Bách khoa Toàn thư về Kinh Qur'an

Hướng tới việc cung cấp các Tafsir và các bản dịch chuẩn xác, đáng tin đồng thời nâng cao Kinh Sách cao quý này bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới

 

Mục lục các bản dịch

Duyệt các bản dịch nghĩa nội dung Qur'an bằng nhiều ngôn ngữ, với các tính năng tìm kiếm và tải xuống


Bản dịch Việt ngữ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-02-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ, do nhóm dịch thuật của Trung tâm Dịch thuật Rowwad phối hợp với trang web www.Islamhouse.com thực hiện 2021-01-18 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ, dịch thuật bởi Hasan 'Abdul Karim, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1423 A.H. 2017-05-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
 
 

Các bản dịch hoàn chỉnh

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh, bản chuẩn quốc tế, được xuất bản bởi Diễn đàn Islam. 2019-12-24 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh, được dịch bởi Taqiyud Din Hilali và Muhammad Muhsin Khan, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah xuất bản năm 1417 A.H 2019-12-27 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com 2021-01-18 - V1.0.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh, do Tiến sĩ Irving chuyển ngữ và Tiến sĩ Muhammad Hijab kiểm thảo. 2021-03-24 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh - gồm bốn phần do Tiến sĩ Walid Bulaihish Al-'Umri dịch thuật 2021-03-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pháp, dịch thuật bởi Tiến sĩ Nabil Ridhwan, do Diễn đàn Islam xuất bản năm 2017. 2018-10-11 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pháp do Rashid Ma'-ash dịch thuật 2021-01-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pháp, dịch thuật bởi Muhammad Hamidullah, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1432 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2020-03-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật bởi Muhammad Ysa Garcia. Ấn bản năm 1433 A.H 2021-03-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật bởi Diễn đàn Islam, xuất bản năm 2017 2018-10-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha - bản tiếng Mỹ La Tinh, dịch thuật bởi Diễn đàn Islam, xuất bản năm 2017 2018-10-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bồ Đào Nha, dịch thuật bởi Tiến sĩ Hilmi Nasr, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1432 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad năm 1440 A.H. 2020-09-22 - V1.3.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Đức, dịch thuật bởi Abdullah As-Samit (Frank Bubenheim) và Tiến sĩ Nadim ILYAS, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah xuất bản năm 1423 A.H 2021-01-07 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Đức, dịch thuật bởi Abu Ridho Muhammad bin Ahmad bin Rasul, xuất bản năm 2015. 2016-11-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ý, dịch thuật bởi 'Uthman Ash-Sharif, do Trung tâm Dịch thuật Rowwad xuất bản năm 1440 A.H 2021-03-25 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com, năm 1440 A.H. 2018-10-16 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi Sha'ban British. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-26 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi tập thể học giả Islam, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1422 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-05-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية، نشرتها الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا. عام 2010 م. 2021-03-18 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Indonesia, dịch thuật bởi Công ty cổ, xuất bản năm 2016. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-19 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية، ترجمها صلاح الدين عبدالكريم. 2021-03-28 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Indonesia, dịch thuật bởi Ủy Ban Đại Diện thuộc Bộ Tôn giáo Indonesia, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1435 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2018-04-19 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Indonesia, dịch thuật trực tiếp bởi Bộ vụ Islam Indonesia. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-04-04 - V1.0.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Philippin (Tajaluj), dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2020-06-29 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Mã Lai do 'Abdullah Muhammad Basimiyah dịch thuật 2021-01-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ba Tư, dịch thuật bởi tập thể của Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2020-05-10 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ba Tư, dịch thuật bởi Tiến sĩ Husain Taji Kulluhu Dari 2018-08-14 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ba Tư Dari do Mawlawi Muhammad Anwar Badakhshani dịch thuật 2021-02-16 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Urdu, dịch thuật bởi Muhammad Ibrahim Jonakry, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1417 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-02-23 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch thuật ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Georgia, dịch thuật dưới sự giám sát của Trung tâm Dịch thuật Rowwad - đã chia sẵn thành năm phần để kiểm duyệt. 2020-08-24 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bengali, dịch thuật bởi Tiến sĩ Abu Bakr Muhammad Zakariya, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1436 A.H. 2020-07-01 - V1.1.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kurd, dịch thuật bởi Muhammad Bamuki, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-28 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pashto, dịch thuật bởi Zakariya 'Abdus Salam, được kiểm duyệt bởi Mufti 'Abdul Wali Khan, xuất bản năm 1423 A.H. 2020-06-15 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bosnia, dịch thuật bởi Bassem Korkut, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah xuất bản năm 1412 A.H 2017-04-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bosnian, dịch thuật bởi Muhammad Mihanović. Xuất bản năm 2013. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-21 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch thuật ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bosnia, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2020-03-03 - V2.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Albania, dịch thuật bởi Hassan Nahi, được xuất bản bởi Viện Tư tưởng và Văn minh Islam Albania vào năm 2006. 2019-12-22 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Albania, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com. Đang dịch thuật. 2020-08-19 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Serbia, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com. Đang dịch thuật. 2021-03-28 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ukraina, dịch thuật bởi Tiến sĩ Mikhailo Yaakovovich, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2018-04-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Trung Quốc, dịch thuật bởi Muhammad Maken, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1987. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-07-13 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uyghur, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Saleh, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1416 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2018-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch thuật ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Nhật Bản, dịch thuật bởi Sa-'ed Satu, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1440 A.H. 2020-10-19 - V1.0.4

