அல்குர்ஆன் கலைக்களஞ்சியம்

உலக மொழிகளில் அல்குர்ஆனின் நம்பகத் தன்மை வாய்ந்த மொழிபெயர்ப்புகளையும், விளக்கங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள

 

மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

தேடல், பதிவிறக்கம் செய்தல் போன்ற வசதிகளுடன் பல மொழிகளில் அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்புகளை பார்வையிடல்


புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு - அப்துல் ஹமீத் பாகவி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 1434ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2021-01-07 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عمر شريف بن عبدالسلام. 2021-01-13 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
 
 

பூரணமான மொழிபெயர்ப்புகள்

அல்குர்ஆன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸஹீஹ் இன்டர்நஷ்னல் பதிப்பு வெளியீடு அல்முன்ததா அல்இஸ்லாமி 2019-12-24 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்குர்ஆன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு-தகியுத்தீன் ஹிலாலீ, முஹ்ஸின் கான் வெளியீடு மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகம் மதீனா 2019-12-27 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் வலைத்தளத்துடன் இணைந்து ருவ்வாத் சென்டர் மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு 2021-05-24 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الأنجليزية، ترجمها د. ارفينج وراجعها د. محمد حجاب. 2021-09-27 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية - أربعة اجزاء، ترجمة د. وليد بليهش العمري. 2021-03-31 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

கலாநிதி நபீல் ரிழ்வான் மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு, வெளியீடு இஸ்லாமிய மன்றம் 2017ம் ஆண்டு பதிப்பு 2018-10-11 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

முகமது ஹமீதுல்லாஹ் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு,1432ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2020-03-10 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

முஹம்மது ஈசா கார்சியாவால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புனித குர்ஆனின் ஸ்பானிஷ் மொழிபெயர்ப்பு,பதிப்பு ஆண்டு 1433 2021-03-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

இஸ்லாமிய மன்றம் மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு, வெளியீடு இஸ்லாமிய மன்றம் 2017ம் ஆண்டு பதிப்பு 2018-10-09 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

இஸ்லாமிய மன்றம் மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான ஸ்பானிஷ் மொழிபெயர்ப்பு (லத்தீன் அமெரிக்கா), வெளியீடு இஸ்லாமிய மன்றம் 2017ம் ஆண்டு பதிப்பு 2018-10-09 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஹெல்மி நஸ்ர் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான போர்த்துகீசிய மொழிபெயர்ப்பு,1432ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2020-09-22 - V1.3.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அப்துல்லா அல்-சாமித் (ஃபிராங்க் போப்பன்ஹெய்ம்) மற்றும் டாக்டர் நாடிம் எலியாஸ் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனுக்கான ஜெர்மன் மொழிபெயர்ப்பு வெளியீடு மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகம் மதீனா ஆண்டு 1423 2021-01-07 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அபு ரிழா முஹம்மத் பின் அஹ்மத் டொழிபெயர்த்த ஜெர்மன் மொழிபெயர்ப்பு, பதிப்பு 2015 2016-11-27 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

உஸ்மான் ஷெரீப் மொழிபெயர்த்த புனித குர்ஆனுக்கான இத்தாலிய மொழிபெயர்ப்பு, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளின் மையத்தால் 1440 இல் வெளியிடப்பட்டது. 2021-03-25 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் குழு மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான ஸ்பானிஷ் மொழிபெயர்ப்பு, 1440 2018-10-16 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஷஃபான் பிரிட்ச் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான துருக்கிய மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு. கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2019-12-26 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அறிஞர்கள் குழு மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான துருக்கி மொழிபெயர்ப்பு, 1422ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-05-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية، نشرتها الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا. عام 2010 م. 2021-03-18 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ஸாபிக் நிறுவனத்தின் மொழிபெயர்த்த புனித குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான இந்தோனேசிய மொழிபெயர்ப்பு, , 2016 பதிப்பு.மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகள் மையத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் சரி செய்யப்பட்டது. கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிட முடியும். 2021-05-23 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

இந்தோனேசிய சமய விவகார அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குழுவினால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான இந்தோனேசிய மொழிபெயர்ப்பு, 1435ம் ஆண்டு மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2018-04-19 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

இந்தோனேசிய இஸ்லாமிய விவகார அமைச்சு வெளியிட்ட அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான இந்தோனேசிய மொழிபெயர்ப்பு, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2021-04-04 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் குழு மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான டலாக் மொழிபெயர்ப்பு. 2020-06-29 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الملايوية، ترجمها عبد الله محمد باسمية. 2021-01-27 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகள் மையத்தின் ஒரு குழுவினால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான பாரசீக மொழிபெயர்ப்பு, 2020-05-10 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية الدرية، ترجمها مولوی محمد انور بدخشانی. 2021-02-16 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

