்படுத்தல் என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பிரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது 2023-12-04 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

அபு ரஹிமா, மைக்கேல் ஐகோயெனி மொழிபெயர்த்த யொரூபா மொழிபெயர்ப்பு, பதிப்பு 1432 2021-11-16 - V1.0.6

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஹவுஸா மொழிபெயர்ப்பு- அபூபக்கர் முஹம்மது ஜோமி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையத்தினால் திருத்தப்பட்டது. மேலதிக ஆலோசனைகள், தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் மேம்பாடு என்பவற்றுக்காக மொழிபெயர்ப்பின் மூலப்பரதி பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது. 2021-01-07 - V1.2.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

காலி அபாபூர் அபகோனாவால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான ஓரோமோ மொழிபெயர்ப்பு, 2009ம் ஆண்டு பதிப்பு 2023-08-01 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2024-05-22 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ஆபிரிக்க மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான உகாண்டா மொழிபெயர்ப்பு 2019-10-13 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான என்கோ மொழிபெயர்ப்பு- தய்யான் முஹம்மது மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2021-11-28 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها كرامو/ بابا مامادي جاني. 2021-12-20 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான கின்யருவாண்டா மொழிபெயர்ப்பு- ருவாண்டா முஸ்லிம்கள் ஒன்றியத்தின் குழு மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2024-03-12 - V1.0.4

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-05-22 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المورية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس. 2024-06-05 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான தgக்பானிய மொழிபெயர்ப்பு- முஹம்மது பாபா குத்பு மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2020-10-29 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஷேவா(Chewa) மொழிபெயர்ப்பு- காலித் இப்ராஹிம் பேடாலா மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 2022-04-04 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான அசாந்திய மொழிபெயர்ப்பு- அஷ்ஷெய்க் ஹாரூன் இஸ்மாயில் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2023-08-16 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான யாஊ மொழிபெயர்ப்பு- முஹம்மத் பின் அப்துல் ஹமீத் சிலிகா மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது 2020-12-06 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

புனித அல் குர்ஆனுக்கான ஃபுலானி மொழிபெயர்ப்பு- அர்ருவ்வாத் மொழிபெயர்ப்பு நிலையம் இஸ்லாம் ஹவுஸ் இணையத்தளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்த்தது. 2022-02-09 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اللينغالا، ترجمها زكريا محمد بالنغوغو. 2021-09-27 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆன்

அரபு மொழி மூலமான அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீம் - வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2017-02-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான இந்தோனிசிய மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2017-01-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான பாரசீக மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2017-01-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான துருக்கி மொழிபெயர்ப்பு- வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2021-08-22 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான போஸ்னியன் மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2019-04-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான bபங்காளி மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2020-10-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான இஸ்பானிய மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2020-12-31 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான பிலிப்பைன் மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2017-01-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான வியட்நாம் மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2019-02-10 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான இத்தாலிய மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2019-04-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான பிரஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2019-10-03 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான சீன மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2020-09-29 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான ஜப்பானிய மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2020-10-01 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அரபு விரிவுரைகள்

அத்தப்ஸீருல் முயஸ்ஸர் - மதீனாவில் புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்காக கிங் ஃபஹத் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2017-02-15 - V1.0.0

விளக்கவுரையில் உலாவுதல்

ஸிராஜ் பீ பயானி ஙரீபில் குர்ஆன் என்ற நூலிலிருந்து அபூர்வமான வார்த்தைகள் 2017-02-15 - V1.0.0

விளக்கவுரையில் உலாவுதல்

தற்போது பாவனையிலுள்ள மொழிபெயர்ப்புகள்

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

வடிவமைப்போரின் பணிகள்

வடிவமைப்பாளர்கள் தாம் உருவாக்கும் அல்குர்ஆனுடன் தொடர்புபட்ட அப்ளிகேஷன்களுக்கு தேவையான அனைத்துத் தகவல்களையும் அவர்களுக்கு வழங்கும் நோக்கில் இச் சேவை செயற்படுத்தப்படுகிறது.

Developers API

XML

மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் XML

CSV

மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் CSV

Excel

மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் Excel