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Hàn Quốc, dịch thuật bởi Hamid Choi, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1422 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2020-10-25 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ, do nhóm dịch thuật của Trung tâm Dịch thuật Rowwad phối hợp với trang web www.Islamhouse.com thực hiện 2021-01-18 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ, dịch thuật bởi Hasan 'Abdul Karim, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1423 A.H. 2017-05-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kazakhstan, dịch thuật bởi Khalifah Altai, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1412 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-03-30 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kazakhstan, dịch thuật bởi Hiệp Hội từ thiện Khalifah Altai. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-05-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uzbek, dịch thuật bởi 'Alaud Din Mansur, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-03-25 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uzbek, dịch thuật bởi Muhammad Sadiq Muhamma Yusuf, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-06-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Azerbaijani, dịch thuật bởi Aly Khan Musayev, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-03-07 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tajik, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2018-09-29 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tajik, dịch thuật bởi Khawjah Mirov Khawjah Mir, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-11-12 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ấn Độ, dịch thuật bởi 'Azizul Haq Al-'Umri, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H. 2020-12-22 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Malayalam - Abdul Hamid Haidar và Kanhi Muhammad, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1417 A.H. 2020-07-01 - V1.0.2

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Gujarati, dịch thuật bởi Rapila Al-'Umri, Trưởng Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Islam - Nadiad Gujrat, được xuất bản bởi Quỹ Al-Bar - Mumbai 2017 2018-09-17 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Marathi, dịch thuật bởi Muhammad Shafe' Ansari, được xuất bản bởi Quỹ Al-Bar - Mumbai. 2018-10-03 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Telugu, dịch thuật bởi 'Abdur Rahim bin Muhammad, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1434 A.H. 2020-06-03 - V1.0.2

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tamil, dịch thuật bởi Sheikh 'Abdul Hamid Al-Baqawi, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1434 A.H. 2021-01-07 - V1.0.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tamil, do Sheikh 'Umar Sharif bin 'Abdus Salam chuyển ngữ 2021-01-13 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Sinhala, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2020-06-26 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Assamese, dịch thuật bởi Sheikh Rafiqul Islam Habibur Rahman, năm 1438 A.H. 2020-09-03 - V1.0.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Khmer, do Hiệp hội Phát triển Xã hội Islam Campudia 2017-02-18 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Nepal, dịch thuật bởi Trung Tâm Hiệp Hội chuyên Hadith - Nepal, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1436 A.H 2021-03-11 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thái Lan, dịch thuật bởi Hiệp Hội tốt nghiệp đại học và cao đẳng Thái Lan, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1422 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2016-10-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Somali, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Ahmad 'Abdi, xuất bản năm 1412 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-01-07 - V1.0.3

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Swahili, dịch thuật bởi Tiến sĩ 'Abdullah Muhammad Abu Bakr và Sheikh Nasir Khamis, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1435 A.H. 2016-11-28 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Swahili do 'Ali Muhsin Al-Barwani dịch thuật 2021-03-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Hausa, được dịch thuật bởi Abu Bakr Mahmud Jumi, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1434 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao. 2021-01-07 - V1.2.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Amharic, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Sadiq và Muhammad Thani Habib. Xuất bản năm 2011. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-25 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Yoruba, dịch thuật bởi Sheikh Abu Rahimah Mika-il Ikweeni, xuất bản năm 1432 A.H 2021-03-30 - V1.0.5

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Oromie, dịch thuật bởi Ghali Abapur Abagona, xuất bản năm 2009. 2017-03-19 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch thuật ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ugandan, dịch thuật bởi tập thể Quỹ phát triển châu Phi 2019-10-13 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch thuật ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Inco, dịch thuật bởi Dayyan Muhammad, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1419 A.H. 2021-03-31 - V1.0.2

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kinyarwanda, do Hiệp hội người Muslim Ronda dịch thuật 2021-01-06 - V1.0.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Dagbania, do Muhammad Baba Ghtobo 2020-10-29 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Chichio, do Khalid Ibrahim Petala dịch thuật, bản dịch năm 2020. 2020-11-02 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ashanti do Sheikh Harun Isma'el dịch thuật 2020-11-02 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Do Thái, được xuất bản bởi Trung tâm Dar Al-Salam ở Jerusalem 2020-09-30 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Yao do Muhammad bin 'Abdul Hamid Sulaika dịch thuật 2020-12-06 - V1.0.2

Duyệt bản dịch
 
 
 

Bản ngắn gọn về Tafsir Qur'an

Phân tích ngắn gọn về Qur'an bằng tiếng Ả-rập do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Anh, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-01 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-04-30 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Pháp, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-10-03 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Indonesia, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Việt ngữ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-02-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Bosnia, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-04-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Ý, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-04-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nga, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-12 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch thuật ngắn gọn về Tafsir Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, bản gốc của Trung tâm Tafsir nghiên cứu Qur'an. 2020-12-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Philippin (Tajaluj), phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Bengali, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Ba Tư, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Trung Quốc, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-09-29 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nhật, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-01 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch
 
 

Các Tafsir tiếng Ả-rập

Tafsir Muyassir (phân tích sơ lược) bằng tiếng Ả-rập - do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành. 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt các Tafsir - Tải Tafsir

Ý nghĩa của các từ trong sách As-Saraj phân tích điều lạ trong Qur'an. 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt các Tafsir - Tải Tafsir
 
 

Các bản dịch đang được dịch thuật

اللغة الصربية
اللغة الصربية
اللغة الأذرية
اللغة الأذرية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Các dịch vụ của nhà phát triển

Các dịch vụ hướng đến của các nhà phát triển để cung cấp nội dung mà nhà phát triển cần để tạo phần mềm Qur'an

XML

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel XML

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel XML

Tải về

CSV

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel CSV

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel CSV

Tải về

Excel

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel Excel

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel Excel

Tải về