முஹம்மது இப்ராஹிம் ஜுனக்ரி மொழிபெயர்த்த, புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான உருது மொழிபெயர்ப்பு, மதீனாவில் உள்ள புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்கான மன்னர் ஃபஹ்ட் வளாகம் வெளியிட்டது, பதிப்பு 1417, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையிடப்பட்ட ஒரு திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2021-11-29 - V1.1.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

புனித குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான ஜார்ஜிய மொழிபெயர்ப்பு, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் மொழிபெயர்ப்புப் பணி நடைபெற்று வருகின்நது. ஐந்து பாகங்களை மாத்திரம் பார்வையிடலாம். 2020-08-24 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

கலாநிதி அபூபக்கர் ஜகாரியா மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான பெங்காலி மொழிபெயர்ப்பு, 1436ம் ஆண்டு மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2021-05-22 - V1.1.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

முஹம்மத் ஸாலிஹ் பாமோகியினால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான குர்திஷ் மொழிபெயர்ப்பு, 1433ம் ஆண்டு மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2019-12-28 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية، ترجمها صلاح الدين عبدالكريم. 2021-03-28 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ஸகரிய்யா அப்துஸ்ஸலாம் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான பாஷ்டோ மொழிபெயர்ப்பு, மீளாய்வு முப்தீ அப்துல் வலீ கான், பதிப்பு 1423 2020-06-15 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية ترجمها عبدالله حسن يعقوب. 2021-11-21 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

பசீம் கிர்குட் மொழிபெயர்த்த, புனித அல்குர்ஆனுக்கான போஸ்னிய மொழிபெயர்ப்பு, அல்-மதீனா அல்-முனாவ்வாராவில் புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்கான மன்னர் ஃபஹ்த் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகள் மையத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் சரி செய்யப்பட்டது. கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிட முடியும். 2017-04-10 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

முஹம்மது மிஹனோவிஷ் மொழிபெயர்த்த, புனித அல்குர்ஆனுக்கான போஸ்னிய மொழிபெயர்ப்பு, அல்-மதீனா அல்-முனாவ்வாராவில் புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்கான மன்னர் ஃபஹ்த் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. பதிப்பு ஆண்டு 2013. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகள் மையத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் சில வசனங்கள் சரி செய்யப்பட்டன. கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிட முடியும். 2019-12-21 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் குழு மொழிபெயர்த்த அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான பிரஞ்சு மொழிபெயர்ப். 2020-03-03 - V2.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஹசன் நஹி மொழிபெயர்த்த புனித அல் குர்ஆனுக்கான அல்பேனிய மொழிபெயர்ப்பு, வெளியீடு இஸ்லாமிய சிந்தனை மற்றும் நாகரிகத்துக்கான அல்அல்பானி நிறுவனம், பதிப்பு ஆண்டு 2006 2019-12-22 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. جار العمل عليها 2020-08-19 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصربية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com - جار العمل عليها 2021-10-27 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

மிகைலோ யாகோவோவிச் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான உக்ரேனிய மொழிபெயர்ப்பு, 1433ம் ஆண்டு மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2021-06-21 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة المقدونية، ترجمها وراجعها مجموعة من علماء مقدونيا. 2021-04-22 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

முஹம்மது மக்கின் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான சீன மொழிபெயர்ப்பு - 1987ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-07-13 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஷேக் முஹம்மது சாலிஹ் மொழிபெயர்த்த புனித குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான உய்குர் மொழிபெயர்ப்பு, 1416ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2018-02-20 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

சயீத் சாடோ மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான ஜப்பானிய மொழிபெயர்ப்பு, அல்-மதீனா அல்-முனாவ்வராவில் புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்கான மன்னர் ஃபஹ்த் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2021-04-27 - V1.0.4

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஹமீத் சோய் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான கொரிய மொழிபெயர்ப்பு, 1422ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2021-06-23 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2021-08-19 - V1.0.4

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஹசன் அப்துல் கரீம் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான வியட்நாமிய மொழிபெயர்ப்பு, 1423ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-05-31 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

கலீஃபா அல்தே மொழிபெயர்த்த புனித குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான கசாக் மொழிபெயர்ப்பு 1412ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-03-30 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

