Bách khoa toàn thư về Thiên Kinh Qur'an

Hướng tới việc cung cấp các Tafsir và các bản dịch đáng tin cậy về ý nghĩa Qur'an trong tất cả các ngôn ngữ

 

Mục lục các bản dịch

Duyệt các bản dịch nghĩa Qur'an bằng nhiều ngôn ngữ, với các tính năng tìm kiếm và tải xuống


Bản dịch tiếng Việt Nam về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Việt Nam, dịch thuật bởi Hasan 'Abdul Karim, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1423 A.H.

Duyệt bản dịch
 
 

Các bản dịch hoàn chỉnh

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Anh, bản chuẩn quốc tế, được xuất bản bởi Diễn đàn Islam.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Anh, được dịch bởi Taqiyud Din Hilali và Muhammad Muhsin Khan, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah xuất bản năm 1417 A.H

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Anh, dịch thuật bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.Islamhouse.com

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Pháp, dịch thuật bởi Tiến sĩ Nabil Ridhwan, do Diễn đàn Islam xuất bản năm 2017.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Pháp, dịch thuật bởi Muhammad Hamidullah, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1432 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật bởi Muhammad Ysa Garcia. Ấn bản năm 1433 A.H

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật bởi Diễn đàn Islam, xuất bản năm 2017

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Tây Ban Nha - bản tiếng Mỹ La Tinh, dịch thuật bởi Diễn đàn Islam, xuất bản năm 2017

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Bồ Đào Nha, dịch thuật bởi Tiến sĩ Hilmi Nasr, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1432 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad năm 1440 A.H.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Đức, dịch thuật bởi Abdullah Al-Samit (Frank Bubenheim) và Tiến sĩ Nadim ILYAS, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah xuất bản năm 1423 A.H

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Đức, dịch thuật bởi Abu Ridho Muhammad bin Ahmad bin Rasul, xuất bản năm 2015.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Ý, dịch thuật bởi 'Uthman Al-Sharif, do Trung tâm dịch thuật Ruwad xuất bản năm 1440 A.H

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com, năm 1440 A.H.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi Sha'ban British. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi tập thể học giả Islam, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1422 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Indonesia, dịch thuật bởi Công ty cổ, xuất bản năm 2016. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Indonesia, dịch thuật bởi Ủy Ban Đại Diện thuộc Bộ Tôn giáo Indonesia, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1435 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Indonesia, dịch thuật trực tiếp bởi Bộ vụ Islam Indonesia. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Philippin (Tajaluj), dịch thuật bởi tập thể Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Ba Tư, dịch thuật bởi tập thể của Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Ba Tư, dịch thuật bởi Tiến sĩ Husain Taji Kulluhu Dari

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Urdu, dịch thuật bởi Muhammad Ibrahim Jonakry, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1417 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Georgia, dịch thuật dưới sự giám sát của Trung Tâm dịch thuật Ruwad - đã chia sẵn thành năm phần để kiểm duyệt.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Bengali, dịch thuật bởi Tiến sĩ Abu Bakr Muhammad Zakariya, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1436 A.H.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng kurd, dịch thuật bởi Muhammad Bamuki, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Pashto, dịch thuật bởi Zakariya 'Abdus Salam, được kiểm duyệt bởi Mufti 'Abdul Wali Khan, xuất bản năm 1423 A.H.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Bosnia, dịch thuật bởi Bassem Korkut, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah xuất bản năm 1412 A.H

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Bosnian, dịch thuật bởi Muhammad Mihanović. Xuất bản năm 2013. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Bosnia, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Albania, dịch thuật bởi Hassan Nahi, được xuất bản bởi Viện Tư tưởng và Văn minh Islam Albania vào năm 2006.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصربية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com - جار العمل عليها