கலீஃபா அல்தே நற்பணி மன்றத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புனித குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான கசாக் மொழிபெயர்ப்பு, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-05-10 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அலாஉத்தீன் மன்சூர் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான உஸ்பெக் மொழிபெயர்ப்பு - பதிப்பு 1430 மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-03-25 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

முஹம்மது சாதிக் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான உஸ்பெக் மொழிபெயர்ப்பு - பதிப்பு 1430 மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2017-06-09 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அலி கான் முசேவ் எழுதிய அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான அஜர்பைஜான் மொழிபெயர்ப்பு - 1433ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2021-11-23 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் குழு மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான தாஜிக் மொழிபெயர்ப்பு. 2018-09-29 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

கோஜா மிரோவ் கோஜா மிர் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான தாஜிக் மொழிபெயர்ப்பு, மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2021-07-27 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான இந்தி மொழிபெயர்ப்பு - அஸீஸுல் ஹக் அம்ரீ மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 1433ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2021-11-16 - V1.1.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அப்துல் ஹமீத் ஹைதர் மற்றும் கன்ஹீ முஹம்மது மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான மலையாள மொழிபெயர்ப்பு, 1417 ம் ஆண்டில் மதீனா புனித குர்ஆனின் அச்சிடலுக்கான மன்னர் பஹ்த் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2021-05-30 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான குஜராத்தி மொழிபெயர்ப்பு, இஸ்லாமிய ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி மையத்தின் தலைவர் ரபீலா அல்-ஓமரி மொழிபெயர்த்தார் - நதியாட் குஜராத், அல் பிர்ர் அறக்கட்டளை - மும்பை, வெளியீடு 2017, 2018-09-17 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

முஹம்மத் ஷபீஃ அன்ஸாரீ மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான எமிராட்டி மொழிபெயர்ப்பு, வெளியீடு-அல்பிர் நிறுவனம், மும்பாய் 2018-10-03 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அப்துர் ரஹீம் பின் முஹம்மத் மொழிபெயர்த்த புனித குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான தெலுங்கு மொழிபெயர்ப்பு,1434ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2020-06-03 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு - அப்துல் ஹமீத் பாகவி மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. 1434ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2021-01-07 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عمر شريف بن عبدالسلام. 2021-01-13 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

இஸ்லாம் ஹவ்ஸ் இணையதளத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தின் குழு மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு. 2020-06-26 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஷேக் ரபீக் அல்-இஸ்லாம் ஹபீபூர்-ரஹ்மான் மொழிபெயர்த்த புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான அசாம் மொழிபெயர்ப்யு. ஆண்டு 1438 2021-04-14 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

கம்போடிய இஸ்லாமிய சமூக மேம்பாட்டு சங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான கெமர் மொழிபெயர்ப்பு. 2012ம் ஆண்டு பதிப்பு. 2021-10-25 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான நேபாளி மொழிபெயர்ப்பு - மத்திய அஹ்ல் அல்-ஹதீஸ் சொசைட்டி மொழிபெயர்ப்பு - நேபாளம்1436ல் மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் அல்குர்ஆன் அச்சக வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2021-03-11 - V1.0.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

புனித குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான தாய் மொழிபெயர்ப்பு, தாய்லாந்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டதாரிகள் சங்கத்தின் ஒரு குழுவால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, மதீனாவில் உள்ள புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்கான மன்னர் ஃபஹ்ட் வளாகம் வெளியிட்டது, பதிப்பு 1422, மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையிடப்பட்ட ஒரு திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2016-10-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ஷேக் முஹம்மது அஹ்மத் அப்தி மொழிபெயர்த்த, புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான சோமாலிய மொழிபெயர்ப்பு, 1412ல் வெளியிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகள் மையத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் திருத்தப்பட்டது. கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2021-01-07 - V1.0.3

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

சுவாஹிலி மொழிபெயர்ப்பு - அப்துல்லா முஹம்மது மற்றும் நாசர் காமிஸ், 1435 ம் ஆண்டில் மதீனாவிலுள்ள புனித குர்ஆனின் அச்சிடலுக்கான மன்னர் பஹ்த் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2016-11-28 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

அபூபக்கர் ஜுமி மொழிபெயர்த்த, புனித அல்குர்ஆனுக்கான ஹவ்ஷாவி மொழிபெயர்ப்பு, மதீனாவிலுள்ள புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்கான மன்னர் ஃபஹ்த் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. பதிப்பு ஆண்டு 1434. மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகள் மையத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் சரி செய்யப்பட்டது. கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிட முடியும். 2021-01-07 - V1.2.1

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான அம்ஹரிக் மொழிபெயர்ப்பு, ஷேக் முஹம்மது சாதிக் மற்றும் முஹம்மது II ஹபீப் ஆகியோரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டின் பதிப்பு.மொழிபெயர்ப்பு முன்னோடிகளுக்கான மையத்தால் மேற்பார்வையில் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு, கருத்து, மதிப்பீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான ஆலோசனைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக அசல் மொழிபெயர்ப்பைப் பார்வையிடலாம். 2019-12-25 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அபு ரஹிமா, மைக்கேல் ஐகோயெனி மொழிபெயர்த்த யொரூபா மொழிபெயர்ப்பு, பதிப்பு 1432 2021-11-16 - V1.0.6

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

காலி அபாபூர் அபகோனாவால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புனித அல்குர்ஆனின் அர்த்தங்களுக்கான ஓரோமோ மொழிபெயர்ப்பு, 2009ம் ஆண்டு பதிப்பு 2017-03-19 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஆபிரிக்க மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான உகாண்டா மொழிபெயர்ப்பு 2019-10-13 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

தய்யான் முஹம்மத் மொழிபெயர்த்த அல்குர்ஆனின் கருத்துக்களுக்கான என்கோ மொழிபெயர்ப்பு- 1419ம் ஆண்டு அல்குர்ஆன் அச்சிடுவதற்கான மதீனாவிலுள்ள மன்னர் பஹ்த் வளாகம் வெளியிட்டது. 2021-11-28 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها كرامو/ بابا مامادي جاني. 2021-03-31 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الدغبانية، ترجمها محمد بابا غطوبو. 2020-10-29 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م. 2020-11-02 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الأشانتية، ترجمها الشيخ هارون إسماعيل. 2021-08-31 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، نشرها مركز دار السلام بالقدس. 2020-09-30 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الياؤو، ترجمها محمد بن عبدالحميد سليكا. 2020-12-06 - V1.0.2

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com. 2021-08-01 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல்
 
 
 

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆன்

அரபு மொழி மூலமான அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீம் - வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2017-02-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة الإنجليزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-01 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான துருக்கி மொழிபெயர்ப்பு- வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2022-08-22 - V1.1.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான பிரஞ்சு மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2019-10-03 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான இந்தோனிசிய மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2017-01-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான வியட்நாம் மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2019-02-10 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான போஸ்னியன் மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2019-04-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான இத்தாலிய மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2019-04-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة الروسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-12 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة الإسبانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-12-31 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான பிலிப்பைன் மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2017-01-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-15 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான பாரசீக மொழிபெயர்ப்பு-வெளியீடு அல்குர்ஆன் ஆய்வுகளுக்கான தப்ஸீர் மையம் 2017-01-23 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة الصينية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-09-29 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-01 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة الماليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

மொழிபெயர்ப்புகளில் உலாவுதல் - மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்
 
 

அரபு விரிவுரைகள்

அத்தப்ஸீருல் முயஸ்ஸர் - மதீனாவில் புனித குர்ஆனை அச்சிடுவதற்காக கிங் ஃபஹத் வளாகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. 2017-02-15 - V1.0.0

விளக்கவுரையில் உலாவுதல் - விளக்கவுரையை பதிவிறக்கம் செய்தல்

ஸிராஜ் பீ பயானி ஙரீபில் குர்ஆன் என்ற நூலிலிருந்து அபூர்வமான வார்த்தைகள் 2017-02-15 - V1.0.0

விளக்கவுரையில் உலாவுதல் - விளக்கவுரையை பதிவிறக்கம் செய்தல்
 
 

தற்போது பாவனையிலுள்ள மொழிபெயர்ப்புகள்

اللغة الصربية
اللغة الصربية
اللغة البلغارية
اللغة البلغارية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

வடிவமைப்போரின் பணிகள்

வடிவமைப்பாளர்கள் தாம் உருவாக்கும் அல்குர்ஆனுடன் தொடர்புபட்ட அப்ளிகேஷன்களுக்கு தேவையான அனைத்துத் தகவல்களையும் அவர்களுக்கு வழங்கும் நோக்கில் இச் சேவை செயற்படுத்தப்படுகிறது.

XML

மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் XML

பதிவிறக்கம்


மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் XML

பதிவிறக்கம்

CSV

மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் CSV

பதிவிறக்கம்


மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் CSV

பதிவிறக்கம்

Excel

மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் Excel

பதிவிறக்கம்


மொழிபெயர்ப்புகளை எக்ஸல் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்தல் Excel

பதிவிறக்கம்