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. جار العمل عليها

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Ukraina, dịch thuật bởi Tiến sĩ Mikhailo Yaakovovich, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Trung Quốc, dịch thuật bởi Muhammad Maken, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1987. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Uyghur, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Saleh, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1416 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية، ترجمها سعيد ساتو، طبعة عام 1440هـ. جار استكمالها.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Hàn Quốc, dịch thuật bởi Hamid Choi, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1422 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Việt Nam, dịch thuật bởi Hasan 'Abdul Karim, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1423 A.H.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Kazakhstan, dịch thuật bởi Khalifah Altai, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1412 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Kazakhstan, dịch thuật bởi Hiệp Hội từ thiện Khalifah Altai. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Uzbek, dịch thuật bởi 'Alaud Din Mansur, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Uzbek, dịch thuật bởi Muhammad Sadiq Muhamma Yusuf, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Azerbaijani, dịch thuật bởi Aly Khan Musayev, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Tajik, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Tajik, dịch thuật bởi Khawjah Mirov Khawjah Mir, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Ấn Độ, dịch thuật bởi 'Azizul Haq Al-'Umri, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Malayalam - Abdul Hamid Haidar và Kanhi Muhammad, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1417 A.H.

Duyệt bản dịch

Dich ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Gujarati, dịch thuật bởi Rapila Al-'Umri, Trưởng Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Islam - Nadiad Gujrat, được xuất bản bởi Quỹ Al-Bar - Mumbai 2017

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Marathi, dịch thuật bởi Muhammad Shafe' Ansari, được xuất bản bởi Quỹ Al-Bar - Mumbai.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Telugu, dịch thuật bởi 'Abdur Rahim bin Muhammad, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1434 A.H.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Tamil, dịch thuật bởi Sheikh 'Abdul Hamid Al-Baqawi, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1434 A.H.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Sinhala, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Assamese, dịch thuật bởi Sheikh Rafiqul Islam Habibur Rahman, năm dịch thuật 1438 A.H.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عمر شريف بن عبدالسلام.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Khmer, do Hiệp hội phát triển xã hội Islam Campudia

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Nepal, dịch thuật bởi Trung Tâm Hiệp Hội chuyên Hadith - Nepal, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1436 A.H

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Thái Lan, dịch thuật bởi tập thể nhóm Hiệp Hội tốt nghiệp đại học và cao đẳng Thái Lan, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1422 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qura'n sang tiếng Somali, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Ahmad 'Abdi, xuất bản năm 1412 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Swahili, dịch thuật bởi Tiến sĩ 'Abdullah Muhammad Abu Bakr và Sheikh Nasir Khamis, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1435 A.H.

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Hausa, được dịch thuật bởi Abu Bakr Mahmud Jumi, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1434 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Amharic, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Sadiq và Muhammad Thani Habib. Xuất bản năm 2011. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Yoruba, dịch thuật bởi Sheikh Abu Rahimah Mika-il Ikweeni, xuất bản năm 1432 A.H

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Oromie, dịch thuật bởi Ghali Abapur Abagona, xuất bản năm 2009.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Ugandan, dịch thuật bởi tập thể Quỹ phát triển châu Phi

Duyệt bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Inco, dịch thuật bởi Dayyan Muhammad, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1419 A.H.

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، نشرها مركز دار السلام بالقدس.

Duyệt bản dịch
 
 
 

Bản ngắn gọn về Tafsir Qur'an

Phân tích ngắn gọn về Qur'an bằng tiếng Ả-rập, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الإنجليزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Pháp về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Indonesia về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Việt Nam về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Bosnia về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Ý về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الروسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Philippin (Tajaluj) về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Ba Tư về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الصينية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch
 
 

Các Tafsir tiếng Ả-rập

Tafsir Muyassir (phân tích sơ lược) bằng tiếng Ả-rập - do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành.

Duyệt các Tafsir - Tải Tafsir

Ý nghĩa của các từ trong sách Al-Saraj phân tích điều lạ trong Qur'an.

Duyệt các Tafsir - Tải Tafsir
 
 

Các bản dịch đang được dịch thuật

اللغة الصربية
اللغة الصربية
اللغة الأذرية
اللغة الأذرية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Các dịch vụ của nhà phát triển

Các dịch vụ hướng đến của các nhà phát triển để cung cấp nội dung mà nhà phát triển cần để tạo phần mềm Qur'an

XML

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel XML

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel XML

Tải về

CSV

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel CSV

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel CSV

Tải về

Excel

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel Excel

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel Excel

Tải về